aut se vyrobilo méně, ale automobilovému průmyslu se daří | Aktuality | autoweek.cz

Aut se vyrobilo méně, ale automobilovému průmyslu se daří

Aut se vyrobilo méně, ale automobilovému průmyslu se daří

01.06.2013 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Výsledky automobilového průmyslu jsou v kontrastu s ostatními odvětvími. Ač vlivem finanční krize poklesl prodej aut v Evropě a v důsledku toho se v českých automobilkách vyrobilo méně aut, příjmy vzrostly. Významnou měrou se na tom podílejí dodavatelé.

Rekordní souhrnné tržby členských firem AutoSAP v roce 2012 poprvé přesáhly hranici 700 miliard Kč (přesně to bylo 720,9 miliardy Kč). I další parametry ukazují, že uplynulý rok byl pro autoprůmysl v ČR úspěšný.

V porovnání s rokem 2011 došlo k nárůstu o 6,4 %. AutoSAP zároveň posílil své postavení v rámci ekonomiky České republiky, neboť jeho podíl na tržbách z průmyslové výroby ČR vzrostl z 18,9 % v roce 2011 na 19,8 % v roce 2012.

Připočteme-li i tržby firem, které nejsou členy AutoSAP, pak souhrnná produkce českého automobilového průmyslu v roce 2012 dosáhla téměř 840 miliard Kč. Tuzemský automobilový průmysl se tak podílel na tržbách z průmyslové činnosti 23 % a přibližně 8 % na HDP České republiky. Meziročně došlo ke zvýšení tržeb o více než 6 %. I to je důkazem rostoucí produktivity českého automobilového průmyslu.

Rok 2012 zaznamenal druhou nejvyšší výrobu silničních vozidel v dějinách českých zemí - celkem se v ČR vyrobilo více než 1,2 milionu kusů. Tradičně dominovala výroba osobních automobilů. Společně s odvozenými lehkými užitkovými vozy se jich vyrobilo více než 1,17 milionu. Na této produkci se společnost Škoda Auto podílela 656 306 vozy, nošovický Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) 303 035 vozy, TPCA 214 915 vozy a malovýrobce sportovních vozů Kaipan 11 vozy.

"Automobilový průmysl v České republice roste a stejně tak roste jeho podíl na celkové průmyslové bilanci. Přitom podíl 23 % je vyvážený aby stát nebyl závislý jen na tomto jediném průmyslovém odvětví, jako je tomu například na Slovensku, kde automobilový průmysl dosahuje takřka dvojnásobná podíl na celkové průmyslové bilanci země," konstatoval president Sdružení AP Martin Jahn.

"Roste i export, čímž automobilový průmysl pomáhá k rozvoji českého vývozu. Více než 80 % produkce automobilového průmyslu směřuje na vývoz. Přitom roste export na nové trhy, což dokládá, že automobilový průmysl je schopen se diverzifikovat a tím eliminovat pokles automobilového trhu v Evropě zvýšením vývozu mimo Evropu. I přesto zůstává EU pro podniky automobilového průmyslu hlavním obchodním partnerem. Velmi důležité přitom je, že se na pozitivním výsledku podílejí nejen finální výrobci, ale i dodavatelé komponent," pokračoval Jahn.

Automobilový průmysl vykazuje podstatně vyšší efektivitu než jiná průmyslová odvětví. Jeho podíl na zaměstnanosti je jen 11,3 %, zatímco podíl na průmyslové produkci 23 %.

Náznakem lepšího vývoje v budoucnosti je skutečnost, že automobilky začaly zvyšovat počet zaměstnanců, přičemž mezi dodavateli je stav zaměstnanosti stabilní.

Velmi příznivý je rovněž trend růstu počtu zaměstnanců ve výzkumu a vývoji, a to nejen u finálních výrobců, ale i u dodavatelů, což ukazuje, že ty nejúspěšnější firmy se přímo zapojují do vývoje nových produktů.

Podniky automobilového průmyslu jsou dobrými zaměstnavateli, což dokládá nadprůměrná výše mezd i jejich stálý růst, byť tento trend pro zaměstnavatele znamená růst nákladů. Průměrná měsíční mzda ve členských firmách AutoSAP meziročně vzrostla o 3,9 %, takže za rok 2012 činila 30 385 Kč, tedy o více než 21 % víš než je celostátní průměr ČR. S růstem mezd je spojen i růst odvodů daní a pojištění. I v tomto ohledu je automobilový průmysl velkým přínosem pro stát, protože délka pracovní neschopnosti v tomto odvětví podstatně nižší než je celostátní průměr. "Ukazuje se, že délku pracovní neschopnosti lze bez problémů snížit pokud je firma dobře řízena,"konstatoval Martin Jahn.

Výrobci skupin, dílů a příslušenství vozidel v roce 2012 dosáhli podíl na celkových tržbách autoprůmyslu  ve výši 45,9 %. Tržby dodavatelského sektoru meziročně vzrostly o téměř 7 % na 330,5 miliardy Kč. Výkony dodavatelů rostou již čtvrtým rokem. Přiblížily se tak hodnotám z roku 2007, nejúspěšnějšího roku před ekonomickou recesí.

Dodavatelé zaměstnávají více než 73 000 osob, tj. dvě třetiny pracovníků automobilového průmyslu. Tvoří převažující část členské základny AutoSAP, téměř 72 % ze stávajících 149 firem zapojených do činnosti sdružení.

"Krize z let 2008/2009 těžce dopadla především na dodavatele, a to jak co do objemu výroby tak v cenách. Postupně došlo ke stabilizaci, takže dnes tato oblast představuje okolo 46 % celkové produkce automobilového průmyslu v České republice. Objem produkce opět roste, jenže ceny zůstaly na nízké úrovni, takže poklesla profitabilita. Jde o celosvětový problém, ale v Evropě se projevil v největší míře," konstatoval Pavel Juříček, vicepresident a místopředseda divize výrobců příslušenství.

"Dodavatelé byli významným stabilizátorem ekonomiky státu i zaměstnanosti v době krize, protože přes velký pokles výroby bylo propuštěno jen 10 tisíc lidí," konstatoval Juříček.

"Už jsme se vzdali myšlenek na zavedení šrotovného, nicméně navrhujeme zavedení příspěvku na likvidaci starých aut nevyhovujících jak z hlediska bezpečnosti, tak emisních limitů. Příspěvek by bylo možné použít na cokoliv, nejen na koupi nového auta," konstatoval ředitel sekretariátu Sdružení AP Antonín Šípek.

Významným tématem při prezentaci hospodářských výsledků automobilového průmyslu v budově Autoklubu ČR se stala kritická situace v technickém vzdělávání a návrhy Sdružení AP jak dospět ke zlepšení. Vzhledem k závažnosti tohoto tématu se k této problematice ještě vrátíme podrobněji.

 • Aut se vyrobilo méně, ale automobilovému průmyslu se daří
 • Aut se vyrobilo méně, ale automobilovému průmyslu se daří
 • Aut se vyrobilo méně, ale automobilovému průmyslu se daří
 • Aut se vyrobilo méně, ale automobilovému průmyslu se daří
 • Aut se vyrobilo méně, ale automobilovému průmyslu se daří
 • Aut se vyrobilo méně, ale automobilovému průmyslu se daří
 • Aut se vyrobilo méně, ale automobilovému průmyslu se daří
 • Aut se vyrobilo méně, ale automobilovému průmyslu se daří
 • Aut se vyrobilo méně, ale automobilovému průmyslu se daří
 • Aut se vyrobilo méně, ale automobilovému průmyslu se daří
 • Aut se vyrobilo méně, ale automobilovému průmyslu se daří
 • Aut se vyrobilo méně, ale automobilovému průmyslu se daří
 • Aut se vyrobilo méně, ale automobilovému průmyslu se daří
 • Aut se vyrobilo méně, ale automobilovému průmyslu se daří