akumulátory z elektromobilů skladují energii ze slunce a větru | Aktuality | autoweek.cz

Akumulátory z elektromobilů skladují energii ze slunce a větru

Akumulátory z elektromobilů skladují energii ze slunce a větru

30.03.2020 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Jedním z největších problémů při využívání obnovitelných zdrojů energie je její skladování  umožňující vyrovnávání poptávky po energii s nabídkou. Renault vyvíjí řešení, které by umožnilo využít pro tyto účely automobilové akumulátory a připravuje největší evropský systém skladování energie.

Slunce a vítr jsou velmi důležitými a nevyčerpatelnými zdroji obnovitelné energie. Jenže množství elektřiny vyráběné díky větrným turbínám nebo fotovoltaickým panelům je proměnlivé a závislé na počasí, takže se spotřeba elektřiny neshoduje s množstvím elektřiny, které je zrovna v nabídce.
 
Řešením tohoto problému je skladování elektrické energie. K tomu mohou posloužit akumulátory elektromobilů. Renault vyvíjí systémy stacionárního skladování energie v jejichž rámci dává druhý život akumulátorům pocházejícím z elektromobilů.
 
Podmínky panující na portugalském ostrově Porto Santo jsou příznivé pro výrobu energie ze slunce a větru. Místní úřady a energetická společnost EEM, Empresa de Electricidade da Madeira, zahájily v roce 2018 spolupráci se skupinou Renault, aby na ostrově za její pomoci vybudovaly inteligentní elektrický ekosystém v rámci programu Smart Fossil Free Island. Tento systém je založen na elektrických automobilech, inteligentním nabíjení, reverzibilním nabíjení a na skladování energie. Pro skladování energie, vytvářené větrnými a slunečními elektrárnami, se regenerují akumulátory, které pocházejí z elektromobilů Renault. Ty regulují a stabilizují napětí a akumulují energii produkovanou slunečními a větrnými elektrárnami.
 
Na podobném principu funguje i program FlexMob’ile na francouzském ostrově Belle-Île-en-Mer. V rámci tohoto programu skupina Renault vybavila ostrov svými akumulátory pocházejícími z elektromobilů, které se mohou využívat pro skladování přebytečné energie, kterou v průběhu dne vyrobí fotovoltaické panely umístěné na střechách budov. Nashromážděná energie následně slouží pro napájení elektromobilů nebo pro vytápění rekreačních domů.
 
V tomto roce by měl být dokončen projekt Advanced Battery Storage, který je realizován skupinou Renault. Ten předpokládá vytvoření největšího stacionárního systému skladování energií s využitím akumulátorů z elektrických automobilů, jaký kdy byl vytvořen v Evropě. Bude schopen akumulovat minimálně 60 MWh a bude mít kapacitu 70 MWh. Bude rozmístěn v mnoha městech ve Francii a Německu. Projekt Advanced Battery Storage je součástí strategie pro rozvoj inteligentního elektrického ekosystému podporujícího transformaci elektrické energie.
 
  • Akumulátory z elektromobilů skladují energii ze slunce a větru
  • Akumulátory z elektromobilů skladují energii ze slunce a větru
  • Akumulátory z elektromobilů skladují energii ze slunce a větru