20 let sisa | Aktuality | autoweek.cz

20 let SISA

20 let SISA

16.02.2014 | | Aktuality

Profesní sdružení SISA - Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky již 20 let reprezentuje kvalitu na trhu náhradních dílů v ČR.

Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky (SISA) již 20 let důsledně prosazuje společné oprávněné zájmy rozhodujících dovozců a distributorů náhradních dílů pro motorová a jejich přípojná vozidla, ale také autolaků a vybavení pro autoservisy.

Sdružení SISA, hájí v ČR také celou oblast tzv. aftermarketu, a tím také právo motoristů na jejich svobodnou volbu při výběru opravny, náhradních dílů atd. Svou činností podporuje volnou soutěž a bojuje proti nekalosoutěžnímu jednání.

Aftermarket zaměstnává jen v ČR 100 000 lidí

Automotive Aftermarket je navazujícím sekundárním trhem v automobilovém průmyslu, který následuje po prodeji nového vozu výrobcem zákazníkovi. Zahrnuje výrobu, distribuci, prodej a montáž všech náhradních dílů, chemikálií, nástrojů, zařízení a příslušenství pro osobní a nákladní vozidla. Tvoří tak zdravou, kvalitativně rovnocennou protiváhu k souběžným produktům a službám dodávaným pod hlavičkou prvotního výrobce. Práci přináší jen v České republice 100 000 lidí.

SISA je od roku 2008 členem mezinárodní federace FIGIEFA, která sdružuje 24 národních asociací z členských zemí EU. Usiluje o udržení podmínek pro nezávislý aftermarket v Evropě a zajistit tak optimální prostředí pro volnou a férovou hospodářskou soutěž v sektoru poprodejního servisu motorových vozidel

Na trhu mají místo pouze kvalitní náhradní díly

Krédem sdružení bylo a je dodávat na český trh pouze kvalitní náhradní díly a servisní techniku, která splňuje všechny právní a technické normy. Zákazník nakupující u členských subjektů SISA má vždy jistotu, že nakupuje kvalitní zboží. Členské firmy dovážejí a dodávají na trh komponenty a díly od světových výrobců, kteří jsou v mnoha případech dodavateli dílů do prvovýroby. I tím je kromě jiného zaručeno, že díly dodávané členy SISA mají odpovídající kvalitu, životnost, spolehlivost a navíc jsou dodávány v příznivých cenových hladinách.

Férová pravidla jsou přínosem pro všechny

Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo životního prostředí, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Česká obchodní inspekce, BESIP – to je jen zlomek orgánů a organizací, se kterými SISA v minulosti jednala nebo spolupracovala.

SISA se v průběhu uplynulých let vyprofilovala jako respektovaná partnerská organizace pro státní orgány, pro zkušební ústavy a celou řadu dalších nevládních institucí a subjektů. Sdružení se stalo neopomenutelným účastníkem připomínkového řízení při tvorbě nových předpisů zejména v oblasti silničních vozidel. Podařilo se tak zajistit podmínky pro volné a spravedlivé soutěžení v sektoru a vytvořit základnu pro kvalitní a nezávislý aftermarket, který SISA reprezentuje.

Zákazník musí mít možnost volby

Léty prověřený fakt, že konkurence je zdravá, se odrazil v přijetí Nařízení Komise (ES) čís. 1400 z roku 2002 o prodeji a servisu motorových vozidel tzv. Bloková výjimka. Později v roce 2010 aktualizováno Nařízením Komise (EU) čís. 461/2010.

Zejména díky těmto předpisům došlo v posledních letech k poměrně rozsáhlé reformě pravidel hospodářské soutěže při prodeji a servisu automobilů. K tomu se váží také změny na trhu náhradních dílů pro motorová vozidla. Cílem těchto opatření bylo a je zvýšit konkurenci v oboru a každému ze zákazníků to pak v důsledku přináší širší nabídku i finanční výhody při nákupu a servisu vozidel a také jejich dílů. Nová pravidla významnou měrou bourají monopol a přinášejí větší liberalizaci obchodu v tomto oboru.  Pro opravy a údržbu motorových vozidel lze používat náhradní díly originální i díly kvalitativně rovnocenné. Přitom je nepřípustné omezovat právo autorizovaných opraven odebírat tyto díly od třetích stran a používat je pro opravy a údržbu motorových vozidel.

Rovné příležitosti

Nejen v souvislosti s Blokovou výjimkou, musela SISA v minulosti reagovat na některé neobjektivní články a nevhodné reklamy poškozující nezávislý aftermarket a náhradní díly. V součinnosti se Svazem prodejců a autoopravců motorových vozidel ČR (SAČR) se podařilo většinu případů objektivně vyřešit.         

Informace pro členy     

V rámci propagační a publikační činnosti SISA vydává každoročně Ročenku sdružení a sekretariát SISA pravidelně informuje členskou základnu o všech aktuálních událostech formou Zpravodaje SISA. Členové sdružení mají tak možnost získat v předstihu přehled o připravovaných změnách v legislativě národní i evropské, pravidelně jsou informováni o obsahu jednání představenstva, o plánovaných akcích atp. Důležitým zdrojem informací jsou webové stránky SISA.