automobilky vyhrály - nová auta mohou dál znečišťovat ovzduší | Aktuality | autoweek.cz

Automobilky vyhrály - nová auta mohou dál znečišťovat ovzduší

Automobilky vyhrály - nová auta mohou dál znečišťovat ovzduší

04.02.2016 | Rybecký Vladimír | Aktuality

V důsledku aféry Dieselgate, s úmyslným podváděním Volkswagenu při testech emisí NOx, leckdo vyhrožoval zpřísněním předpisů pro měření emisí NOx. Evropský parlament ale podlehl tlaku automobilek a ve spojení s reformou testovací metodiky zmírnil emisní limit pro NOx.
Evropský parlament odmítl vetovat připravovaná opatření, která by měla odstranit kritizované problémy s měřením emisí. Ta Výbor pro životní prostředí označuje za nedostatečná. Pro veto se vyslovilo 317 ze 751 europoslanců. Už 28. října 2015 Evropský parlament odmítl zpřísnění emisních limitů, protože by pro automobilky znamenalo velké finanční nároky.
 
Lobby automobilek oslavuje
Evropská komise výsledek hlasování prezentuje jako snahu sblížit laboratorní měření emisí s emisemi produkovanými automobily v reálném provozu. Asociace evropských automobilek ACEA připravovaná opatření označila za příliš náročná pro v současné době produkované automobily, takže by podle ní jejich schválení znamenalo ohrožení pracovních míst v evropském automobilovém průmyslu. ACEA proto uvítala přijaté zmírnění pravidel. Generální tajemník ACEA Erik Jonnaert označil přijetí schválených zpřísnění za mimořádně obtížné, nicméně tvrdí, že automobilky uvítaly jejich jednoznačnost.
 
Lobby především německých automobilek se dosud vždy podařilo zablokovat jakoukoliv hrozbu zpřísnění měřicích postupů, a tak zachovat stávající neúnosnou metodiku měření pomocí měřicího cyklu NEDC, na hony vzdáleného realitě. Měření přitom dokazují, že většina evropských automobilů poháněných turbodiesely vykazuje v reálném provozu mnohonásobně (dokonce v některých případech několikasetnásobně!) vyšší emise jedovatého NO2.
 
Zmírnění emisního limitu pro NOx
Norma Euro 6 stanoví maximální emise NOx 80 mg/km. Nyní byla ve spojení se zpřísněním měřicí metodiky tato hodnota pro období od září 2017 do ledna 2020 vynásobena koeficientem 2,1 a od roku 2020 bude tolerováno překročení limitu o polovinu s ohledem na nepřesnost měření.
 
Nová metodika by měla vyloučit podvádění pomocí softwaru, jako u vozů Volkswagen. Podle EU by tedy navzdory zmírnění limitu mělo dojít k radikálnímu zmenšení negativního vlivu vznětových motorů na ovzduší především v centrech měst. To ovšem současně znamená, že Evropský parlament toleruje stávající stav, kdy automobilky využívají všechny možné legální, nicméně neetické postupy k tomu, aby systematicky porušovaly stávající emisní standard.
 
Výsledkem opatření schválených europarlamentem tedy není snaha o dodržování emisního standardu Euro 6 i v reálném provozu, ale jeho zmírnění. Od září 2017 do ledna 2020 budou moci nová auta produkovat 168 mg NOx/km. Tím se Euro 6 posouvá od současné hranice 80 mg/km k předchozímu standardu Euro 5 s jeho limitem 180 mg/km. To znamená, že současné turbodiesely, zamořující ovzduší evropských měst jedovatým NO2, se budou i nadále prodávat.
 
Když se koncem září odhalilo podvádění Volkswagenu při měření emisí NOx pomocí softwaru, vyvolalo to velký rozruch a požadavky po přísnější kontrole dodržování emisních limitů. Nyní ale europoslanci dali přednost zachování zisků automobilek před ochranou zdraví a životů občanů EU. Minimálně do roku 2023 tedy budou auta s turbodiesely beztrestně překračovat už před deseti lety stanovený emisní limit. Přitom v USA tytéž automobily musí plnit (a skutečně plní, takže nejde o neřešitelný technický problém ale jen o peníze) mnohem přísnější emisní standard.
 
Legálně čtyřnásobné emise proti USA!
Poslanec německé CDU Herbert Reul rozhodnutí europoslanců označil za „vítězství zdravého rozumu“. Toto vítězství znamená, že v Evropě mohou mít turbodiesely zcela legálně čtyřnásobně vyšší emise jedovatého NOx než v USA. Šéf německé organizace DUH (Deutsche Umwelthilfe) Jürgen Resch naopak říká: „Pro autokoncerny to je Pyrrhovo vítězství, protože nyní už bude muset následovat zákaz vjezdu do center měst i pro nové turbodiesely.“
 
Výsledek hlasování přivítal i president Sdružení německých automobilek VDA Matthias Wissmann. Ten k tomu uvedl: „Německý automobilový průmysl má zájem nabídnout realističtější údaje o spotřebě paliva a emisích svých modelů co nejdříve. Tyto požadavky jsou velmi ambiciózní. Ve srovnání s dnešním stavem to znamená snížení škodlivin o 78 % a v roce 2020 pak snížení o dalších 29 %. Mnohá vozidla, která jsou už v prodeji, nemohou být nové legislativě uzpůsobena.“ Vzhledem k tomu, jaké jsou výsledky měření automobilů německých automobilek v reálném provozu, je jeho prohlášení hodně licoměrné.
 
Podle Ferdinanda Dudenhöffera z centra automobilového výzkumu CAR university Duisburg-Essen bude i tak splnění přijatých pravidel německé automobilky stát řádově miliardy eur.
 
Připomeňme, že emise NOx v kombinaci s pevnými částicemi svým dopadem na zdraví obyvatel působí každoročně 10x větší počet úmrtí (v rámci EU se jejich počet odhaduje na půl milionu ročně) než dopravní nehody (55 000 mrtvých ročně).