„čisté diesely“ jsou realitou | Aktuality | autoweek.cz

„Čisté diesely“ jsou realitou

„Čisté diesely“ jsou realitou

05.11.2018 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Nejnovější data ukazují, že moderní automobily se vznětovými motory v reálném provozu produkují podstatně nižší emise škodlivých látek, zejména oxidů dusíku, než stanoví emisní limit Euro 6d Temp. Uvádí to analýza sdružení ACEA.
Data, která zveřejnila Asociace evropských výrobců automobilů ACEA, svědčí o tom, že nejnovější generace automobilů se vznětovými motory má v běžném provozu nízké emise škodlivých látek. Tato data byla měřena v podmínkách skutečné jízdy řidiči různých národností pod dohledem národních kontrolních orgánů.
 
Na evropský trh bylo v uplynulém roce uvedeno 270 nových typů automobilů se vznětovými motory schválených podle nejnovějšího standardu Euro 6d-Temp. Nové údaje ukazují, že všechny tyto automobily mají výrazně nižší emise NOx než je limit pro měření v reálném provozu (RDE), který platí pro všechny nové typy vozidel schvalované od září 2017. Navíc již dnes většina těchto vozidel vykazuje lepší výsledky než je zpřísněný limit pro NOx, který bude platit od ledna 2020.
 
Při měření v reálném provozu RDE se zjišťují emise klíčových znečišťujících látek NOx a pevných částic emitovaných automobily při jízdě po veřejných komunikacích za různých provozních podmínek. Metodika RDE proto zajišťuje, aby hladina emisí znečišťujících látek, naměřená během laboratorního testu podle metodiky WLTP, byla dodržena i v reálném provozu na silnici a aby nedocházelo k překročení zákonem daných limitů během každodenních jízd.
 
Každé z těchto 270 vozidel se vznětovými motory schválených při měření RDE představuje celou rodinu podobných vozidel různých variant, takže na trhu je nyní k dispozici mnoho automobilů se vznětovými motory s nízkými emisemi NOx. Německý automobilový klub ADAC odhaduje, že je dnes k dispozici více než 1200 různých vozidel vyhovujících standardu RDE a jejich dostupnost rychle roste.
 
Generální tajemník asociace ACEA Erik Jonnaert uvedl: „Tato nová zjištění dokazují, že moderní automobily se vznětovými motory s podporou politiky obnovy vozového parku a v kombinaci s alternativními pohonnými jednotkami budou hrát významnou roli v pomoci městům při plnění cílů zlepšování kvality ovzduší. Souběžně s tím vozidla se vznětovými motory zůstanou i nadále důležitá pro snižování emisí CO2 v krátkodobém i střednědobém horizontu, a to i přesto, že všichni výrobci rozšiřují nabídku elektricky poháněných vozidel s nabíjením.“
 
Jonnaert ještě dodal: „Výrobci automobilů vynaložili velké investice na rychlé dosažení tohoto masivního snížení emisí NOx. Je důležité, abychom přestali démonizovat technologii dieselů jako celek. Místo toho musíme rozlišovat mezi starými vozidly se vznětovými motory a nejnovější generací automobilů.“
 
Tato zjištění jsou podporována třetími stranami. Německý autoklub ADAC nedávno uskutečnil nezávislé testování vozidel se vznětovými motory kompatibilní s RDE a zjistil, že moderní vozy mají v průměru o 85 % méně emisí NOx než vozy Euro 5, takže dospěl k závěru, že vznětové motory poslední generace jsou „velmi čisté“. Jejich dodatečné testování ukázalo, že nejvýkonnější vznětové motory Euro 6, které jsou v souladu s RDE, produkují až o 95 - 99 % méně emisí NOx než vozidla s motory Euro 5.
  • „Čisté diesely“ jsou realitou
  • „Čisté diesely“ jsou realitou