americká justice obvinila šest představitelů volkswagenu | Aktuality | autoweek.cz

Americká justice obvinila šest představitelů Volkswagenu

Americká justice obvinila šest představitelů Volkswagenu

13.01.2017 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Soudní orgány Spojených států vznesly obvinění proti šesti bývalým či současným představitelům Volkswagenu za jejich činnost v rámci podvádění při měření emisí - aféry Dieselgate.
Federální porota ve východním obvodu státu Michigan vznesla obvinění na šest osob zastávajících klíčová postavení v deset let trvajícím spiknutí s cílem podvést vládu Spojených států amerických a veřejnosti. Zatímco pět z obviněných žije v Německu, jeden - bývalý šéf oddělení VW pro soulad s předpisy Oliver Schmidt - byl zadržen agenty FBI ne letišti v Miami při pokusu o návrat do Německa po dovolené.
 
Federální soud už uznal německou automobilku vinnou ze tří federálních kriminálních činů. Volkswagen posléze souhlasil s uhrazením pokut za kriminální i civilní žaloby v celkové výši 4,3 miliardy dolarů. Volkswagen byl obviněn z účasti na spiknutí s cílem podvést Spojené státy i své zákazníky lhaním a snahou oklamat kontrolní agenturu EPA tím, že některá z vozidel značek Volkswagen, Audi a Porsche vybavil softwarem umožňujícím podvádět při kontrolním měření emisí. Volkswagen byl dále obviněn z obstrukcí při vyšetřování ničením dokumentů spojených s případem. Aféra se týká 475 000 motorů 2,0 TDI a 83 000 motorů 3,0 TDI určených pro severoamerický trh.
 
Obviněnými představiteli jsou Heinz-Jakob Neusser, Jens Hadler, Richard Dorenkamp, Bernd Gottweis, Oliver Schmidt a Jürgen Peter. Všichni jsou obviněni z konspiračního spiknutí s cílem podvést Spojené státy a zákazníky VW. Dorenkamp, Neusser, Schmidt a Peter jsou dále obviněni z porušení zákona o čistotě ovzduší, zatímco Gottweis, Schmidt a Peter byli obviněni z podvodu.
 
Heinz-Jakob Neusser, bývalý šéf vývoje pohonných jednotek a člen představenstva, byl propuštěn krátce po propuknutí skandálu na podzim 2015.
Jens Hadler vedl vývoj pohonných jednotek před Neusserem, a to v době, když byly motory 2,0 TDI, vybavené podváděcím systémem, uvedeny na trh v USA.
Richard Dorenkamp je bývalým šéfem vývoje nízkoemisních motorů VW a vedl tým, který vytvořil motor 2,0 TDI pro americké podmínky.
Bernd Gottweis dohlížel na předcházení krizové situace a je údajně odpovědný za ničení záznamů interní komunikace dokládající, zda bývalý koncernový šéf Martin Winterkorn byl nebo nebyl o celé záležitosti informován už před vypuknutím aféry.
Jürgen Peter pracoval jako spojovací článek mezi oddělením řízení kvality VW a skupinou pro bezpečnost výrobků.
 
Podle vyšetřovatelů byl plán úprav motorů pro splnění emisních standardů USA přijat v roce 2006. Směřování projektu bylo stanoveno na jednání, vedeném Hadlerem za účasti Dorenkampa. Hadler pověřil Dorenkampa řízením projektu přičemž věděl, že jedinou možností, jak splnit předpisy je použití zařízení umožňujícího podvádět při americkém měření emisí. První vozy vybavené tímto systémem a označované jako Clean Diesel byly v USA nabídnuty jako modelový rok 2009 a poslední byly s modelovým rokem 2016.
 
Německo obvykle nevydává své občany do zahraničí, kde jim hrozí trest vězení. Tento závažný případ by ale mohl být výjimkou. Rovněž je možné, že obvinění budou za uvedené činy obviněni a odsouzeni v Německu.
 
Celý proces je velmi bedlivě sledován představiteli jiných automobilek, protože by se mohl stát precedentem při posuzování porušení předpisů v jiných případech. Rovněž bude zásadní, zda obvinění potvrdí nebo vyvrátí možnost, že o všem byli informováni členové představenstva v čele s nejvyšším šéfem Martinem Winterkornem. Pokud by se tak totiž stalo, tak by i jim hrozily vysoké tresty, ale především by to znamenalo velmi vážný problém pro Volkswagen. V takovém případě by totiž čelil žalobám ze strany akcionářů za zmaření investic, protože nebyli o problému včas informováni. V takovém případě by koncernu VW hrozil postih řádově větší, než penalizace dohodnuté s americkými soudy.