autosalon v chicagu lákal více ženy než muže | Aktuality | autoweek.cz

Autosalon v Chicagu lákal více ženy než muže

Autosalon v Chicagu lákal více ženy než muže

31.03.2014 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Letošní chicagský autosalon navštívilo více žen než mužů. Podíl žen, které navštívily tuto každoroční výstavu, se ze 42 % v roce 2013 letos zvýšil na dosud rekordních 54 %. 

„Je to poprvé za šest let zjišťování údajů o řadě autosalonů a průzkumu tisíců návštěvníků, kdy se někde počet návštěvníků naklonil ve prospěch žen,“ říká Steve Bruyn, nejvyšší ředitel firmy Foresight Research, která studuje klíčové informace, které ovlivňují rozhodnutí při nákupu automobilů a plavidel.

„Během posledních několika let jsme sledovali vzestup počtu návštěvnic,“ říká Bruyn o chicagském autosalonu, jenž je považován za největší autosalon v Severní Americe. „Již to nás vedlo k plánu vydat zprávu o tom, jak ženy ovlivňují autosalony, ale nikdy jsme neočekávali, že ženy budou tvořit většinu návštěvníků.“

Podle firmy Foresight vedou ženy k návštěvě autosalonu jiné důvody než muži. Více než dvě třetiny mužů na autosalonu uvažuje o koupi vozu během 12 měsíců, zatímco stejný úmysl má jen 45 % žen.

Průzkum během letošního chicagského autosalonu ukázal:

- muži návštěvu konkrétní výstavy častěji předem plánují, asi 66 % z nich uvádí, že důvodem je především nákup automobilu

- zhruba 87 % žen odpovídá, že hlavním důvodem, proč navštívily autosalonu, bylo pobavit se.

Foresight uvádí, že muži jako důvod návštěvy zmiňují možnost porovnat vozidla předtím, než půjdou k prodejci. Ženy se naopak přiklánějí k tomu, že si jen chtějí vozy prohlédnout a dozvědět se, jaké elektronické vybavení mají.

„Zprvu jsme předpokládali, že nakupující muži přivádějí na autosalon své manželky a přítelkyně,“ říká Bruyn. „Když však zjišťujeme, co lidi přimělo k návštěvě, muži jsou častěji ovlivněni přítelem nebo příbuzným, zatímco ženy častěji reagují na sociální média nebo zlevněný vstup. Pro pracovníky marketingu autosalonů je důležité, že ženy zde zůstanou.“

To, co návštěvníky přitahuje, jsou testovací tratě uvnitř i mimo výstaviště. Tento zvyk pochází již prvního autosalonu v Chicagu před 113 lety, kdy se pro představení takzvaných vozů bez koňského spřežení, používala kruhová dřevěná dráha.

  • Autosalon v Chicagu lákal více ženy než muže
  • Autosalon v Chicagu lákal více ženy než muže
  • Autosalon v Chicagu lákal více ženy než muže
  • Autosalon v Chicagu lákal více ženy než muže
  • Autosalon v Chicagu lákal více ženy než muže