automobilový průmysl dává evropské komisi doporučení | Aktuality | autoweek.cz

Automobilový průmysl dává Evropské komisi doporučení

Automobilový průmysl dává Evropské komisi doporučení

30.05.2020 | Rybecký Vladimír | Aktuality

EU představila první návrhy, které mají pomoci automobilovému průmyslu překonat důsledky pandemie COVID-19 a čelit přechodu na uhlíkově neutrální mobilitu. Generální ředitel asociace evropských automobilek ACEA Eric-Mark Huitema na ambiciózní plán Evropská komise reagoval.
„Potěšilo mě, že Komise uznává obrovské problémy, kterým čelí výrobci automobilů v celé Evropě, a správně uznává, že automobilový průmysl je jednou z oblastí nejvíce zasažených kronavirovou krizí. Je však zklamáním, že navrhovaná opatření pro obnovu zůstávají poměrně vágní ohledně nástrojů a finančních prostředků pro oživení evropského automobilového průmyslu. Jako odvětví přinášející pracovní místa pro 13,8 milionu Evropanů netrpělivě očekáváme jasné sdělení kdy a jak přesně ohlášená opatření - například plány obnovy vozového parku, aby byla čistá vozidla dostupnější, budování infrastruktury alternativních paliv a vytvoření Evropská alliance pro výrobu akumulátorů - budou implementována v praxi.
 
S výkonným místopředsedou Komise pro ekologickou dohodu Fransem Timmermansem a komisařem pro vnitřní trh Thierry Bretonem jsme se dohodli na spolupráci při opětovném spuštění automobilového průmyslu s cílem stimulovat evropské hospodářství a podpořit jeho transformaci na uhlíkově neutrální společnost. Hlavní prioritou našeho odvětví je oživit trh, a tím umožnit opětovné obnovení výroby na normálních úrovních ve výrobních závodech v celé EU. Vzhledem k téměř úplnému kolapsu v prodeji vozidel bude zásadní poskytnout silné tržní podněty, aby výrobci vozidel mohli plně znovu otevřít výrobní zařízení a udržet zaměstnanost.
 
Jménem ACEA jsme znovu opakovali žádost o koordinované opětovné zahájení činností a investic v celém hodnotovém řetězci. Vysvětlili jsme, že ačkoli výroba vozidel a součástí se pomalu začíná znovu zvyšovat, mezi členskými státy stále existují velké rozdíly. To výrazně brzdí zotavení průmyslu, který silně závisí na složitých dodavatelských řetězcích napříč celým evropským kontinentem.
 
V Evropě funguje 298 automobilek a montážních závodů, z nichž 196 se nachází v Evropské unii, přičemž 142 z těchto závodů vyrábí osobní automobily, 38 lehká užitková vozidla, 58 těžká nákladní vozidla, 58 autobusy a 71 vyrábí motory. Od poloviny března byla výroba v nich vážně ovlivněna krizí COVID-19 a závody byly uzavřeny v průměru na 30 pracovních dní. Ztráty výroby v EU z tohoto důvodu doposud činí nejméně 2 435 824 vozidel. A ačkoli mnoho z těchto továren již do určité míry znovu zahájilo výrobu, všechny stále fungují výrazně s nižší kapacitou.
 
Skutečnost, že továrna je znovu otevřená, ještě neznamená, že výstup je zpět na „zdravé“ úrovni ani že všichni zaměstnanci jsou zpět v práci. Skutečnost, že většina Evropy byla celý měsíc uzamčena, vedla k nejsilnějšímu poklesu poptávky po autech. Vzhledem k tomu, že většina prodejen v EU byla celý duben uzavřena, klesl počet prodaných nových automobilů z 1 143 046 kusů v dubnu 2019 na pouhých 270 682 kusů minulý měsíc. Podobný dopad jsme zaznamenali i v registraci užitkových vozidel, který proti minulému roku klesl o 67,0 %. Tato čísla by si jen před několika měsíci nikdo nedokázal ani představit. Znamená to také, že celé odvětví je ohroženo nedostatkem likvidity a že jeho výkonnost bude nějakou dobu ohrožena. A snad není třeba připomínat, že současná krize v automobilovém průmyslu má významný dopad na další části ekonomiky.
 
Pokud se chceme znovu vrátit k produkci v plném rozsahu, bude třeba přijmout opatření ke stimulaci poptávky. Proto spolu se sdruženími CECRA, CLEPA a ETRMA vyzýváme k pobídkám pro obnovu vozového parku. Tato čtyři sdružení, představující celý dodavatelský řetězec pro automobilový průmysl, navrhla plán zahrnující 25 klíčových akcí k úspěšnému ukončení koronavirové krize. Akční plán vyžaduje koordinované postupy pro obnovu vozidel všech kategorií v celé EU.
 
Jsme přesvědčeni, že to posílí poptávku mezi soukromníky i firmami, podpoří se tím celkové hospodářské oživení a zrychlí se „zelená“ obnova vozového parku. Nákupní a investiční pobídky by měly být založeny na podobných kritériích v celé Evropě a měly by čerpat z vnitrostátních i evropských zdrojů. Tyto programy by měly být vylepšeny šrotovným, přičemž by se měly zohlednit i evropské ambice v oblasti klimatu.
 
Jsem pevně přesvědčen, že je naprosto zásadní, aby se celý automobilový hodnotový řetězec opět uvedl do pohybu. Průmysl proto navrhl několik velmi konkrétních plánů. Nyní počítáme s tím, že EU i členské státy budou jednat a v krátkodobém horizontu je realizovat! Návrh pro oživení, který předložila Komise, je solidním výchozím bodem. Doufám, že Evropská komise co nejdříve vysvětlí podrobnosti plánovaných iniciativ. Konec konců čas je pro ně klíčovým prvkem.“

(pozn.: text byl redakčně zkrácen)