automobilový průmysl jedná o elektromobilitě | Aktuality | autoweek.cz

Automobilový průmysl jedná o elektromobilitě

Automobilový průmysl jedná o elektromobilitě

17.05.2018 | | Aktuality

Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) pořádá v Telči konferenci o nastupující elektromobilitě a jejím dopadům do firem autoprůmyslu, které dodávají komponenty automobilkám.
Cílem konference je seznámit vrcholový management firem a zaměstnance zodpovědné za vývoj a strategické plánování s předpokládanými dopady nástupu elektrických pohonů vozidel do automobilového průmyslu, zejména pak se zaměřením na dopady na dodavatelský řetězec. Konference chce v diskuzi propojit široké spektrum výrobních firem s firmami z návazných sektorů a zástupci státní správy.
 
Z projevu B. Wojnara na konferenci E-mobilita v Telči
Mezi trendy, které jsme identifikovali jako nezvratné, e-mobilita nesporně patří. Ještě na konci minulé dekády by mnoho z nás na elektromobilitu v osobní dopravě, u přepravy zboží nebo u autobusů v městském provozu příliš nevsadilo. Stejně tak na to, že její znovuobjevení a tvrdý tlak na prosazení, jakožto čisté mobility zejména pro velké aglomerace, přijde z Číny.
 
Historie elektromobilů sahá až do počátků automobilismu v 19. století. Nikdy v minulosti ale masový nástup elektromobility nebyl reálnější než dnes. Největší tlak na výrobce však v EU zatím nepochází od zákazníků. V současnosti a nejbližších letech bude určující zejména neustále se zpřísňující regulace emisí CO2,ale čím dál tím více budou do této oblasti promlouvat i městské aglomerace.
 
Cíl pro výrobce automobilů v EU pro rok 2021 ve výši 95 g CO2/km, přechod z testovací metodiky NEDC na WLTP, která tento cíl ještě zpřísní, či další chystaná snížení emisí CO2 k rokům 2025 a 2030, všechny tyto okolnosti tlačí evropské výrobce k podstatné elektrifikaci nabízených vozidel. Přitom se však nástup elektrifikovaných modelů má dít v podmínkách, kdy nebyly uspokojivě odstraněny všechny vstupní limitující faktory. Hovořím zde například o dostatečně husté infrastruktuře. Dále je zapotřebí zohlednit, že na elektromobilitu si výrobci mohou zatím vydělat jen prodejem vozů se spalovacími motory, a že tradičním motorům, i přes různé mediální vlny, zdaleka neodzvonilo. Nesmíme také zapomínat na skutečnost, že kromě elektromobilů tu jsou a budou k dispozici další alternativní řešení, jako zemní plyn, syntetická paliva či vodík.
 
S nástupem elektromobility jsme si doposud spojovali hlavně s takovými zeměmi, jakými jsou Čína a Norsko. Když se ale podíváme na Německo – tradiční destinaci českého exportu – vidíme, že v prvním čtvrtletí stoupl prodej nových elektrických aut v Německu meziročně o 70 % na 17 500 vozů a jejich podíl na celkovém prodeji činil už 2 %. V České republice bylo v loňském roce zaregistrováno 390 čistě elektrických vozů a jejich celkový počet se blíží dvou tisícům. Za první 4 měsíce roku 2018 činí podíl bateriových elektromobilů a plug-in hybridů na prodeji nových vozidel 0,33 %. 
 
Odhady vývoje trhu dle ČEZ a SDA předpokládají po roce 2020 v ČR roční prodeje cca 6000 až 7000 vozidel s elektrickým pohonem. To by mohlo představovat asi 2 až 3 % prvních registrací vozidel a jen malé zaostávání za zeměmi západní Evropy. Elektromobil si je ochotno na cesty do práce, podle jednoho z průzkumů, pořídit více než polovina Čechů.
 
To a dalších pět klíčových, společně působících faktorů naznačuje, že po roce 2020 dojde v ČR a EU k výraznějšímu nástupu elektromobility. Jedná se o:
1. požadavky legislativy EU a současně aktivity EU v oblasti produkce baterií
2. rozšiřování modelové nabídky evropských výrobců
3. postupné snižování cen elektromobilů, odvislé od postupně se snižující ceny baterií
4. zvyšování dojezdu elektromobilů
5. cíle ČR dle Národního akčního plánu čisté mobility ohledně počtu 1300 veřejně dostupných dobíjecích bodů k roku 2020.
 
Připravit se je třeba již nyní. Není jedna správná cesta. Zdá se, že každá automobilka jde nyní svou cestou, svým tempem a mobilizuje k tomu všechny své komplexní odborné znalosti. Hledá k tomu ty nejlepší kontakty mezi zavedenými dodavateli nebo úspěšnými start-upy.
 
Nás dnes především bude zajímat to, jak se vliv nastupující elektromobility dotkne automobilového průmyslu nejen z pohledu finálních výrobců, ale zejména dodavatelů. Na konferenci chceme diskutovat o tom, jaké existují v ČR možnosti využití technologických a výrobních kompetencí pro přechod na výrobu komponent pro vozy elektrické, ale i poukázat na možné ohrožení současné výroby komponent pro vozidla na spalovací motor. Je totiž zřejmé, že mix rozličných pohonů pro vozidla blízké budoucnosti, ať již půjde o pohony plug-in hybridní nebo čistě elektrické, bude klást na spolupráci dodavatelů a finalistů nové nároky.
 
Osobně jsem přesvědčen, že si v českém automobilovém průmyslu nemůžeme dovolit elektromobilitu přehlédnout. Chci vás ubezpečit, že AutoSAP je prakticky denně aktivním účastníkem mnoha jednání, pracovních skupin a konferencí, na nichž se e-mobilita v Česku řeší. Elektromobilita je také obsahem Memoranda o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR, na jehož realizaci intenzivně pracujeme. Hájíme zájmy českého autoprůmyslu tak, aby i nadále mohl být hnací silou tuzemské ekonomiky.