asem dal stopku novele zákona | Aktuality | autoweek.cz

ASEM dal stopku novele zákona

ASEM dal stopku novele zákona

30.03.2018 | | Aktuality

Asociace emisních techniků a opravářů (ASEM) vystavila na hospodářském výboru stopku hlasování o novele zákona 56/2001 Sb. ASEM vnesl mezi poslance závažné skutečnosti, které byly pro mnohé z nich novinkou.
ASEM se zúčastnil jednání Hospodářského výboru poslanecké sněmovny k vypořádání připomínkového řízení k novele zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, který mimo jiné definuje i podmínky fungování SME a STK. ASEM vnesl mezi poslance závažné skutečnosti, které byly pro mnohé poslance novinkou. Žijí snad v úplně jiném sterilizovaném světě, snad proto, že se odbornou veřejností doposud ještě nebavili dostatečně do hloubky? Chápou, že veřejnost nebude snášet, co jim servírují politici, kteří žijí ve lži?
 
Zástupce ASEM Libor Fleischhans byl 28. 3. poslancem Bláhou (ANO) pozván na jednání hospodářského výboru, kde se projednávaly pozměňovací návrhy v připomínkovém řízení k novele zákona č. 56/2001 Sb. Evidentně se spěchalo. České republice hrozí sankce, když do zákona neimplementuje to, k čemu ho zavazuje směrnice Evropské Unie a termín doslova hoří, jedná se o dny až týdny…
 
Libor Fleischhans popisuje jednání:
Poslanec Bláha mne uvedl doporučením „že by se poslanci měli bavit především s odbornou veřejností, aby se vyvarovali špatných rozhodnutí“. Nebyl čas, tak jsem začal údernou větou: „Poslouchal jsem první polovinu rozpravy a vaše argumentace při hlasování a připodobním ji k debatě o domovních dveřích, které mají chránit dům. Vy zde mluvíte pouze o tom, že dveřní zámek je kvalitní a že má bezpečnostní certifikát, že je promazaný a že nevržou panty, ale vůbec se nebavíte o tom, že těm domovním dveřím chybí výplně, a že jimi projde každý, kdo si vzpomene.“
 
​Poslanci zpozorněli. V další části jsem naznačil, že: „Podstata nesmyslného a děravého systému je ve zprivatizovaném byznysu s červenými známkami a soutěži o přízeň zákazníka, který se z technických a emisních kontrol za 15 let stal. U technické kontroly více méně diktuje její výsledek VIP zákazník. Hořce se s tím pomalu seznamuje i Německo, kde má v organizovaném zločinu kriminální Policie napilno.“
 
Poslanci mi zakázali dostat na obrazovku celou prezentaci z paměťové karty, leč prosadil jsem z prezentace alespoň jednu stránku, kterou jsem považoval za zásadní. V Německu bylo za rok 2017 každé třetí vozidlo mladší sedmi let (36,3 %) s technickými nedostatky, z toho bylo hned na druhém místě (první byly závady na osvětlení 25,7 %) zjištěno 21,3 % vozidel nadmíru zatěžujících životní prostředí (ze všech prověřovaných je to 7,7 % emisně závadných vozidel). U vozidel od 9 do 12 let stáří bylo v Německu zjištěno 45 % vozidel s nedostatky.
 
Na akci Diagnostic Con 2018 v karlínském Fóru prezentoval ředitel odboru 150 MDČR Ing. Ivan Novák, že kontroly jsou na jedné z příkladných STK prováděny zhruba v taktu 3 až 7 minut, a že bylo v České republice s věkovým průměrem vozidel 15 let zjištěno 2,34 % emisně nevyhovujících vozidel. Tedy u dvojnásobně staršího vozového parku je to třikrát méně nedostatků než v Německu, kde se dokonce u vozidel od roku výroby 2006 s vytvořeným Readiness Code emise ve výfuku vůbec neměří. Schůzi přerušil obrázek struktury závad zjištěných organizací DEKRA v Německu.
 
Z Českých statistických přehledů lze dokonce vyfiltrovat i takové STK, které mají 100% průchodnost kontrol bez závad, které by bránily vystavit vozidlu kladný protokol! „Něco je shnilého ve státě dánském“, konstatoval jeden z předsedajících po zhlédnutí porovnání počtu emisně nevyhovujících vozidel v Německu a Česku…
 
Brzy se k české veřejnosti dostane německý třičtvrtěhodinový filmový dokument, který popisuje, jak jsou zdánlivě dobře organizované kontroly děravé díky podstatě jejího fungování. Je to miliardový byznys s vylepováním známek a prodeje vyhovujících protokolů, ze kterého nadstandardně žijí organizované skupiny, kterým se v ČR již 15 let daří ovlivňovat zákony. Již se nejedná o podstatu, aby auta byla technicky v pořádku, ale o soutěž mezi jednotlivými STK mezi sebou a boj o zákazníka, jako v každém byznysu. Kontrolní technici jsou dokonce vydíráni svými VIP zákazníky, kteří jim vyhrožují, že když nepustí teď to, co pustil minule, jeho podvody v „pouštění“ prozradí. Ve filmu je vidět, že na podobné falešné kamarádství mezi opravnou a technickou kontrolou málem uhořela jedna žena s autem přestavěným na LPG.
 
Výsledkem vystoupení ASEM v hospodářském výboru tedy je, že se schůze k tomuto bodu přerušila. Doposud odhlasované body se budou znovu probírat na schůzi příští, dokud se v podvýboru, který narychlo zorganizuje poslanec Kolovratník (ANO), neproberou detaily, které poslancům osvětlí trojnásobně nižší poruchovost dvojnásobně staršího vozového parku u nás a v Německu, kde též začínají vážně bojovat s byznysem, do kterého již též prorostla organizovaná kriminalita.
 
  • ASEM dal stopku novele zákona
  • ASEM dal stopku novele zákona