brusel vyšetřuje slovensko kvůli land roveru | Aktuality | autoweek.cz

Brusel vyšetřuje Slovensko kvůli Land Roveru

Brusel vyšetřuje Slovensko kvůli Land Roveru

26.05.2017 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Evropská komise posoudí, zda úmysl Slovenska poskytnout 125 milionů eur automobilce Jaguar Land Rover na podporu výstavby závodu v Nitře jsou v souladu s pravidly EU o regionální státní podpoře. Podezření naznačují, že finanční pomoc země zahraničnímu investorovi je příliš vysoká.
„Je dobré, pokud veřejné investice stimulují hospodářský růst v členských státech. Musíme se však vyhnout škodlivému soutěžení mezi členskými státy. Komise důkladně prošetří, zda plánovaná podpora ze strany Slovenska je skutečně nezbytná k tomu, aby společnost Jaguar Land Rover umístila svou investici v Nitře, zda je tato podpora omezena na nezbytné minimum a zda narušuje nebo poškozuje soudržnost v EU,“ uvedla urokomisařka odpovědná za politiku hospodářské soutěže Margrethe Vestagerová.
 
Slovensko bojovalo o investici ve výši 1,4 miliardy eur s Polskem. Továrna s předpokládanou roční kapacitou v první fázi 150 000 vozidel má být hotova v roce 2018 s možností dalšího rozšiřování až na dvojnásobnou kapacitu.
 
Pravidla státní podpory EU umožňují podporovat hospodářský rozvoj a zaměstnanost v méně rozvinutých regionech. K tomu, aby mohly být schváleny, musí ale splňovat určité podmínky, aby se zajistilo, že budou mít zamýšlený pozitivní účinek. Patří sem i požadavek, že podpora stimulující soukromé investice by měla být omezena na nezbytné minimum a nesmí odlákat investice z regionu v jiném členském státě, který je stejně nebo méně hospodářsky rozvinutý. V tomto stádiu ale má Evropská komise pochybnosti o tom, zda opatření plánované podpory ve výši 125 milionů eur pro výstavbu závodu v Nitře splňuje všechna kritéria stanovená v pokynech k regionální podpoře.
 
Slovenská republika tvrdí, že bez uvedené podpory by se tato investice realizovala mimo Evropskou unii, konkrétně v Mexiku (dalšími uchazeči o tuto investici byly Spojené státy, Polsko a Velká Británie). Automobilka uvedla, že Slovensko zvolila pro jeho silné zázemí subdodavatelů a velmi dobrou infrastrukturu.
 
Komise však bude muset prozkoumat další indicie o tom, že dotace stimulovala společnost Jaguar Land Rover k tomu, aby neinvestovala v jiném členském státě, ale na Slovensku. Pokud se to prokáže, uvedené opatření může mít tzv. antikohezní účinek v EU, což není ve smyslu uvedených pokynů povoleno.
 
Komise má pochybnosti, zda i další opatření, která Slovenská republika plánuje, neobsahují prvky státní podpory. Slovensko na společnost Jaguar Land Rover převede pozemek, na němž má stát nový závod. Britové byli osvobozeni od poplatku, který se má podle slovenského práva zaplatit při přepisu zemědělské půdy pro průmyslové pozemky.