„zelený“ vodík má velký potenciál | Aktuality | autoweek.cz

„Zelený“ vodík má velký potenciál

„Zelený“ vodík má velký potenciál

13.04.2020 | Rybecký Vladimír | Aktuality

„Zelený“ vodík může snížit globální emise skleníkových plynů o 34 %. Průmyslově se vodík běžně vyrábí z fosilních paliv. „Zelený“ vodík se získává elektrolýzou vody za pomoci energie z obnovitelných zdrojů.

Klesající náklady na výrobu vodíku s využitím elektrické energie získané z větrných či solárních elektráren podle výzkumníků z BloombergNEF (BNEF) nabízí slibnou cestu ke snížení emisí skleníkových plynů v některých z nejvíce závislých sektorů na fosilních palivech, jako jsou ocelářský a cementárenský průmysl ale také nákladní a lodní doprava. Dotace potřebné pro rozvoj využití vodíku v příštích 10 letech by měly dosáhnout 150 miliard USD.
 
Nová studie BNEF Výhled ekonomie vodíku uvádí, že by rozvoj využití „zeleného“ vodíku mohl pomoci snížit globální emise skleníkových plynů až o 34 %. To však bude možné pouze za předpokladu, že budou přijata politická rozhodnutí, které toto odvětví pomohou nastartovat a dopomohou k poklesu ceny tohoto paliva. Aby se z vodíku mohlo stát široce využívané palivo, bude zapotřebí koordinovaný program na rozvoj potřebné infrastruktury. Komplikací při rozvoji užívání vodíku je i jeho skladování a přeprava.
 
„Odvětví čistého vodíku je v současné době malé a ceny jsou vysoké. Existuje velký potenciál ke snížení ceny, ale využívání vodíku se musí rozšířit a musí se pro něj vybudovat potřebná infrastruktura. To nepůjde bez koordinace vládních politik, vytvoření rámce pro soukromé investory a poskytnutí zhruba 150 miliard USD na dotacích v příštích deseti letech,“ uvedl hlavní analytik pro dekarbonizaci průmyslu v BNEF a vedoucí uvedené studie Kobad Bhavnagri.
 
Podle uvedené studie by se vodík vyrobený při použití elektřiny z obnovitelných zdrojů mohl ve většině částí světa před rokem 2050 vyrábět za 0,8 až 1,6 USD/kg (19 až 38 eur/MWh). Při započtení nákladů na skladování a přepravu by cena za vodík v Číně, Indii a západní Evropě mohla podle BNEF v roce 2030 klesnout k 2 USD/kg (47 eur/MWh) a následně v roce 2050 na 1 USD/kg (23 eur/MWh).