asem u ředitele legislativního odboru ministerstva dopravy | Aktuality | autoweek.cz

ASEM u ředitele legislativního odboru Ministerstva dopravy

ASEM u ředitele legislativního odboru Ministerstva dopravy

17.02.2017 | | Autoservis

Ministerstvo dopravy pozvalo zástupce ASEM k vypořádání připomínkového řízení k novelám zákona č. 56/2001 Sb. a Vyhlášky č. 302/2001 Sb. Jednání bylo zčásti úspěšné - Ministerstvo se bude některými body zabývat a zohledňovat je při dalších úpravách textů novely Vyhlášky.
V kanceláři ředitele legislativního odboru Ministerstva dopravy se uskutečnila schůzka zástupce ASEM Libora Fleischhanse s Mgr. Martinem Vavřinou za přítomnosti Jany Budíkové z legislativního odboru a zástupců odboru 150 Bc. Pavla Noska a posléze i Ing. Jiřího Počty. Jednání se uskutečnilo k vypořádání připomínek k novele zákona č. 56/2001 Sb., 13/1997 Sb. a 361/2000 Sb. uplatněných asociací ASEM.
 
Ředitel Vavřina konstatoval, že i kdyby připomínky k novele zákona č. 56/2001 Sb. mohly být oprávněné, dnes již nejsou na pořadu dne, protože poslanci si ve třech čteních schválili své vlastní řešení odlišné i od původních představ Ministerstva dopravy. Závěrečný komentář Mgr. Vavřiny k novele zákona č. 56/2001 Sb. byl, že šlo především o kvalitní lobbing ze strany STK.
 
Ke kritickým připomínkám ASEM k návrhům změn v novele vyhlášky 302/2001 Sb. se však Mgr. Vavřina vyjádřil vstřícněji, zejména k povinnému školení emisních mechaniků u opraven na kontrolního technika, a vyslovil i pochopení k některým z nich. Ministerstvo dopravy bude na schůzkách odborné skupiny pro změny v novele Vyhlášky 302/2001 Sb. postupovat s vědomím těchto připomínek asociace emisních techniků a opravářů.
 
Výsledkem jednání je zpráva o vypořádání, kterou ASEM obdržel od Ministerstva dopravy a doručí ji všem registrovaným členům asociace v jejím plném znění. Aktivity ASEM dosáhly některých dílčích cílů a rozhodně tedy nejsou zbytečné.
 
ASEM v žádném případě nevzdává boj za zřizování tzv. „Malých STK“ u technologicky dobře vybavených autoservisů v zájmu odlehčení životnímu prostředí nadbytečnou dopravou mezi nekoncepční velkokapacitní STK a autoopravnami. Toto nadbytečné pendlování vozidel sem a tam podstatně přispívá k tvorbě emisního smogu a prachových částic z dopravy.
 
Je škoda, že poslanci hájí kartelovou dohodu hrstky podnikatelů - majitelů STK, a to i za použití zákonných prostředků. Možná, že právě první měsíce po nabytí účinnosti novely odhalí regulace „velkokapacitních STK“ všechny své nedostatky a že se veřejnost i politici přesvědčí o skutečných příčinách negativních důsledků současné koncepce.
 
Zatížení zbytečnou dopravou, nedostupnost pro občany, motivace nejvyššího zisku STK jen tehdy, když auta u emisí vyhovují, a kdy u velkých zákazníků STK funguje klientelismus ještě intenzivněji, než doposud.
 
Hlavní cíle Evropské směrnice 2014/45/EU se tedy díky našim poslancům v ČR plnit nebudou.