autosap vítá, že vláda čr schválila memorandum a akční plán | Aktuality | autoweek.cz

AutoSAP vítá, že vláda ČR schválila Memorandum a Akční plán

AutoSAP vítá, že vláda ČR schválila Memorandum a Akční plán

26.09.2017 | | Aktuality

Vláda ČR schválila Memorandum o budoucnosti automobilového průmyslu v České republice, které připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Memorandum bude následně podepsáno ministrem Jiřím Havlíčkem a prezidentem Sdružení automobilového průmyslu Bohdanem Wojnarem.
Prezident AutoSAP Bohdan Wojnar k tomu řekl: „Za velký úspěch považuji to, že se za necelý rok podařilo rozvinout intenzivní a věřím dlouhodobý dialog automobilového průmyslu se členy vlády a jejich ministerstvy s velmi konkrétním výsledkem, kterým je Memorandum a Akční plán obsahující 25 opatření na podporu rozvoje e-mobility, autonomního řízení a digitalizace v České republice.“
 
 „Jsem velmi rád, že se podařilo dotáhnout do zdárného konce, odbornou veřejností dlouho očekáváné, Memorandum o budoucnosti automobilového průmyslu ještě během mandátu této vlády. Podobu ekonomiky vedle průmyslové výroby budou stále více ovlivňovat služby a digitální technologie. Tato změna staví automobilový průmysl, který je jedním z pilířů českého národního hospodářství, před důležité otázky a nabízí budoucí příležitosti,“ uvedl ministr Jiří Havlíček.
 
I proto MPO společně se Sdružením automobilového průmyslu zpracovalo kromě Memoranda o budoucnosti také Akční plán „Český automobilový průmyslu 2025“. Ten se zabývá třemi oblastmi, a to elektromobilitou, autonomními vozidly a digitalizací. V rámci plánu bylo navrženo celkem 25 opatření, které se týkají především infrastruktury pro bezemisní vozidla, standardizace a právních aspektů automatizovaného řízení, vysokorychlostního internetu, digitálních a mobilních služeb a výzkumu a vývoje pro automobilový průmysl.
 
Prezident AutoSAP Bohdan Wojnar dále uvedl: „Společným cílem Sdružení automobilového průmyslu a vlády je zasadit se o to, aby v době, kdy na našem území dosahujeme historicky nejvyšších počtů výroby vozidel a navazujeme na bohatou tradici českého automobilového průmyslu, byly položeny základy pro jeho trvalou budoucí prosperitu a zachování zaměstnanosti v tomto odvětví. Schválené Memorandum a Akční plán pomohou dobře připravit český automobilový průmysl na nadcházející změny, přispějí k udržení mezinárodní konkurenceschopnosti, posílení vzdělanosti a udržení zaměstnanosti v automobilovém průmyslu. Ten prochází s nástupem nových trendů dramatickými změnami a není jiné cesty, než je včas reflektovat v podmínkách České republiky.“
 
„Rád bych na tomto místě poděkoval předsedovi vlády Bohuslavu Sobotkovi, místopředsedům vlády Richardu Brabcovi a Pavlu Bělobrádkovi, ministru průmyslu a obchodu Jiřímu Havlíčkovi, ministru dopravy Danu Ťokovi a dalším členům vlády za to, že rozpoznali naléhavou potřebu nezbytných opatření. Technologický pokrok spojený s nástupem alternativních paliv a vozidel s autonomním řízením, stejně jako plnění stále se zpřísňujících emisních limitů nelze zastavit, je třeba se na to průběžně připravovat stejně rychle, jako se na to připravují další země s rozvinutým automobilovým sektorem,“ řekl Bohdan Wojnar.
 
Podnět k vytvoření memoranda a akčního plánu vznikl na Kolokviu o budoucnosti automobilového průmyslu ČR, které v únoru pořádalo v Mladé Boleslavi Sdružení automobilového průmyslu. Kromě zástupců firem v oblasti automobilového průmyslu se jej zúčastnil předseda vlády, ministr průmyslu a obchodu, ministryně práce a sociálních věcí, ministr životního prostředí a koordinátor digitální agendy ČR. Hlavním tématem společného jednání byla právě příprava automobilového průmyslu na příchod digitalizace.