autoprůmysl proti „tvrdému“ brexitu | Aktuality | autoweek.cz

Autoprůmysl proti „tvrdému“ brexitu

Autoprůmysl proti „tvrdému“ brexitu

24.09.2019 | | Aktuality

Evropský automobilový průmysl se společně jednoznačně vyslovil proti odchodu Velké Británie z EU bez dohody.
Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) se připojuje ke společné výzvě evropského autoprůmyslu proti brexitu bez dohody.
Zástupci evropských asociací autoprůmyslu varují před katastrofálními důsledky odchodu Velké Británie z EU bez dohody a vyzývají čelní představitele k předejití této možnosti. Zamezení zbytečnému vzniku bariér pro pohyb zboží po dosud jednotném vnitřním trhu je zásadní pro pokračující rozvoj hluboce integrovaného automobilového průmyslu i kontinentu jako celku. Zavedení celních sazeb WTO na automobily a dodávky dílů může znamenat zvýšení nákladů pro průmysl a v konečném důsledku i spotřebitele v EU a Velké Británii až o 5,7 miliardy eur.
 
Celní tarify pro export a import z Velké Británie podle podmínek WTO
  osobní LUV nákladní autobusy motory díly
export do EU27 10 % 10 % 22 % 16 % 2,7 % 2 - 5 %
import do UK 10 % 10 % 22 % 16 % 0 0
 
Vzhledem ke skutečnosti, že Spojené království má opustit EU již na konci října, vyzval evropský automobilový průmysl Spojené království a EU, aby se vyhnuly brexitu bez dohody. Přední organizace zastupující výrobce vozidel a náhradních dílů v celé EU - Evropská asociace výrobců automobilů ACEA a Evropská asociace dodavatelů automobilů CLEPA, jakož i národní asociace, včetně Německé asociace automobilového průmyslu VDA, Federace francouzských výrobců automobilů CCFA a Společnosti výrobců a obchodu motorových vozidel ve Velké Británii SMMT, společně zdůrazňují, že brexit bez dohody by měl zásadní negativní dopad na jedno z nejcennějších ekonomických aktiv Evropy. K této výzvě se připojuje také Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP).
 
Bohdan Wojnar, prezident AutoSAP, varuje před následky „tvrdého“ brexitu pro český a především evropský automobilový průmysl: „Spojené království je pro český autoprůmysl významným obchodním partnerem, ať už z pohledu odbytu finálních výrobců na tamějších trzích, nebo také z pohledu dodavatelů, kteří své produkty dodávají do UK přímo i prostřednictvím dodávek do dalších exportních zemí, typicky např. do německých vozidel.
Brexit bez dohody je však především problémem pro úzce provázaný evropský trh, jehož úspěch v podobě růstu ekonomiky v jednotlivých zemích a jejich bohatství je na hluboké integraci a volném pohybu zboží a služeb založený. Zavedení celních tarifů a dalších regulací (např. odlišného přístupu k homologacím vozidel) povede k roztříštěnosti a celkovému oslabení evropského trhu ve světové konkurenci, což bude mít dopad jak na zpomalení růstu HDP, ale ve svém důsledku především na koncové zákazníky v podobě dražších vozidel. Sdružení automobilového průmyslu, zastupující 146 společností působících v České republice, se proto připojuje k aktivitě britské Společnosti výrobců a obchodu motorových vozidel (SMMT) a vyzývá čelní představitele Spojeného království a EU, aby jednáními předešli tzv. „tvrdému“ brexitu.“