automobilky a prodejci se obracejí na evropskou komisi | Aktuality | autoweek.cz

Automobilky a prodejci se obracejí na Evropskou komisi

Automobilky a prodejci se obracejí na Evropskou komisi

20.11.2020 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Zájmová sdružení evropských výrobců automobilů a jejich prodejců ACEA/CECRA zaslala dopis evropskému komisaři Bretonovi. Společně v něm žádají Evropskou komisi, aby poskytla členským státům písemná ujištění v otázce možnosti doprodeje vozidel na skladě.
Jménem národních sdružení automobilového průmyslu všech členských států EU napsaly evropské asociace výrobců automobilů ACEA a jejich prodejců CECRA společný dopis evropskému komisaři Thierrymu Bretonovi v němž žádají Komisi, aby poskytla písemné záruky členským státům EU ohledně ustanovení o konci série (EoS) pro vozidla, která jsou ve skladech.
 
Když se vozidlo začne vyrábět, musí před zahájením prodej v celé EU získat Evropské schválení typu na základě splnění všech nezbytných bezpečnostních a kvalitativních standardů včetně emisních. Postupem času se však tyto standardy průběžně mohou měnit, takže vozidlo vyrobené před rokem nebo dvěma a které ještě nebylo prodáno nemusí nyní nové předpisy plnit. Toto vozidlo je stále technicky nové, protože nebylo nikdy prodáno ani použito, ale protože nesplňuje současné standardy, je možné jej dále prodávat po určitou dobu na základě žádosti výjimku pro „konec série“ EoS (End-of-Series) při splnění určitých podmínek a jen v omezeném počtu.
 
Vzhledem k tomu, že se situace kolem nemoci Covid‐19 v poslední době zhoršila, mnoho členských států přijalo nebo brzy opět přijme přísná protiepidemiologická opatření omezující obchodní činnosti. Prodejci automobilů v několika zemích EU museli znovu zavřít své prodejny a nemohou prodat svá vozidla nebo prodávají jen velmi málo vozidel. Výsledkem je, že prodejci kumulují zásoby neprodaných vozidel, která splňují současné emisní normy, ale nikoli nové normy Euro 6d ISC ‐ FCM, které vstoupí v platnost 1. ledna 2021. Podle odhadů ACEA a CECRA počet dotčených vozidel daleko překračuje limity pro ustanovení o tzv. konci série stanovené v rámcovém nařízení o schvalování typu EU 2018/858.
 
Proto CECRA a ACEA vyzývají Evropskou komisi aby zasáhla ohledně odložení termínů zavedení několika emisních a bezpečnostních norem EU a umožnění větší flexibility v ustanovení o konci série EoS pro vozidla ve skladech, která výrobci a prodejci nebudou schopni prodat před vstupem nového standardu Euro 6d-TEMP v platnost.
 
Prostřednictvím pokynů Evropské komise během prvního uzavření v létě mnoho členských států umožnilo větší flexibilitu na vnitrostátní úrovni, čímž se odstranil značný tlak na dovozce a prodejce automobilů. Zatímco některé členské státy taková opatření již začaly přijímat, jiné tvrdí, že tak nemohou učinit bez formálního písemného ujištění Komise, že potřebu takových opatření lze přenést na členské státy a jakékoli kroky přijaté na vnitrostátní úrovni nebudou mít za následek porušení předpisů řízení.
 
Evropská asociace výrobců automobilů ACEA a Evropská asociace prodejců automobilů CECRA proto zaslaly komisaři Bretonovi žádost, aby Komise taková písemná ujištění členským státům poskytla.