automobilový průmysl jednal s evropskou komisí | Aktuality | autoweek.cz

Automobilový průmysl jednal s Evropskou komisí

Automobilový průmysl jednal s Evropskou komisí

14.05.2020 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Generální ředitelé pro automobilový průmysl a Evropská komise diskutují o plánu obnovy, který podporuje ekonomiku a Zelený závazek.
Generální ředitelé z celého automobilového průmyslu se sešli na setkání s Evropskou komisí, aby našli shodu s prioritami plánu obnovy pro automobilový průmysl s cílem stimulovat širší ekonomiku a podpořit transformaci na uhlíkově neutrální společnost.

Generální ředitelé výrobců vozidel a dodavatelů součástí a jejich příslušná sdružení - Evropská asociace výrobců automobilů ACEA a Evropská asociace dodavatelů automobilů CLEPA - uspořádali konstruktivní jednání s výkonným místopředsedou Komise pro Zelený závazek Fransem Timmermansem, a komisařem pro vnitřní trh Thierrym Bretonem.

Díky prodlouženému uzavření výrobních závodů v celé Evropě, dosavadní ztrátě výroby 2,4 milionu vozidel a poklesu prodeje automobilů na hlavních trzích EU během minulého měsíce o více než 95 % je celé odvětví ohroženo nedostatkem likvidity a jeho výkonnost bude po nějakou dobu ohrožena. Situace v automobilovém průmyslu má významný dopad na další hospodářská odvětví.

„Prioritou našeho odvětví je opětovné otevření trhu, čímž se umožní opětovné zahájení výroby ve výrobních závodech v rámci celé EU. Vzhledem k téměř úplnému kolapsu prodeje bude zásadní poskytnout silný tržní stimul, aby výrobci vozidel mohli plně znovu otevřít svá výrobní zařízení a udržet lidi v zaměstnání,“ uvedl generální ředitel ACEA Eric-Mark Huitema.

Během setkání ACEA a CLEPA vyzvaly Evropskou komisi aby koordinovala vnitrostátní systémy obnovy ekonomiky s cílem zajistit harmonizaci tržních podmínek na celém kontinentu a posílit je o rozpočet EU.

„Když pracujeme na opětovném roztočení kol musíme hledat oboustranně výhodná řešení, která řeší naléhavé environmentální, průmyslové a širší společenské potřeby. Účelem opatření pro zotavení by proto měl být dvojí účel: znovu nastartovat průmysl a využít celou řadu technologických řešení, která jsou dostupná a potřebná pro uhlíkovou neutralitu. Spolu s investicemi do zdrojů energie z obnovitelných zdrojů a do infrastruktury to podpoří Zelený závazek a zajistí zaměstnanost a průmyslovou činnost v Evropě,“ řekla generální tajemnice CLEPA Sigrid de Vriesová.

Přestože se výroba vozidel a komponent pozvolna začíná znovu zvyšovat, mezi členskými státy existují obrovské rozdíly. To brání zotavení průmyslu, který závisí na dodavatelských řetězcích napříč evropským kontinentem. Generální ředitelé proto znovu opakovali svůj požadavek na koordinované opětovné zahájení činností a investic v celém hodnotovém řetězci.