acea varuje před nesplnitelnými cíli | Aktuality | autoweek.cz

ACEA varuje před nesplnitelnými cíli

ACEA varuje před nesplnitelnými cíli

13.07.2018 | Rybecká Ivana | Aktuality

ACEA o elektromobilitě: nerealistické cíle pro CO2 navržené Evropským parlamentem ignorují nedostatek míst pro dobíjení.
Evropská asociace výrobců automobilů (ACEA) před hlasováním Evropského parlamentu o budoucích cílech v oblasti emisí CO2 pro osobní automobily a lehká užitková vozidla varuje, že závažný nedostatek a nerovnoměrné rozmístění dobíjecích míst odrazuje spotřebitele od nákupu elektrických automobilů.
 
Nová studie poskytuje Evropskému parlamentu velice potřebné prověření skutečného stavu a ukazuje, že cíle v oblasti emisí CO2 navržené některými poslanci Evropského parlamentu jsou prostě nedosažitelné vzhledem k problémům s infrastrukturou.
 
Dnes je v EU asi 100 000 dobíjecích míst pro elektrická vozidla. Podle konzervativních odhadů Evropské komise jich do roku 2025 budou zapotřebí nejméně dva miliony. To znamená, že v příštích sedmi letech by jejich počet měl vzrůst minimálně dvacetinásobně.
 
„Evropští poslanci si musí být vědomi toho, že bez radikálních opatření členských států se to prostě nestane,“ varoval generální tajemník ACEA Erik Jonnaert.
 
Vzhledem k omezenému prostoru pro další zlepšení spalovacího motoru bude snížení emisí CO2 v budoucnosti silně záviset na prodeji vozidel s alternativním pohonem. Vzhledem k pomalému nárůstu těchto vozidel na trhu se ACEA obává, že 30% snížení emisí CO2 navržené Evropskou komisí je přehnaně náročné.
 
Evropský parlament nyní navrhuje ještě agresivnější cíle v oblasti emisí CO2, až na -50 %. Podle komisaře pro klimatické změny EU Cañeteho by však cíl snížit emise o 50 % vyžadoval počínaje dneškem každoroční instalaci 700 000 nových dobíjecích míst pro elektrické automobily. To by znamenalo celkem 8,4 milionu nových dobíjecích míst v příštích 12 letech, neboli 84x víc než dnes, což je cíl, který je zjevně nerealistický.
 
Přestože směrnice EU o alternativní palivové infrastruktuře v roce 2014stanovila cíle pro členské státy, její realizace je dosud špatná. Několik zemí nedokázalo přijmout požadované rámce národní politiky, které by vymezily jejich plány pro rozvinutí infrastruktury, a Komise dokonce byla povinna zahájit řízení proti některým členským státům.
 
Navíc zjištění z nedávné studie ACEA ukazují, že ze všech dobíjecích míst, která v současné době v EU existují, je 76 % soustředěno pouze ve čtyřech zemích, které tvoří pouze 27 % celkové plochy EU (Nizozemsko, Německo, Francie a Velká Británie).
 
  • ACEA varuje před nesplnitelnými cíli
  • ACEA varuje před nesplnitelnými cíli
  • ACEA varuje před nesplnitelnými cíli