autosap vítá podpis memoranda | Aktuality | autoweek.cz

AutoSAP vítá podpis Memoranda

AutoSAP vítá podpis Memoranda

11.10.2017 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Podpis Memoranda je výsledkem intenzivního dialogu automobilového průmyslu v České republice s vládou ČR. Podporu tomuto procesu deklarovaly firmy Škoda Auto a ČEZ.
Sdružení automobilového průmyslu vítá podpis Memoranda o budoucnosti automobilového průmyslu, které zakotvuje zájem vlády ČR posilovat konkurenceschopnost českého autoprůmyslu a zachovávat jeho výsadní postavení jako jednoho ze stěžejních pilířů české ekonomiky. AutoSAP, zastupující 148 firem automobilového průmyslu v ČR, zejména oceňuje, že se podařilo v krátkém čase pokročit v zásadních oblastech.
 
Prezident AutoSAP Bohdan Wojnar k tomu řekl: „Za velký úspěch považuji to, že se za necelý rok podařilo rozvinout intenzivní a věřím dlouhodobý dialog automobilového průmyslu se členy vlády a jejich ministerstvy s velmi konkrétním výsledkem, kterým je Memorandum a Akční plán obsahující 25 opatření na podporu rozvoje e- mobility, autonomního řízení a digitalizace v České republice.“
 
Výrazného pokroku se podařilo dosáhnout ve všech třech oblastech. Pokud jde o e-mobilitu, jedná se o rozšíření dosavadních aktivit a navázání na běžící Národní akční plán čisté mobility. Zásadní je také nastavení podmínek pro testování autonomních vozidel a zahájení činností v oblasti digitalizace.
 
Nejde rozhodně o jednorázové prohlášení. Dosažený výsledek a naplňování společných závazků budou koncem roku 2018 vyhodnoceny a v dalších letech počítáme s tím, že bude Akční plán dle nastupujících potřeb zavádění nových trendů pravidelně aktualizován.
 
Součástí Akčního plánu jsou také nezbytné analýzy, které v budoucnu usnadní realizaci dalších potřebných opatření. Sdružení automobilového průmyslu se bude i nadále velmi aktivně podílet na pokračování rozpracovávání konkrétních opatření směřujících k vytváření rámcových podmínek pro nástup elektromobility, konektivity, autonomního řízení, digitalizace, ale i dalších výzev obsažených v rozvoji Průmyslu 4.0.
 
Prezident AutoSAP Bohdan Wojnar dále uvedl: „Společným cílem Sdružení automobilového průmyslu a vlády je zasadit se o to, aby v době, kdy na našem území dosahujeme historicky nejvyššího počtu výroby vozidel a navazujeme na bohatou tradici českého automobilového průmyslu, byly položeny základy pro jeho trvalou budoucí prosperitu a zachování zaměstnanosti v tomto odvětví.“
 
„Schválené Memorandum a Akční plán pomohou dobře připravit český automobilový průmysl na nadcházející změny, přispějí k udržení mezinárodní konkurenceschopnosti, posílení vzdělanosti a udržení zaměstnanosti v automobilovém průmyslu. Ten prochází s nástupem nových trendů dramatickými změnami a není jiné cesty, než je včas reflektovat v podmínkách České republiky. Technologický pokrok spojený s nástupem alternativních paliv a vozidel s autonomním řízením, stejně jako plnění stále se zpřísňujících emisních limitů nelze zastavit, je třeba se na to průběžně připravovat stejně rychle, jako se na to připravují další země s rozvinutým automobilovým sektorem,“ řekl Bohdan Wojnar.
 
Na místě svými Deklaracemi podpořila Memorandum a Akční plán také Škoda Auto a ČEZ ESCO (texty jejich deklarací podpory Memorandu mohu poslat). Obě společnosti píší v deklaracích v krátkosti toto: Podpis Memoranda přivítaly ve svých stanoviscích Škoda Auto a ČEZ ESCO. Deklarace podpory podepsali, předseda představenstva Škoda Auto Bernhard Maier a Kamil Čermák, generální ředitel a předseda představenstva ČEZ ESCO.  Škoda Auto a ČEZ ESCO potvrdily závazky uvedené v Memorandu a Akčním plánu a plně podporují jejich úspěšnou implementaci. Deklarují také připravenost k aktivní účasti na iniciativách a aktivitách nebo pilotních projektech české vlády.

Automobilový průmysl zůstává nejdůležitějším odvětvím hospodářství České republiky. Zaznamenává mimořádný růst, který se pohybuje výrazně nad růstem HDP a průmyslové výroby ČR. Podíl automobilového průmyslu na HDP v ČR dosahuje téměř 9 % a podíl na průmyslové činnosti dosahuje 26 %. Firmy automobilového průmyslu ČR dávají práci 150 000 zaměstnanců a v rámci celé české ekonomiky nepřímo cca 400 000 lidí. Automobilový průmysl svými výsledky výrazně přispívá k růstu přidané hodnoty, produktivity práce, průměrných mezd a české ekonomiky jako celku.