autonomní mobilita v české republice | Aktuality | autoweek.cz

Autonomní mobilita v České republice

Autonomní mobilita v České republice

06.10.2021 | | Trendy

Ministerstvo dopravy a jeho partneři zhodnotili aktuální pozici ČR na poli vývoje autonomního řízení.
První fázi své činnosti uzavřela Etická komise k autonomní mobilitě Ministerstva dopravy, která připravila sadu doporučení pro fungování samořízených vozidel a další vývoj v této oblasti, právě také začíná projekt řešící právní aspekty provozu v českých podmínkách.
 
„Digitalizace a automatizace jsou hybnou silou v mnoha odvětvích a doprava není výjimkou. Proto už nyní v této oblasti podnikáme konkrétní kroky proto, aby Česká republika, její průmysl i občané byli na změny související s jejím nástupem připraveni. Jsme mimo jiné jednou z prvních zemí, kde se státní správa věnuje oblasti etiky v oblasti autonomní mobility a zároveň nabízíme jedny z nejlepších podmínek pro testování těchto technologií a podporujeme související výzkum i vývoj,“ řekl ministr dopravy Karel Havlíček.
 
Etická komise expertů z technických i humanitních oborů ve svých nyní zveřejněných závěrech stanovila principy přechodu k autonomní dopravě, který musí být především bezpečný, postupný a odpovědný, a definovala jeho přínosy i možná rizika. Připravila celkem 21 doporučení z oblasti etiky, práva, umělé inteligence a technologií, které zachycují aktuální poznání v této oblasti. Nyní považuje za klíčové věnovat se dále otázkám soukromí a nakládání s daty i jejich zabezpečení, právním a etickým otázkám týkajícím se bezpečnosti či ochrany životů a zdraví nebo posilování důvěry v technologie a seznamování se s nimi. Taktéž bude třeba se dále zaměřit na legislativu potřebnou pro provoz.
 
Proto se od 1. října 2021 rozeběhl projekt, který má v návaznosti na dosavadní analýzy navrhnout varianty legislativních úprav umožňující provoz automatizovaných vozidel. Jedná se o spolupráci MD a konsorcia ČVUT, Ústavu státu a práva a White&Case. Výsledky projekt přinese na jaře 2022. 
 
„Etická komise se nyní věnuje další práci, jako je rozpracování stávajících doporučení, a měla by například vypracovat i manuál tzv. etického minima pro státní správu či se věnovat problematice vztahu autonomních vozidel k současnému pojetí urbanismu. Dále se bude zabývat i etickými aspekty legislativního rámce, který je jedním z prioritních témat. V etické oblasti se navíc jako Česká republika chceme významněji profilovat, neboť zatím není mnoho evropských zemí s podobnými zkušenostmi. Chceme stavět na tom, že my už budujeme potřebné know-how a můžeme tak výrazně přispět i do celoevropské debaty a být v ní aktivním hráčem,“ uvedl ředitel Odboru ITS, kosmických aktivit a výzkumu, vývoje a inovací MD Václav Kobera. 
 
Na webu a následně i sociálních sítích resortu bude široké veřejnosti dostupný test z oblasti etiky provozu autonomních vozidel. Každý si tak bude moct zkusit, jak by si sám za sebe vyhodnotil krizové situace, které budou samořiditelná auta dennodenně řešit či jaký vztah k těmto technologiím vlastně má. Odpovědi a komentáře vychází z vydané zprávy Etické komise.
 
Etickou komisi zřídilo Ministerstvo dopravy v dubnu 2020. Intenzivněji se zabývá oblastí etiky, která je v mnoha ohledech pro rozvoj autonomní mobility a reálné využití samořízených vozidel poměrně zásadní. Souvisí totiž úzce s přijetím technologií jako takových těmi, kdo by je měli využívat, a s důvěrou v nové technologie. Často jsou v průzkumech veřejného mínění zmiňována různá etická dilemata a jejich zatím někdy ne zcela uspokojivé řešení jako hlavní překážka přijetí autonomních vozidel pro mnoho potenciálních uživatelů.
 
Zveřejněná zpráva Etické komise obsahuje obecná doporučení k mikroetickým (např. regulace jednání autonomních vozidel) a makroetickým (např. sociální důsledky provozu autonomních vozidel a problém spravedlnosti distribuce benefitů) aspektům či rady v konkrétních oblastech se zaměřením na etiku, právo a technologie. Pro jejich tvorbu bylo určující vnímat zásady bezpečnosti, dostupnosti a důvěryhodnosti a autonomní mobilitu zasadit do kontextu stávajícího systému dopravy. 
 
Doporučení jsou adresována konkrétním subjektům - státní správě, vývojářům a výrobcům autonomních vozidel či jejich uživatelům, a obsahují návrhy opatření, která přispějí k férovému, eticky korektnímu provozu samořízených vozidel a spravedlivému sdílení všech výhod, které autonomní mobilita nabízí. Cílem je podpořit i další diskuzi nad celým tématem, kdy s rozvojem technologií bude nezbytné i konkrétní oblasti dále zkoumat a případně doporučení doplnit či upravit.