antimonopolní úřad kontroluje dobíjecí stanice | Aktuality | autoweek.cz

Antimonopolní úřad kontroluje dobíjecí stanice

Antimonopolní úřad kontroluje dobíjecí stanice

10.07.2020 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Spolkový antimonopolní úřad začal kontrolovat veřejné nabíjecí stanice z hlediska cen a podmínek používání.
Antimonopolní úřad v Německu Bundeskartellamt podrobuje šetření veřejně přístupné nabíjecí stanice pro elektromobily. Tímto způsobem chce v počáteční fázi identifikovat a napravit strukturální problémy s konkurenčním bojem na úkor zákazníků.
 
Nabíjecí infrastruktura pro elektromobily se v Německu teprve buduje. Antimonopolní úřad však již nyní dostává velké množství stížností na ceny a obchodní podmínky provozovatelů sítí nabíjecích terminálů.
 
Proto úřad pro hospodářskou soutěž hodlá podrobněji prozkoumat provozování veřejně přístupných nabíjecích stanic a souvisejících služeb. Agentura chce identifikovat možné strukturální problémy s konkurencí už v rané fázi trhu. „Podmínky a ceny účtování ve veřejných prostorech mají zásadní význam pro rozhodnutí spotřebitelů přejít na elektromobilitu. Trh se samozřejmě stále rozvíjí, ale my už dostáváme stále více stížností na ceny a podmínky u nabíjecích stanic,“ uvedl prezident úřadu Andreas Mundt.
 
Podle plánů spolkové vlády má být do roku 2030 v Německu vytvořena celostátní nabíjecí infrastruktura, která bude zahrnovat zejména veřejně přístupné možnosti zpoplatnění. „Na výstavbu a provoz nabíjecích stanic se však nevztahují komplexní předpisy - na rozdíl od jiných energetických sítí. Potenciální problémy s konkurencí v této oblasti by však mělo být možné vyřešit pomocí antimonopolního zákona,“ zdůraznil Mundt.
 
Kromě záruk nediskriminačního přístupu k místům vhodným pro připojení nabíjecí stanice k síti má podle úřadu pro používání nabíjecích stanic zásadní význam fungující hospodářská soutěž.
 
Studie chce také prozkoumat různé přístupy měst a obcí při poskytování vhodných lokalit a jejich vliv na hospodářskou soutěž mezi provozovateli nabíjecích stanic. Rovněž by měly být zkontrolovány rámcové podmínky pro výstavbu nabíjecích stanic na dálnicích. Úřad má v úmyslu po ukončení řízení poskytnout informace o výsledcích šetření a jeho závěrech.