projekt věda má budoucnost opět s podporou škoda auto | Autoservis | autoweek.cz

Projekt Věda má budoucnost opět s podporou Škoda Auto

Projekt Věda má budoucnost opět s podporou Škoda Auto

15.06.2017 | | Autoservis

Škoda Auto pokračuje v podpoře projektu vzdělávání a motivace Věda má budoucnost. Čtvrtého ročníku se účastnilo 40 učitelů, ředitelů a výchovných poradců základních škol. Projekt patří k prioritám společenské odpovědnosti Škoda Auto v oblasti technického vzdělávání od roku 2013.
Škoda Auto i letos podporuje projekt Věda má budoucnost, jehož cílem je motivace učitelů, ředitelů a výchovných poradců základních a středních škol a zvýšení atraktivity přírodovědných a technických oborů pro jejich žáky. V letošním školním roce proběhl již čtvrtý ročník tohoto projektu, kterého se zúčastnilo 40 učitelů, ředitelů a výchovných poradců základních škol Středočeského, Libereckého a Královehradeckého kraje.
 
​Škoda Auto je partnerem programu, pořádaném společností Aisis, již od roku 2013. Spolupracuje na modulech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a podporuje i zvyšování jejich motivace - pro učitele matematiky a fyziky, ředitele a výchovné kariérové poradce základních škol pořádá Škoda Auto odborné workshopy a exkurze do provozů společnosti.
 
Program se dlouhodobě snaží bojovat s negativním trendem klesajícího zájmu o přírodovědné a technické obory u mladých lidí, jeho cílem je motivovat především pedagogy a ve finále tak zvýšit atraktivitu přírodovědných a technických oborů pro žáky základních a středních škol. Věda má budoucnost je program s akreditací MŠMT, AV ČR a Svazu průmyslu ČR. Účastníci programu obdrží certifikát o absolvování programu, který slouží jako doklad o jejich dalším vzdělávání.
 
Pro účastníky 4. ročníku byl připraven bohatý program, školní rok 2016/2017 byl protkán setkáními, semináři a cíleně orientovanými workshopy. V průběhu školního roku učitelé matematiky a fyziky, ředitelé škol a výchovní poradci navštívili provozy Škoda Auto v Mladé Boleslavi, Vrchlabí i Kvasinách. V rámci workshopů zde učitelé načerpali mnoho nových zkušeností a podnětů, které jim pomohou zvýšit motivaci, vyměňovali si zkušenosti z výukových hodin a konzultovali přístupy k výuce. V letošním roce bylo do programu projektu poprvé zařazeno setkání v Kvasinách.
 
Další část programu se věnovala výchovným poradcům, kteří se seznámili se systémem Infoabsolvent, z něhož lze čerpat informace o uplatnění absolventů škol. Pedagogům byla představena aktuální situace na trhu práce, aby byli schopni pomoci svým žákům při volbě vzdělání a následné profese. Reálnou situaci na trhu práce měli možnost diskutovat s odborníkem HR oddělení společnosti Škoda Auto. Dozvěděli se o využití moderních technologií při vstupních pohovorech, jak atraktivně napsat životopis či na co se zaměřit při osobním pohovoru.
 
Na závěr si účastníci programu v prostorách Škoda Auto Středního odborného učiliště strojírenského v Mladé Boleslavi vyzkoušeli výukové vybavení a představili své projekty.
 
„Pro učitele, karierové poradce i ředitele škol je důležité, že se mohou seznamovat s inovacemi v oblasti své profese a zároveň si tyto nové informace a znalosti prakticky srovnávat s firemní praxí a reálným trhem práce. Právě zde je podpora společnosti Škoda Auto velmi důležitá a přínosná,“ říká Ivo Jupa, člen správní rady pořádající společnosti Aisis.