autosap povede nadále bohdan wojnar | Aktuality | autoweek.cz

AutoSAP povede nadále Bohdan Wojnar

AutoSAP povede nadále Bohdan Wojnar

09.12.2020 | | Aktuality

Valná hromada Sdružení automobilového průmyslu ČR potvrdila ve funkci prezidenta Sdružení na další čtyřleté období stávajícího prezidenta Bohdana Wojnara, člena představenstva Škoda Auto. Členové AutoSAP rovněž rozhodli o složení představenstva a dozorčí rady.
„Velice si vážím důvěry členů Sdružení a děkuji za ni. Na pozadí zásadní strukturální transformace, kterou autoprůmysl prochází i bezprecedentní krize způsobené pandemií koronaviru, víc než kdy dřív vnímám důležitost AutoSAP a jeho úlohu pro budoucí úspěšný rozvoj největšího průmyslového odvětví v České republice. Našim hlavním úkolem bude i v příštích čtyřech letech v úzké spolupráci s členskými firmami,  vládou, samosprávami, sociálními partnery a dalšími oborovými svazy pracovat nadále tak, aby český autoprůmysl přinášel prosperitu a hospodářský rozvoj ve všech regionech České republiky,“ uvedl Bohdan Wojnar ke svému znovuzvolení.
 
Valná hromada zároveň zvolila další zástupce do orgánů Sdružení automobilového průmyslu. Do představenstva byli nově zvoleni Karel Bill, prokurista a ředitel vývoje Hella Autotechnik Nova, s.r.o., a David Kříž, generální ředitel Iveco Czech Republic, a.s. V představenstvu budou i nadále pokračovat Mojmír Čapka (Brisk Tábor a.s.), Miroslav Dvořák (Motor Jikov Group a.s.), Robert Kiml (Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o.), Karel Luňáček (Mecas ESI s.r.o.), Petr Mašek (Piston Rings Komarov s.r.o.) a Petr Novák (Koyo Bearings Česká republika s.r.o.). Svůj mandát v dozorčí radě AutoSAP obhájil Miroslav Mühlböck (Monto spol. s r.o.).
 
Po dlouhých letech řady vedení Sdružení automobilového průmyslu opouštějí Ladislav Glogar a Jiří Vaněk. „Rád bych kolegům poděkoval za jejich přínos při budování silné pozice, kterou autoprůmysl v České republice dnes má. Přeji Ladislavu Glogarovi i Jiřímu Vaňkovi hodně úspěchů a spokojenosti v jejich dalších životních výzvách,“ uvedl Bohdan Wojnar.
 
Výsledky voleb byly oznámeny v rámci digitální valné hromady konané dne 8. 12. 2020.