mezinárodní konference ngv 2015 o cng v dopravě | Aktuality | autoweek.cz

Mezinárodní konference NGV 2015 o CNG v dopravě

Mezinárodní konference NGV 2015 o CNG v dopravě

21.02.2015 | Rybecká Ivana | Aktuality

V Praze proběhla 8. mezinárodní konference NGV 2015 na téma Perspektivy rozvoje a využití CNG/LNG v dopravě.

O budování plnicích stanic na zemní plyn, zkušenostech s provozem vozidel na CNG stejně jako o CNG a Národním akčním plánu čistá mobilita se mluvilo na 8. mezinárodní konferenci NGV 2015, která je již tradičně každoročně největší konferencí o CNG a LNG v ČR.
 
CNG je dnes ekologicky nejšetrnějším palivem a tak nesporně konferenci NGV 2015. Proto konferenci poskytlo záštitu Ministerstvo životního prostředí. Bohužel jak už je tradicí, ani tentokrát ministr životního prostředí nesplnil svůj slib a nepřijel - tentokrát tím slovo nedržícím ministrem byl Richard Brabec.
 
Jako hlavní přednost vozidel na CNG se obvykle uvádí nízká cena zemního plynu zatížená nízkou spotřební daní. Ani přechodně nižší cena nafty a benzinu firmy i soukromníky od nákupu CNG vozidel neodrazuje. Cena klasických paliv by musela být nižší než 20 Kč, aby se cena s CNG srovnala. Čerpací stanice totiž udávají cenu CNG za kg, což není ekvivalent ceny 1 l benzinu. Ekvivalent je zhruba 18 Kč (cenu 26 Kč/kg je nutné ještě vydělit číslem 1,4, protože 1 l benzinu odpovídá 1,4 kg zemního plynu). „Kromě ceny paliva i provoz vozidel na CNG vychází levněji, vozy mají navíc nulovou silniční daň a firmy si také pořizují vozidla i kvůli tzv. neviditelným ztrátám, které činí někdy 10 až 15 % na celkových výdajích firem za paliva. Zemní plyn zkrátka nelze zcizit,“ uvedl na úvod výkonný ředitel ČPS Jan Ruml.
 
V příštích letech se bude CNG v dopravě stále více prosazovat. Koncem února budou mít řidiči v ČR možnost natankovat již u 80 veřejných CNG stanic a bezpochyby v letošním roce tento počet dosáhne 100 stanic. Téměř 50 % všech veřejných CNG stanic postavily v ČR plynárenské společnosti. Největším prodejcem CNG na tuzemském trhu je RWE Energo, která má podíl prodeje CNG na trhu více než 17 %. V roce 2014 společnost prodala celkem 5,146 milionů m3 CNG z celkové spotřeby CNG v ČR (29,912 m3).

V České republice jezdí dnes už téměř 9000 CNG vozidel a rychle přibývají i ve světě. V Itálii již jezdí 880 000 CNG vozidel, 400 000 na Ukrajině, 100 000 v Německu, 50 000 ve Švédsku aj. Nejrychleji přibývají v Asii a Jižní Americe. V České republice významnou měrou přispěla k rozšiřování vozidel na CNG Česká pošta, která zdvojnásobila počet těchto vozidel ve svém vozovém parku.

Kromě pravidelných přírůstků CNG stanic plynárenských společností Vemex, E.on Energie, RWE Energo aj. otevřou jen v letošním roce více než desítku dalších stanic společnosti Bonett Gas Investment a Vítkovice Doprava. Přibývají ale i CNG stanice dalších soukromých investorů.

Počet veřejných CNG stanic členů ČPS ke dni 28. 2. 2015 na území ČR
Vemex 13
Bonett Gas Investment 12
RWE Energo 9
Vítkovice Doprava 9
E.on Energie 7
Pražská plynárenská - Správa majetku 5
   
Celkem všech veřejných stanic 80
 
Nejnovější evropské statistiky a trendy přijel na konferenci NGV do ČR sdělit generální sekretář NGVA Europe Lennart Pilskog, představitel organizace, která sdružuje už 151 společností a sdružení zabývajících se CNG a LNG ze 42 zemí. Z jeho vystoupení stojí za to připomenout, že jediná námořní loď vyprodukuje tolik škodlivých emisí jako 20 000 automobilů a jeden kamion vypustí tolik škodlivin, jako 50 osobních aut. Současně zdůraznil, že využití různých zdrojů energie by se mělo doplňovat a ne si konkurovat, protože na dopravě jsme naprosto závislí. V současné době ale bohužel nelze projet celou Evropu na CNG. To by do roku 2020 měla změnit nová direktiva EU, požadující po státech čerpací stanice na CNG maximálně do 150 km a na LNG (zkapalněný zemní plyn, který je výhodnější pro dálkovou dopravu kamionů) do 400 km.
 
Významným hostem konference byl prezident Sdružení automobilového průmyslu Martin Jahn. Ten zdůraznil, že u vozidel na CNG nevidí žádné nevýhody: „Celkové náklady na provoz vozidla jsou nižší, jde o bezpečnější řešení i v případě parkování v uzavřených prostorech a není zde žádné omezení jako krátký dojezd u elektromobilů. Ministerstva průmyslu a obchodu i životního prostředí přislíbila propagovat použití CNG a také vnímání vozidel na zemní plyn ze strany veřejnosti se mění.“  Jahn zdůraznil potřebu propagace jak ze strany dodavatelů plynu, tak i automobilek. Za automobilový průmysl přislíbil maximální podporu rozvoji použití CNG.
 
O Národním akčním plánu čistá mobilita mluvil náměstek ministra z Ministerstva průmyslu a obchodu Eduard Muřický.

„CNG výrazně šetří životní prostředí a tak v Evropě přibývají spolu s osobními vozy i autobusy. Město Madrid, které již má více než 700 CNG autobusů, si pořídilo v lednu 2015 dalších 42,“ řekl Jiří Šimek, místopředseda Rady ČPS. Připomenul také, že autobusem roku 2015 se stal MAN Lion’s City GL na CNG. 

Významným hostem této konference byl mezinárodně uznávaný vědecký pracovník z Akademie věd Radim Šrám, který se už 25 let věnuje vlivům znečištění ovzduší na zdravotní stav populace a který mimo jiné řekl: „Koncentrace benzo[a]pyrenu, který se nachází v automobilových výfukových plynech, jsou dlouhodobě překračovány u 60 procent populace ČR. Benzo[a]pyren je silně karcinogenní. Představuje nejvýznamnější riziko znečištěným ovzduším u nás. A největší zátěž benzo[a]pyrenu ve velkých městech způsobuje právě doprava.“
 
Kompletní nabídku CNG vozů značky Škoda představil fleet manažer Škoda Auto Ondřej Všianský. Připomenul, že zatímco v roce 2013 bylo registrováno celkem 379 nových osobních automobilů na CNG, v roce 2014 to bylo 234 vozů Škoda Citigo G-Tec, což byl i pro automobilku překvapivý úspěch, a od uvedení na trh 9. června 2014 1156 vozů Škoda Octavia G-Tec. Potvrdilo se tak přesvědčení plynárenských společností, že příchod nové Octavie G-Tec zcela změní situaci na trhu CNG vozidel. Škoda Auto spolu s novými modely v roce 2015 realizuje rozsáhlou propagační kampaň a uspořádá představovací akce pro VIP zákazníky ale i pro své prodejce. Cílem je dosáhnout v České republice podíl okolo 10 % verze G-Tec na celkovém prodeji modelu Octavia.
 
O zkušenosti s provozem flotily na CNG se podělil ředitel České pošty Jan Kubásek. Připomenul, že cílem bylo snížení provozních nákladů a současně snaha přispět ke zlepšení životního prostředí ve městech. Česká pošta provozuje 70 % těchto vozidel v Praze. Jediným problémem na některých místech bývá zákaz vjezdu do garáží a parkovacích míst. Po třech letech provozu lze konstatovat roční úsporu na provozních nákladech 30 000 Kč na vozidlo Volkswagen Caddy a Fiat Ducato a v případě vozidel Iveco dokonce 70 000 Kč za rok.