automobilový průmysl se musí změnit | Aktuality | autoweek.cz

Automobilový průmysl se musí změnit

Automobilový průmysl se musí změnit

11.05.2017 | Rybecký Vladimír | Aktuality

„Automobilový průmysl se musí změnit, aby dokázal reagovat na nové požadavky spotřebitelů,“ prohlásil CEO automobilky Volvo na konferenci OSN.
Společnost Volvo Cars modernizuje svůj obchodní model, aby udržela krok s měnícím se světem. Současně věří, že to samé potřebuje udělat také automobilový průmysl jako celek. To je myšlenka, kterou prezident a generální ředitel společnosti Volvo Cars Håkan Samuelsson uvedl na pololetní konferenci OSN Global Compact Nordic Network v Göteborgu.
 
Tato konference představuje jedno z největších setkání severských korporátních odborníků na udržitelný rozvoj. Koná se pod záštitou Organizace spojených národů (OSN). V sídle ředitelství automobilky Volvo Cars se sešlo 190 delegátů ze 100 společností a organizací, aby společně diskutovali o tom, jak svou obchodní činností mohou podpořit cíle udržitelného rozvoje OSN (UN Sustainable Development Goals – SDG). Společnost Volvo Cars je zakládajícím členem této iniciativy, která je celosvětově největší iniciativou zaměřenou na udržitelný rozvoj.
 
V rámci své úvodní řeči hostitele konference Håkan Samuelsson přítomným delegátům sdělil, že očekávání a požadavky zákazníků se mění a automobilový průmysl by se na jejich základě měl změnit také. Udržitelnost již není jen jednoduchou zaškrtávací kolonkou, ale stala se zásadním předpokladem podnikání a také významnou obchodní příležitostí pro ty společnosti, které ji uchopí správným způsobem, zaznělo v jeho projevu.
 
„Naši zákazníci touží po bezpečnějších, ekologičtějších a pohodlnějších vozech. Tyto požadavky můžeme splnit, stát se hybnou silou změny a zároveň rozvíjet své podnikání. Jsem si jist, že naše příští generace plně autonomních, elektrifikovaných a online vozů přispěje k tomu, aby se naše města v budoucnu stala čistějšími, bezpečnějšími a inteligentnějšími místy,“ oznámil publiku Håkan Samuelsson.
 
Jako příklad vyzdvihl důležitost elektrifikační strategie automobilky Volvo. „Jsme si vědomi, jaká omezení s sebou přinášejí spalovací motory, a víme, že společnost má chuť situaci změnit. Z toho důvodu máme ve vztahu k elektrifikaci tak ambiciózní cíl. Smyslem našich závazků není jen pomáhat chránit životní prostředí, zlepšit životy našich zákazníků a vnést na silnice více bezpečí. Tyto závazky dávají perfektní smysl také z obchodního hlediska,“ uvedl Håkan Samuelsson.
 
Společnost Volvo Cars se této nové realitě přizpůsobuje tím, že z udržitelného podnikání dělá nedílnou součást korporátní strategie. V rámci svého programu udržitelnosti si společnost vytyčila devět závazků, které přímo podporují cíle SDG, které byly v roce 2015 odsouhlaseny všemi členskými státy OSN.
 
Společnost Volvo Cars věří, že tyto závazky přispějí také k udržitelné ziskovosti a růstu. Automobilka se například zavázala, že do roku 2025 dostane na silnice 1 milion elektrifikovaných vozů a ve stejném roce zároveň dosáhne klimaticky neutrální výroby. Mimoto si vytyčila tu nejambicióznější bezpečnostní vizi v rámci svého průmyslového odvětví: počínaje rokem 2020 by v nových vozech Volvo neměl nikdo utrpět smrtelné ani vážné zranění.
 
Ve své snaze dosáhnout těchto cílů dělá společnost velký pokrok: jako jeden z příkladů uveďme emise CO2 produkované evropskými továrnami, které v roce 2016 oproti roku 2004 klesly o 70 %. Součástí aktuální modelové řady automobilky je již šest plug-in hybridních vozů a pro každý nový model je plánována výroba jeho elektrifikované varianty. V neposlední řadě jsou zde nové systémy pasivní a aktivní bezpečnosti, s nimiž si automobilka připsala nejedno světové prvenství a které snižují riziko dopravní nehody a vážného zranění posádky vozů Volvo.
 
Společnost Volvo Cars si uvědomuje, že pokroku nelze dosáhnout bez spolupráce. Z toho důvodu uzavírá za účelem trvalé udržitelnosti různá partnerství v rámci soukromého i veřejného sektoru. Automobilka úzce spolupracuje s organizacemi orientovanými na bezpečnost a s veřejnými subjekty, s nimiž sdílí informace za účelem vytvoření vyspělého bezpečnostního dopravního systému. Se svými partnery z veřejného i soukromého sektoru pracuje na projektu Drive Me zaměřeného na testování autonomního řízení, rovněž spojila své síly s firmou Stora Enso a s belgickou vládou, s jejichž pomocí chce dosáhnout snížení produkce emisí CO2 ve své továrně v Gentu o 40 %.
 
Mezi další závazky společnosti Volvo patří udržitelný provoz, v rámci něhož by nemělo u zaměstnanců společnosti ani jejích smluvních partnerů dojít k žádným smrtelným nebo vážným zraněním na pracovišti. Dalším cílem je stát se lídrem v oblasti komfortu a zdravého prostředí, čehož se automobilka snaží dosáhnout různými filtry a vybranými materiály. Kromě toho společnost podporuje rozmanitou a inkluzivní podnikovou kulturu.