automobilky požadují řešení zpoplatnění dálnic v eu | Aktuality | autoweek.cz

Automobilky požadují řešení zpoplatnění dálnic v EU

Automobilky požadují řešení zpoplatnění dálnic v EU

30.04.2021 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Asociace evropských automobilek ACEA vyzývá evropské zákonodárce, aby dosáhli dohody týkající se revize projektu zpoplatnění dálnic pro nákladní vozidla a autobusy, tzv. Eurovignette, už za současného portugalského předsednictví.
Martin Daum, předseda rady ACEA pro užitková vozidla a generální ředitel společnosti Daimler Truck AG, napsal dopis zákonodárcům zapojeným do jednání EU o revizi směrnice o zpoplatnění dálniční a silniční sítzě pro užitková vozidla a autobusy a vyzval je, aby dosáhli dohody o tomto důležitém spisu už pod současným portugalským předsednictvím EU.
 
Jak píše Daum, rychlé a úspěšné uvedení těžkých nákladních vozidel s nízkými a nulovými emisemi na trh bude do značné míry záviset na ustanoveních této dohody a na jejich zavádění členskými státy.
 
I když je ambice výrobců nákladních vozidel a autobusů dodávat nízkoemisní a bezemisní vozidla jasná, je důležité si uvědomit, že vozidla s nízkými a zejména nulovými emisemi nevyjedou dokud bude pro dopravce levnější možnost využít vozidla s pohonnými jednotkami spalujícími fosilní paliva. Pro posun klíčových nákladových faktorů směrem ke jasné výhodě pro vozidla s nízkými a zejména nulovými emisemi je proto zásadní podpůrný politický rámec.
 
V tomto ohledu je zavedení systémů zpoplatnění silnic a dálnic založené na emisích CO2 v Evropě naléhavé a nanejvýš důležité. U těžkých nákladních vozidel je návrh revidované směrnice Eurovignette v současné době nejdůležitějším právním předpisem a zásadní součástí přechodu na silniční nákladní dopravu s nulovými emisemi.