autosap chystá v4 automotive summit | Aktuality | autoweek.cz

AutoSAP chystá V4 Automotive Summit

AutoSAP chystá V4 Automotive Summit

20.02.2018 | | Aktuality

Sdružení automobilového průmyslu svolává na polovinu dubna do Prahy mezinárodní konferenci visegrádských zemí V4 Automotive Summit: Driving Competitiveness of V4 Countries. Tématy mezinárodní konference budou nové regulace emisí CO2 a nástup čisté mobility.
Na konferenci zve AutoSAP zástupce národních automobilových asociací a mezinárodní automobilové asociace ACEA, zástupce vlád a parlamentů zemí V4, firem a zapojených sektorů, europoslance, diplomaty a odborníky na jednotlivé oblasti. Jednání, které má vyjasnit a zdůraznit stanoviska k dopadům nových emisních limitů CO2 na průmysl zemí V4, inicioval prezident AutoSAP Bohdan Wojnar.
 
Panelisté se mají dále zabývat přípravou zemí V4 na nástup čisté mobility, nutným rozvojem infrastruktury a vytvářením pobídek pro nákup vozidel s nulovými a nízkými emisemi.
 
Výkonný ředitel AutoSAP Zdeněk Petzl k tomu řekl: „AutoSAP vítá a podporuje veškeré efektivní a ekonomicky realizovatelné aktivity vedoucí k co možná nejrychlejšímu snižování emisí v dopravě. Pro udržení konkurenceschopnosti českého automobilového průmyslu je ovšem třeba připomínat důležité souvislosti, jejichž opominutí by mohlo mít pro tuzemský autoprůmysl, o který se opírá česká ekonomika, nepříznivé následky.“
 
V současné době je automobilový průmysl v ČR ve znamenité kondici. Loni u nás bylo vyrobeno rekordních více než 1,4 milionu vozidel se spalovacími motory. Přechod k nízkoemisní mobilitě si vyžádá velké investice do automobilového průmyslu a bude znamenat změny v celém dodavatelském řetězci včetně zaměstnanosti. Neobejde se proto bez podpory národních vlád a úzké spolupráce státního a soukromého sektoru.
 
V4 Automotive Summit: Driving Competitiveness of V4 Countries bude v Praze 13. dubna 2018 a naváže na podobné setkání, které bylo loni na jaře v Bratislavě.  Bude se konat v době, kdy se v Bruselu připravuje klíčová legislativa, která výrazně zpřísňuje emisní limity CO2 pro budoucí automobily.