autosap trvá na původních návrzích na realistické snížení emisí | Aktuality | autoweek.cz

AutoSAP trvá na původních návrzích na realistické snížení emisí

AutoSAP trvá na původních návrzích na realistické snížení emisí

05.10.2018 | | Aktuality

Vyjádření AutoSAP k hlasování Evropského parlamentu o návrhu nařízení stanovujícímu emisní normy (CO2) pro nová osobní a užitková vozidla.
Dne 3. října 2018 schválili poslanci Evropského parlamentu v plénu svou pozici k legislativnímu návrhu, jehož cílem je snížit emise CO2 z nových automobilů v následujícím desetiletí. Výsledek tohoto hlasování není podle Sdružení automobilového průmyslu dobrou zprávou ani pro automobilový průmysl, ani pro občany EU.
 
Evropský parlament odhlasoval přísnější snížení emisí oxidu uhličitého u nových automobilů, než navrhovala Evropská komise na základě své studie dopadů. Do roku 2025 navrhuje snížení o 20 % a do roku 2030 by měla nově vyrobená auta vypouštět o 40 % emisí CO2 méně, než stanoví legislativa pro rok 2021. Navíc požaduje, aby automobily s nulovými a nízkými emisemi tvořili pětinu vyráběných automobilů v roce 2025 a 35 % v roce 2030 s tím, že pokud se výrobcům nepodaří tohoto podílu v prodejích dosáhnout, budou nově navrženým systémem malusu tvrdě penalizováni.
 
AutoSAP, jehož členové podporují aktivně dekarbonizaci dopravy, v zájmu zajištění co možná nejhladšího přechodu jak pro dodavatelské řetězce, tak i pro zákazníky, doporučoval jako realistický požadavek snížení emisí o 20 % do roku 2030. Již původní návrh Evropské komise (snížení emisí CO2 o 15 % do roku 2025 a o 30 % do roku 2030) tak hodnotil jako poměrně ambiciózní.
 
Výkonný ředitel AutoSAP Zdeněk Petzl k tomu uvedl: „Naším společným cílem by mělo být zvolit takové tempo, které nepodváže ekonomický růst, konkurenceschopnost, zaměstnanost v automobilovém průmyslu, ale i dostupnost mobility pro zákazníky. Politické rozhodnutí Evropského parlamentu, který požaduje urychlený přechod k elektromobilitě, navíc ještě s uložením povinnosti výrobců prodávat určitý podíl elektromobilů, vnímáme s vážnými obavami. Zcela totiž opomíjí otázku, zda jsou pro takový přechod zajištěny rámcové podmínky (vč. dobíjecí infrastruktury) a zda občané budou chtít tyto automobily kupovat. Současná čísla tomu absolutně neodpovídají a při zohlednění možných dopadů a současném energetickém mixu je tak minimálně sporné, zda se cíle této legislativy, tedy snížení emisí CO2, podaří touto cestou dosáhnout či naopak dále porostou.“
 
Uvedené hlasování určilo postoj Evropského parlamentu pro vyjednávání se členskými státy EU a Evropskou komisí. Důležité nyní bude jednání Rady EU pro životní prostředí dne 9. října, na kterém by měla být schválena pozice členských států EU. Ta společně s pozicí EP vymezí mantinely, v jejichž rámci se vyjednávací týmy obou institucí budou v závěrečných jednáních pohybovat.