„odpojovací“ zařízení jsou nezákonná | Aktuality | autoweek.cz

„Odpojovací“ zařízení jsou nezákonná

„Odpojovací“ zařízení jsou nezákonná

19.12.2020 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Evropský soudní dvůr rozhodl, že je nezákonné, pokud výrobci automobilů instalují do svých vozů zařízení, které umožňuje splnit emisní testy a uvádět motoristy v omyl ohledně úrovně znečištění ovzduší.
Technické řešení ovlivňující měření emisí vozidel by mělo být považováno za nezákonné i když přispívá k prevenci poškození motoru. Rozhodl o tom nejvyšší soud Evropské unie. „Výrobce nemůže instalovat odpojovací zařízení, které během procesu schvalování systematicky zlepšuje výkonnost systému regulace emisí, a tím napomáhá ke schválení vozidla,“ uvedl Evropský soudní dvůr. Takzvané „odpojovací zařízení“ způsobilo, že vozidla při laboratorních testech vykazovala mnohonásobně nižší emise NOX než v reálném provozu.
 
Prohlášení soudu označuje výrobce, který je předmětem stížnosti, jako „společnost X“. Protože je tento případ všeobecně spojován s aférou Dieselgate, média obecně za postiženou společnost označují koncern Volkswagen. Jenže zařízení odpovídající textu rozhodnutí soudu v Evropě používaly i jiné automobilky. Srovnatelným žalobám jako VW například v poslední době čelí i Daimler.
 
V tomto případě francouzští žalobci na základě svého vyšetřování údajného klamání kupujících postoupili svá zjištění Evropskému soudnímu dvoru a požádali jej o objasnění právního stanoviska EU. Soud shledal, že společnost do automobilů nainstalovala software, který snižoval úroveň emisí pouze za podmínek odpovídajícím testování během procesu schvalování. Odmítl argument, že zařízení může v průběhu času chránit motor před poškozením, protože jeho hlavním účelem bylo ovlivnit hodnoty emisí během měření: „Odpojovací zařízení, které během schvalovacího procesu systematicky zlepšuje výkonnost systému zachytávání emisí a tím umožňuje schválení vozidla nemůže spadat do oblasti působnosti výjimky ze zákazu těchto zařízení.“
 
Francouzský případ se týkal ventilu recirkulace výfukových plynů (EGR), který umožňuje přesměrovat část výfukových plynů zpět do přívodu vzduchu do motoru za účelem snížení emisí NOX. Systém EGR byl pro proces měření upraven pomocí zařízení tak, aby emise zůstaly pod předepsaným limitem, ale podle odborné analýzy zařízení za normálních podmínek provozu vedlo k částečné deaktivaci EGR, a tím k vyšším emisím NOX. Plně fungující systém EGR  by vyžadoval častější údržbu byl provozně nákladnější.