autoprůmysl bude jednat o elektromobilitě | Aktuality | autoweek.cz

Autoprůmysl bude jednat o elektromobilitě

Autoprůmysl bude jednat o elektromobilitě

07.05.2018 | | Aktuality

Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) uspořádá 17. května v Telči konferenci o nastupující elektromobilitě a jejím dopadům do firem automobilového průmyslu, které dodávají komponenty automobilkám.
Cílem konference je seznámit vrcholový management firem a zaměstnance zodpovědné za vývoj a strategické plánování s předpokládanými dopady nástupu elektrických pohonů vozidel do automobilového průmyslu, zejména pak se zaměřením na dopady na dodavatelský řetězec. Konference chce v diskuzi propojit široké spektrum výrobních firem s firmami z návazných sektorů a zástupci státní správy.
 
Jednotlivé bloky konference budou hledat odpovědi na následující otázky:
- Které díly a skupiny vozidel s elektropohonem jsou jiné ve srovnání se stejným vozidlem s klasickým spalovacím motorem?
- Kolik elektronických a dalších dílů bude ve vozidle s elektropohonem a kdo na tom bude profitovat - jaké jsou příležitosti a hrozby pro české dodavatele?
- Existují nějaká zásadní omezení v oblasti bezpečnosti a rizik?
- Jaká existují specifika v oblasti vývoje?
- Jak je na nástup elektromobility připravena ČR?
- Jaký bude dopad očekávaných změn na automobilový průmysl?
- Kdy dosáhnou vozidla s elektropohonem srovnatelných spotřebitelských nákladů a jaký to bude mít dopad na jejich prodej?
- Jak a kdy bude zisková výroba a prodej vozidel s elektropohonem?
- Jak ovlivňují globální komoditní trhy posun k elektrovozidlům?
 
Prostor dostanou i příklady úspěšných firem a konkrétní technická řešení.