automobilový průmysl v4 vyzývá vlády ke spolupráci | Aktuality | autoweek.cz

Automobilový průmysl V4 vyzývá vlády ke spolupráci

Automobilový průmysl V4 vyzývá vlády ke spolupráci

24.05.2017 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Zástupci automobilových svazů zemí V4 v Bratislavě jednali o tom, jak zachovat trend růstu a podpořit konkurenceschopnost automobilového průmyslu. Podpisem společné deklarace vyzvali své vlády, aby prohloubily spolupráci a jednaly společně s cílem posílit automobilový sektor v regionu.
Země Visegrádské čtyřky (V4) představují v rámci Evropy významné politicko-ekonomické seskupení, jehož význam po Brexitu ještě vzroste. Země V4 vloni vyrobily celkem 3 650 931 automobilů, což byla přibližně čtvrtina z celkové evropské produkce. Automobilky v zemích V4 zaměstnávají více než 630 000 pracovníků a mají vliv na více než 1,3 milionu pracovních míst. Významný je i podíl automobilového průmyslu na tvorbě HDP, což zásadně ovlivňuje ekonomiky jednotlivých zemí V4.
 
Země V4 řeší stejné problémy
Všechny země regionu řeší akutní nedostatek kvalifikovaných pracovních sil, rozvoj dodavatelských sítí, potřebu rozvoje a podpory aplikovaného výzkumu a vývoje. Další problémy jsou důsledkem probíhajících změn v oblastech, kam vyvážejí své výrobky, smluv o volném obchodu, změn v myšlení, nástupu nové generace zákazníků a probíhajícího procesu digitalizace v rámci Průmyslu 4.0.
 
Vlády zemí V4 by proto měly podpořit konkurenceschopnost autoprůmyslu. Uvedli to v Bratislavě zástupci automobilových svazů a asociací České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska po skončení odborného summitu, při němž zároveň podepsali společnou deklaraci. Zástupci automobilových svazů se shodli, že země V4 musí při rozvoji automobilového průmyslu postupovat koordinovaně. Proto vyzývají své vlády, aby během jednání o přijetí evropské směrnice pro snížení emisí v EU postupovali sjednoceně.
 
Zástupci automobilových svazů a asociací zemí V4 chtějí přijatou společnou deklarací vyzvat vlády k užší spolupráci a podpoře průmyslu a navrhují vytvořit platformu pro pravidelné setkávání na úrovni středoevropského regionu. Tento krok poskytne příležitost k vyhodnocování dosaženého pokroku a na nastolení společné cesty pro vytvoření regionálního průmyslového partnerství.
 
Koordinovat aktivity v rámci V4
Mimořádně důležitá je legislativa Evropské unie. Ta zpřísňováním emisních limitů, zvyšováním požadavků na bezpečnost a změnami legislativy v oblasti schvalování vozidel pro provoz vyvolává významné změny, které ovlivňují celý řetězec výroby a distribuce vozidel.
 
„Cílem jednání bylo poprvé v historii dát dohromady všechny čtyři země, které jsou v tomto regionu Evropy nejsilnějšími výrobci v rámci automobilového průmyslu. Cílem je koordinovat naše aktivity i v souvislosti s přijetím evropské legislativy pro bezemisní auta nebo pro pohony s nízkými emisemi. V konečném důsledku jde o to, aby se nevytvořila taková legislativa, při níž bychom v oblasti automobilového průmyslu přestali být konkurenceschopní,“ uvedl prezident Svazu automobilového průmyslu (ZAP) SR Juraj Sinai.
 
V otázce emisních limitů Sinai podotkl, že je třeba si uvědomit, že i přes plánovanou výrobu aut s alternativními pohony budou v provozu dominovat vozidla s klasickým pohonem: „Nelze si představovat, že ze dne na den budou tyto automobily nahrazeny novými. Potřebujeme od našich vlád i od celé Evropské komise, aby systém snižování emisí reflektoval fakt, že tato nová auta se až po roce 2030 na trhu skutečně prosadí v takovém množství, aby si je většina obyvatel EU mohla dovolit.“
 
Vlády zemí V4 by se proto měly sjednotit ve svém postupu při vyjednávání připravované směrnice EU, týkající se snižování emisí u automobilů, která by měla být představena v příštím roce. „Vlády by měly začít jednat o stejných standardech a společně postupovat například i v oblasti autonomních a propojených automobilů. Není možné, aby každá země postupovala samostatně,“ tvrdí Sinai.
 
„Mluvili jsme i o zavádění výsledků vědy a výzkumu v automobilovém průmyslu, což může vytvořit předpoklady k tomu, aby se nejnovější technologie v souvislosti s alternativními palivy začaly u nás rozvíjet koordinovaně,“ řekl Juraj Sinai.
 
Akutní nedostatek kvalifikovaných pracovních sil
Důležitým bodem jednání byla otázka nedostatečné kvalifikované pracovní síly. Automobilový průmysl ve čtyřech středoevropských zemích bude potřebovat v příštích letech zhruba 100 000 pracovníků. „Zjistili jsme, že je to problém všech čtyř zemí,“ řekl Juraj Sinai. Podle ZAP na Slovensku momentálně chybí kolem 14 000 lidí s potřebnými kvalifikačními dovednostmi. Z toho polovinu lze pokrýt absolventy. Již nyní si proto některé podniky z odvětví pomáhají zaměstnáváním cizinců.
 
„Dnes se momentálně dostáváme na hranice toho, jak využít ekonomický potenciál, který tady je. Čas od času se už stává, že to naráží na hranice toho, co je kapacitně možné zvládnout s dostupnou pracovní sílou. Voláme po tom, abychom měli lepší programy pro podporu mobility, vnitřní a vnější migrace. V opačném případě problém jde na úkor ekonomického výkonu státu,“ řekl president Sdružení automobilového průmyslu České republiky Bohdan Wojnar. Dodal, že český automobilový průmysl bude potřebovat 30 000 až 40 000 pracovníků.
 
Nadrezortní skupina v ČR
„Automobilový průmysl u nás již začal spolupráci s českou vládou na únorovém kolokviu o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR v Mladé Boleslavi. Od té doby byly provedeny první konkrétní kroky. Vytvořila se speciální nadrezortní skupina pod vedením ministra průmyslu a obchodu, která posuzuje dopady v automobilovém průmyslu a téma e-mobility, digitalizace a autonomního řízení již podrobně analyzují jednotlivé pracovní skupiny. Vzniká komplexní materiál pro českou vládu - Memorandum o budoucnosti automobilového průmyslu a akční plán konkrétních opatření,“ říká Bohdan Wojnar, prezident Sdružení automobilového průmyslu České republiky.