18 památek do 100 minut z košic | Aktuality | autoweek.cz

18 památek do 100 minut z Košic

18 památek do 100 minut z Košic

17.04.2017 | Rybecká Ivana | Aktuality

Zástupci organizace Košice Región Turizmus se nespokojují s konstatováním, že dosáhli nejrychlejší dynamiku rozvoje turistického ruchu ze všech slovenských krajů. I do budoucna chtějí z rostoucího zájmu návštěvníků těžit a dále jej rozvíjet pod heslem „UNESCO na dosah“.
Vzhledem k tomu, že památky a lokality zapsané do Světového dědictví UNESCO patří k osvědčeným značkám cestovního ruchu a mají velký vliv na motivaci při plánování cest, organizace Košice Región Turizmus je uchopila jako nosné téma dalšího rozvoje turistiky. Téma „UNESCO na dosah“ se stane trvalým identifikátorem destinace, který má v konkurenčním prostředí vysoký potenciál přitáhnout pozornost turistů.
 
Moderní přístup v destinačním managementu Košice Región Turizmu využívá k propagaci kraje jeho výraznou a jedinečnou charakteristiku - 18 památek Světového dědictví UNESCO je dostupných cestou autem do 100 minut z Košic.
 
Kromě inovačního marketingu samotných památek je zapotřebí dalších aktivit, sloužících rovněž k rozvoji těchto lokalit. Nový finanční mechanismus podpory Košice Regiónu se nazývá TOP Lokality. Jak říká ředitelka organizace L. Vargová Jurková, některé památky UNESCO potřebují kromě propagace i rozvojový impuls: „S podporou krajské samosprávy a účastníků turistického ruchu se snažíme o zlepšení zejména turistické infrastruktury.“
 
Jako příklad uvádí zlepšení přístupnosti Chrámu Přenesení ostatků sv. Mikuláše v Ruskej Bystrej a s tím i vytvoření nových pracovních míst. Cílem je rovněž podpora dalších památek v dosahu 15 km od příslušného hlavního turistického magnetu, například Mauzoleum Andrášiovců v Krásnohorském Podhradí poblíž Krásnohorské jeskyně.
 
A jaká místa nesoucí punc Světového dědictví UNESCO patří mezi největší skvosty Košického kraje? Obecně je můžeme rozdělit na ty, které vznikaly tisíce a miliony let během jedinečných přírodních procesů, a takové, které za svůj vznik vděčí litrům potu, tisícům párů lidských rukou a především lidskému důvtipu, vytrvalosti a smyslu pro estetiku a umění.
 
Mezi nejkrásnější a nejvýjimečnější přírodní skvosty Slovenského ráje patří jedna z největších ledových jeskyň na světě Dobšinská ledová jeskyně. Ve Slovenském krasu bylo doposud objeveno 1300 jeskyň. Z těch největších, krápníky bohatě zdobených jmenujme např. Jasovskou jeskyni, proslulou léčivými účinky na dýchací cesty, přeshraniční jeskynní komplex, jeskyně Domicu a Baradla, lákající plavbou po podzemní říčce Styx, a Krásnohorskou jeskyni, která osloví svým netradičním a až adrenalinovým přístupem k prohlídce, jehož cílem je současně co nejméně zasahovat do morfologie jeskyně. Návštěvníci si v jeskyňářském výstroji čelovkami sami svítí na cestu, po ocelových lanech překonávají podzemní potok Buzgó. Odměnou za sportovní výkon jim je Krápník rožňavských jeskyňářů, který byl díky své výšce téměř 34 m a hmotnosti 2000 tun donedávna zapsán jako největší stalagmit v Guinessově knize rekordů.
 
Historii celého Slovenska dokumentuje jeden z nejrozsáhlejších hradních komplexů na světě, majestátní a zachovalý Spišský hrad. V zápise na Seznamu světového dědictví i historicky je v jednom celku nerozlučně spjatý s dalšími zajímavými místy - Kostelem Ducha Svatého v Žehre, Spišskou kapitulou, Spišským podhradím a městem Levoča.
 
K nejvýchodnějším slovenským památkám UNESCO v rámci zápisu Dřevěné chrámy ve slovenské části Karpatského oblouku patří malebné dřevěné a převážně řeckokatolické kostelíky rozseté v překrásné a nezkrotné přírodě východního Slovenska, např. v obcích Bodružal, Ruská Bystrá a Ladomirová. Stavba některých z nich se datuje až do 17. století.
 
  • 18 památek do 100 minut z Košic
  • 18 památek do 100 minut z Košic
  • 18 památek do 100 minut z Košic
  • 18 památek do 100 minut z Košic
  • 18 památek do 100 minut z Košic