alcar bohemia bojuje o bezpečnost | Aktuality | autoweek.cz

Alcar Bohemia bojuje o bezpečnost

Alcar Bohemia bojuje o bezpečnost

25.09.2017 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Alcar Bohemia si vydobyl pověst výrobce, který nedělá v kvalitě svých produktů kompromisy a dodává na trh kola, která na základě náročných testů plní všechny legislativní požadavky. Situace na českém trhu se ale nezlepšuje - neschválená kola se nadále prodávají a procházejí přes STK.
Alcar Bohemia dává motoristům jistotu, že na svém vozidle používají bezpečné výrobky, na které se mohou za každé situace spolehnout. Všechna litá, ocelová i hybridní kola z produkce Alcaru jsou vždy na čelní straně označena značkou KBA nebo E v kroužku s číslem schválení XXXXX. Samozřejmostí je, v případě potřeby zápisu nového rozměru kol a pneumatik do velkého technického průkazu vozidla, vystavení Typového listu, který jediný tento zápis snadno umožňuje.
 
Situace na českém trhu zatím nedoznala výraznějších pozitivních změn. Platnou legislativu mnozí prodejci nedodržují a státní dozorové orgány vykazují malou efektivitu v tom, aby tento stav změnily. V České republice se nadále nabízí a prodává velké množství nehomologovaných kol, která nemají schválení k provozu na veřejných komunikacích, a proto neklesá ani počet falzifikátů Typových listů k litým kolům, které zachycují pracovníci ve stanicích technické kontroly a na odborech dopravy. S žádostí o konzultaci se tak na Alcar obrací stále vydatný zástup techniků ze stanic technické kontroly, úředníků z odboru dopravy i likvidátorů pojišťoven, kteří mají pochyby o pravosti typového listu.
 
Problémem je skutečnost, že v souladu s předpisy lze takováto kola prodávat, ale nesmějí se provozovat. I to je jedním z důvodů, proč například ČOI nezasahuje proti jejich prodeji. V žádném případě by ale auta vybavená nehomologovanými koly neměla projít přes STK. Jenže se tak neděje a technickou kontrolou běžně procházejí kola s falšovanými typovými listy, protože se jejich správnost nekontroluje. Podle odhadu Alcaru je u nás v provozu až 40 % kol provozovaných bez patřičné homologace!
 
Naproti tomu na Slovensku je Slovenská obchodní inspekce mnohem aktivnější a zakázala již prodej tisíců nehomologovaných kol, které nabízely tamní velké e-shopy.
 
Pojišťovny v případě nehody zkoumají všechny oprávněné důvody, které by je zprošťovaly povinnosti vzniklé škody likvidovat a schválená kola včetně rozměru pneumatik jsou pak jednou z věcí, kterou jejich technici posuzují. Pokud jsou na vozidle neschválená kola, může pojišťovna kvůli nim krátit plnění.
 
Současnou situaci by měla pomoci zlepšit novela zákona č. 56/2011 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, platná od 1. června 2017, která nově ukládá autoservisům povinnost předem písemně oznámit majiteli vozidla změny na vozidle, které budou mít za následek technickou nezpůsobilost vozidla k provozu a zavádí citelné pokuty v případě, že servis tuto informační povinnost nesplní. Za nepovolené úpravy na svém vozidle pak mohou dostat pokutu i samotní motoristé.
 
Alcar Bohemia, jako nejvýznamnější prodejce homologovaných kol, se bude nadále zasazovat o to, aby bylo na českých silnicích bezpečněji, a to i díky používání certifikovaných náhradních dílů.