aktivní bulharsko | Aktuality | autoweek.cz

Aktivní Bulharsko

Aktivní Bulharsko

09.10.2013 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Bulharsko láká nové investice do automobilového průmyslu.

Bulharsko zintenzívnilo své úsilí získat více investic do automobilového průmyslu. Staví při tom na svém úspěchu s novou továrnou pro čínskou společnost Great Wall Motors

Balkánská země se zatím opožďuje za svými sousedy, jako jsou Maďarsko, Rumunsko a Srbsko, kde společnosti Daimler, Ford a Fiat investovaly do rozšíření automobilové produkce.

Konzultantka Diana Nikolajeva ze společnosti Ernst & Young uvedla, že Bulharsko bylo úspěšné při získávání nových továren pro dodavatele, k čemuž přispělo nízké zdanění firem a osob, zručná pracovní síla a stabilní ekonomické prostředí.

„Klíčovými faktory pro zvažování byla blízkost západoevropských trhů a skutečnost, že země je součástí harmonizovaného regulačního rámce EU,“ uvedla Nikolajeva. Připomněla však také, že rizikem pro investory by mohlo být pomalé vymáhání práva a složité administrativní postupy.

V roce 2012 společnost Great Wall otevřela v Loveči na severu Bulharska svou první továrnu v Evropě v rámci společného podniku s místním podnikem Litex Motor Corporation. Továrna o kapacitě 50 000 vozů montuje pick-upy Steed z dílů dodávaných z Číny. Great Wall své modely prodává na dvou západoevropských trzích - v Itálii a Velké Británii. Mezi dodavatele místní továrny patří Johnson Control Automotive Electronics, Grammer a Würth Elektronik.

„Sledujeme, jak se výrobci komponent sdružují v místech, kde existuje dlouhá tradice výroby hydraulických dílů, kabeláže a čidel,“ řekla Nikolajeva.

Ve snaze podpořit další rozvoj automobilového průmyslu v zemi bulharské sdružení Automotive Cluster zorganizovalo první mezinárodní automobilovou konferenci na území Bulharska. Mezi mluvčími bude nejvyšší provozní ředitel Hyundai Motor Europe Allan Rushforth, ředitel BMW pro střední a jihovýchodní Evropu Andrea Castronovo a Roland Wenger, ředitel Mercedesu-Benz pro strategii s dodavateli a komoditami.

Mezinárodní automobilová konference ACB (IACB) je jednou z prvních rozsáhlých automobilových událostí v Bulharsku, na nichž se probírají nové tržní příležitosti v jihovýchodní Evropě se speciálním zaměřením na Bulharsko. Na konferenci se potkaly vedoucí osobnosti průmyslu ze západní a východní Evropy a Dálného východu. Aplikují své úspěšné zkušenosti při řešení základních problémů při rozvíjení nových trhů.

Tři dny trvající akci, kde řečníky byli vysoce postavení zástupci předních automobilek a dodavatelů, mezi nimiž byli Daimler, Volkswagen, BMW, Porsche, Great Wall, Johnson Controls, Würth Elektronick IBE a mnoho dalších, sledovalo téměř 300 posluchačů.

Konference nabídla exkluzivní panelové diskuze, kontaktní místa pro různé aspekty a výměnu informací o zakládání podniků a místních rozvojových strategiích na vysoké úrovni. Kromě toho v rámci dne určeného k exkurzi delegáti navštíví výrobní linky mezinárodních automobilových společností, aby lépe porozuměli potenciálu jednotlivých provozů.

Program a doprovodná výstava poskytly exkluzivní platformu pro navázání vztahů s těžko dosažitelnou skupinou cílových posluchačů, s těmi, kteří zodpovídají za rozhodování v rámci automobilek, u dodavatelů a poskytovatelů služeb.