„nové emise“ po půl roce | Aktuality | autoweek.cz

„Nové emise“ po půl roce

„Nové emise“ po půl roce

10.07.2017 | | Aktuality

Jak by se mohla zvýšit šance na deregulaci STK a proč lepší karty mají autoservisy s neregulovanou SME, ptá se ASEM - Asociace emisních techniků a opravářů. Přidává i ukázku toho, jak vzniklé problémy „řeší“ Ministerstvo dopravy.
Jak vypadají německé, francouzské a švýcarské kontroly emisí? Nikde nejsou regulovány státem a všude je možno tyto služby využívat u autoopraven. Majitel sám má certifikát na měření emise a na technickou mu dochází na objednávku nezávislý komisař poté, co auto předem proklepne a popř. po dohodě s majitelem opraví v dílně. V jedné odlehlé obci je takových malých STK celkem šest.
 
Aby se jak čeští, tak slovenští podnikatelé v opravárenství dostali ze sevření zákony, které si na Ministerstvu sami tvoří jejich dobře organizovaní protivníci, museli by o „Malou STK“ více zabojovat. Na Slovensku nefunguje ani nepřetržité sledování STK kamerami online - podvádí se tam ostošest.
 
Ministerstvu dopravy přenechali jejich předchůdci neskutečně zanedbaný stav v kontrolách vozidel. Pracovníkům odboru 150 jsou valící se problémy nešťastné metodiky, a politicky manipulovaných vyhlášky a zákona evidentně nad jejich síly a technickou kompetenci.
 
1) Novelu Vyhlášky č. 302/2001 Sb. Ministerstvo dopravy do 1. 6. 2017 nestihlo, žádosti o zřízení nových STK se přerušují. Je to další taktický tah lobby STK?
2) Programy na emise jsou „cracknuty“ a na mnoha SME se již píší hodnoty emisí zase v pohodě přes klávesnici. Ani zavedené bezpečnostní šifrování protokolů tomu nezabrání.
3) Šidítka (simulátory otáček a EOBD rozhraní) jsou neprodávanějším artiklem pro emisní stanice, tentokrát jako východisko ze slepých uliček nedokonalé metodiky.
4) Policie dostala shora doporučení neměřit emise na silnici, ale posílat auta na SME u STK. Tam však mohou narazit na zmanipulované přístroje, kterými přes měření projdou, i když skutečně emisně v pořádku nebudou.
5) Jak CIS SME zamává s podvodníky s emisními výsledky díky programem řízeným statistickým rozborům, uvidíme na podzim nebo v posledních měsících tohoto roku.
 
Emisní stanice si nyní nezaslouží kritiku, že si „šidítka“ pořizují, protože si ji zaslouží spíše nekompetentní Ministerstvo dopravy a jejich techničtí poradci. Šidítka si začali pořizovat tentokrát i poctivci, které vypekla metodika měření emisí. Aby po pár měsících s měřením emisí neskončili, mu​seli si poradit jak na to, když je „strojní vyhodnocení“ (školený emisní mechanik nemá hlavní slovo!) pošle nekompromisně i bezdůvodně do slepé uličky. Z jistého úhlu mám již po půl roce pochopení, protože Ministerstvo nic neřeší a prostě jen mlčí. Problémy tak vyhnívají v tom nejhorším scénáři.
 
Příklad „řešení“ problémů s MDČR
15. února ASEM dotazoval odbor 150 Ministerstva dopravy ohledně požadavku emisních testů provedených v Readiness Code u vozidel Škoda.
22. února paní Mgr. Machalová odepisuje: „Co se týče Vámi zmiňovaných nejasností ohledně metodiky, Vaše dotazy prověřím.“
2. března opakuji za ASEM svou naléhavou žádost na nezodpovězenou otázku. Bez reakce.
6. března třetí urgence paní Machalové. Bez reakce.
7. března čtvrtá urgence paní Machalové. Bez reakce.
10. března pátá urgence paní Machalové. Bez reakce.
13. března šestá urgence paní Machalové a zároveň panu Kadlecovi. Reakce paní Machalové:
1) Aby nedošlo k desinformacím či nesprávnému výkladu, potřebuji od Vás, aby jste mi Váš dotaz blíže specifikoval. Nevím, jestli máte na mysli pokyny výrobce Škoda, které jsou určeny pro celou síť SME v ČR, nebo pokyny určené pro specializovaný okruh servisů jmenované značky.
2) V současné době toto metodika neumožňuje.
13. 3. 2017 - Reakce pana Kadlece: „Musím omluvit p. Mgr. Machalovou, ale odpovídá na emaily, které jsou před Vašim dotazem. Důvod prodlení odpovědi je ten, že paní Mgr. Machalová byla delší dobu mimo kancelář. Doufám, že Vám odpoví v co nejkratší možné době.“
13. 3. 2017 - ASEM reaguje upřesněním a opětovným dotazem: POKUD TEDY EXISTUJE ROZDÍLNÉ POKYNY PRO EMISNÍ STANICE A PRO AUTOSERVISY, PAK MNE TO STRAŠNĚ ZAJÍMÁ A PROSÍM SPECIFIKUJTE MI TEDY I TU DRUHOU, ODLIŠNOU ODPOVĚĎ (VARIANTU).
13. 3. 2017 Machalová: „Můžete mi pokyny, z kterých čerpáte, dát k dispozici? Děkuji.“
13. 3. 2017 - ASEM: „Je to tento on-line zdroj - jediná, on-line udržovaná a platná informační platforma výrobce osobních vozidel Škoda celosvětově:
https://erwin.skoda-auto.cz/erwin/showCustomerRegistration.do"
21. 3. 2017 - ASEM urguje stále chybějící reakci paní Machalové. Bez reakce.
23. 3. 2017 ASEM urguje podruhé po upřesnění…
24. 3. 2017 Machalová: „Dívala jsem se na Vámi zaslaný odkaz. Od úvodní stránky je zřejmé, jak jsem se dočetla, že se jedná o produkt společnosti Škoda Auto pro servisy, vozové parky a všechny ostatní firmy, které provádějí profesionální opravy a údržbu vozů Škoda, je však k dispozici i všem soukromým osobám, které si chtějí své vozy Škoda opravovat sami. Školicí zařízení pro diagnostiku a opravy emisních systémů motorových vozidel může diagnostiku a opravy emisních systémů vozů Škoda školit (pokud má pověření na tuto značku) podle tohoto materiálu.
Oproti tomu měření emisí motorových vozidel vychází ze zákona, jeho prováděcí vyhlášky a instrukcí a informací vydávaných ve Věstnících dopravy. Stanice měření emisí musí mít ke své činnosti k dispozici Ministerstvem dopravy schválenou databázi, kde vyhledává údaje ke konkrétnímu vozidlu. Tyto údaje do databáze dodává přímo výrobce vozidla, takže by nemělo dojít k tomu, aby byl rozdíl v údajích, které mají k dispozici autorizované servisy se stanicí měření emisí a stanice měření emisí, které využívají schválené databáze.“
24. 3. 2017 ASEM: „Promiňte, asi jsem se stále nedostatečně vyjádřil, protože mi odpovídáte na něco, co nebylo předmětem mého dotazu. Upřesním tedy ještě jednou:
CITACE Z DÍLENSKÉ PŘÍRUČKY ŠKODA - aplikace ERWIN: „V případě nevytvořeného Readiness Code je nutné jej vytvořit, nejlépe zkušební jízdou nebo pomocí diagnostického přístroje. Popř. alternativně prověřit, proč u systému či komponentu doposud neproběhl test za provozu.“ KONEC CITACE.
6. 4. 2017 ASEM urguje stále odpověď na dotaz z února. Bohužel opět bez reakce.
11. 4. 2017 ASEM: „Předem přeji příjemné Velikonoce a opět se připomínám, že dodnes jsem od Vás neobdržel žádnou odpověď.“ - Bez reakce.
18. 4. 2017 ASEM: „Mohu Vás po Velikonocích obtěžovat o odpověď? Děkuji alespoň o zpětnou vazbu, zda e-maily dostáváte.“
Reakce paní Mgr. Machalové: „Mou odpověď jste již dostal. Jak jsem se dočetla, žádný výrobce přesně nepředepisuje, jak má být vozidlo připravené k emisnímu testu. Proto se při měření emisí motorových vozidel vychází ze zákona, jeho prováděcí vyhlášky a instrukcí a informací vydávaných ve Věstnících dopravy. Dílenská příručka, o které se zmiňujete, je produkt společnosti Škoda Auto pro servisy, vozové parky a všechny ostatní firmy, které provádějí profesionální opravy a údržbu vozů Škoda, je však k dispozici i všem soukromým osobám, které si chtějí své vozy Škoda opravovat sami.“
 
Ministerstvo musel přesvědčovat výrobce, který má svědomí… ČERVEN 2017:
Mohu za sebe říci, že jsem na další komunikaci o provedených emisních testech v Readiness Code s paní Machalovou rezignoval.
 
Shodou okolností se v červnu setkali zástupci výrobce vozidel Škoda Auto a předali paní Mgr. Machalové dopis, který nyní visí na stránkách Ministerstva dopravy. V tomto dopise stojí to, co jsem předpokládal, že výrobce si stojí za názorem, že by emisní testy EOBD protokolu (tak to také v této normě stojí) měly být před zákonným emisním testem všechny načteny! Výjimky by neměly být časté a dle ASEM by se měly jednotlivě prověřovat a stanovit náhradní postupy ověření činnosti komponentů vážících se na neprovedený test v RC.
 
Kromě toho byla výpověď paní Mgr. Mileny Machalové v přímém rozporu s Vyhláškou č. 302/2001 Sb. kde (zatím) doslova stojí:
§1
Rozsah a způsob měření emisí
(8) Konkrétní postupy při měření emisí se řídí předpisy výrobce vozidla nebo výrobce emisního systému. Pokud nejsou stanoveny, postupuje se podle postupů uvedených v instrukcích ministerstva oznámených ve Věstníku dopravy.
 
Pokyny Škoda (Audi a Volkswagen též): Zkušební a kontrolní podmínky pro vozy s EOBD
- Bezvadná funkce motoru bez neobvyklých nerovnoměrností v chodu motoru
- Teplota motoru min. 80 °C
- Vypnutá klimatizace
- Readiness Code je u všech dle homologace přítomných emisních systémů a komponentů vytvořen. Kontrolka emisně relevantních závad v panelu přístrojů nesignalizuje žádnou závadu.
 
Podobného názoru jsou i vývojoví technici firmy Iveco (Vysoké Mýto), kteří se v souladu s názorem ASEM domnívají (tak jako Škoda Auto), že normou předepsané a s vozidlem homologované EOBD včetně kontrolního kódu Readiness Code, by mělo být požadováno od úplně všech výrobců vozidel, kteří svá vozidla v souladu s EOBD normou homologovali.
 
Podobných nevyřešených problémů čeká na Ministerstvo dopravy ještě mnoho. Při ukázce kompetence a tempa, jak se problémy s námahou a neskutečnými lhůtami řeší, se však ASEM neodvažuje předpovědět, kdy se všechny věci dají do pořádku.
 
Autoopravny se musí spojit a musí posílit boj za tzv. Malou STK
​Focení na SME (přichází s CIS) nás zcela jistě nespasí, když slovenské STK podvádějí pod běžícími kamerami ostošest. Aby zmizela šidítka, musí se změnit metodika i celý systém, jinak jsme na úrovni Ukrajiny a Nepálu. Vedle velkokapacitních STK musí co nejdříve vyrůst tisíce malých kontrol u autoservisů, které budou nabízet i opravy všech systémů, nejen těch emisních. Ceny za technickou nesmí šplhat, když jejich zřizování je státem regulováno a tím logicky schází zdravá konkurence. Ceny STK musí být daleko nižší, spíše symbolické poplatky. Proč by měl majitel vozidla každé dva roky vypálit tak vysokou sumu (a ceny stále rostou), když má své auto v pořádku?!
 
K Malým STK je s přibývajícími zkušenostmi s pokračujícím podváděním na SME mnohem blíž, než by se dalo čekat. Objevují se další nedostatky ve prospěch změny systému na západní model. Emisní stanice totiž musí ze zákona zákazníkovi nabízet seřízení, opravu vadného systému nebo nastavení emisních testů v Readiness Code do nul. To však emisní stanice u „linkových STK“, podle našich informaci, nedělají. Prostě na to není čas! Když se porozhlédnete v emisní stanici u STK okolo sebe, uvidíte spíš papíry a razítka než diagnostické a opravárenské nářadí. O opravách nemůže být ani řeči.
 
Kdo opravy nabízí a také díky své opravárenské odbornosti svede, jsou téměř výlučně jen emisní stanice u autoopravny. Ty však zase podle zákona zatím nesmí rozšířit svou činnost o provádění technických kontrol! Emisní stanice u opraven jsou současným zněním zákona stavěny do role outsidera, ale pokud by se SME měly dnes řídit zákonem, jednají mnohé (zejména ty u STK) protizákonně. Vyhazují majitele aut, jejichž auta nevyhovují, a to dle zákona nesmějí. Musí jim samy nabídnout technické řešení nebo opravu tak, aby vozidlo emisně vyhovovalo předepsaným normám.
 
Slovenský systém STK, ve kterém se české Ministerstvo dopravy shlédlo, funguje pod non stop střežícími kamerami jen na oko. „Není systém, ktorý by Slovák neoblafol!“ - slova zasvěceného slovenského servisu. „Podvádza sa všade, protože sa to oplatí!“
 
To platí až na výjimky i v Česku a navíc, v Česku se chystá jen focení, nikoliv kamerový systém. Jestli regulace počtu STK (všechny musí mít u sebe brzy i emisní stanice) nepadne, bude se podvádět i u nás. To je hlavní byznys, protože to tak nastavuje zákon, který si píší sami majitelé státem chráněných STK. Ministerstvo ve střetu zájmů problém nevidí. Zatím…
 
CIS protokol na obzoru
Firma Autocont rozeslala první informace o napojení SME na CIS. Zatím však chybí to hlavní: Novela Vyhlášky 302/2001 Sb., která spolu s Věstníky bude definovat pokyny, na které některá školicí střediska již avizují termíny, aniž by věděla, co budou ohledně CIS školit.
 
ASEM chystá videotutoriály ohledně postupů CIS zcela zdarma, jakmile budou pravidla jasná pro všechny.