aliance pro zelenou obnovu | Aktuality | autoweek.cz

Aliance pro zelenou obnovu

Aliance pro zelenou obnovu

15.04.2020 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Z iniciativy předsedy Výboru Evropského parlamentu pro životní prostředí a veřejné zdraví Pascala Canfina a na základě výzvy 12 ministrů životního prostředí zemí EU, kteří podepsali výzvu k zelenému zotavení z pandemie Covid-19, vznikla „Aliance pro zelenou obnovu“.
V Evropském parlamentu vytvořeno neformální spojenectví „Aliance pro zelenou obnovu“. Vytvoření aliance inicioval francouzský centristický europoslanec za Macronovo hnutí En Marche! (v předchozím období ale byl zvolen za Zelené) Pascal Canfin, předsedající Výboru Evropského parlamentu pro životní prostředí a veřejné zdraví. Canfin tím reagoval na výzvu ministrů životního prostředí 12 zemí EU požadujících, aby se evropská „Zelená dohoda“ stala jádrem plánu pro obnovu ekonomiky EU po pandemii Covid-19. Těmi zeměmi jsou: Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Lotyšsko, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Španělsko a Švédsko.
 
Kromě 79 poslanců z různých politických stran se k alianci hlásí skupiny občanské společnosti, 37 generálních ředitelů, 28 podnikatelských sdružení, evropské odborové konfederace, 7 nevládních organizací a 6 think tanků. Mezi významné osobnosti, které výzvu podepsaly jako zástupci společností ze soukromého sektoru, patří generální ředitelé firem Ikea, H&M, Unilever, Danone, E.on a dalších.
 
Signatáři jsou odhodláni podporovat „postpandemické plány transformace stimulů, které učiní boj proti klimatickým změnám a úbytku biologické rozmanitosti základem evropské hospodářské politiky.“
 
„Bude doba před krizí a po krizi Covid-19. Rozhodujeme o urychlení ekologického přechodu poté, až nastane čas znovu investovat do ekonomiky. Covid-19 nezmírnil klimatickou krizi. Veřejné peníze, které státy a Evropa utratí na reinvestování do ekonomiky, musí být v souladu s Zeleným údělem,“ prohlásil Canfin, který vystudoval politické vědy a před vstupem do politiky ve straně Zelených pracoval jako ekonomický novinář.
 
Aliance nehodlá s přestavbou celé evropské ekonomiky začínat od nuly. „V posledních deseti letech byly vyvinuty nové technologie, jako jsou obnovitelné zdroje energie, mobilita s nulovými emisemi, agroekologie a energetická účinnost, které masivně snížily náklady na ekologický přechod. Po finanční krizi v roce 2009 jsme ještě neprokázali ziskovost renovace bytů, automobily s nulovými emisemi byly pouze prototypy, větrné turbíny stály třikrát víc než dnes a solární panely byly sedmkrát dražší,“  uvádějí signatáři ve svém prohlášení.
 
Signatáři tvrdí, že jsou „odhodláni nabízet nezbytná investiční řešení v souladu se závazky v oblasti klimatu aby oživili ekonomiku po krizi.“ Vyzývají k celosvětové alianci politiků, osob s rozhodovací pravomocí, vedoucích představitelů podniků, odborových svazů a skupin občanské společnosti aby podpořili ekologický přechod po pandemii.
 
„Široká podpora tohoto prohlášení jasně ukazuje, že evropská reakce na krizi Covid-19 nás musí jednoznačně vyslat na cestu ke skutečně udržitelné, klimaticky neutrální a spravedlivé ekonomice - v zájmu životního prostředí, ale také za účelem zajištění větší odolnosti naší společnosti a naší ekonomiky,“ řekla ředitelka Úřadu evropské politiky Světového fondu na ochranu přírody WWF Ester Asinová, která je jednou ze signatářek.