autosympo 2017 | Aktuality | autoweek.cz

Autosympo 2017

Autosympo 2017

27.10.2017 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Tradiční kolokvium a konference Autosympo se uskuteční ve dnech 31. října až 2. listopadu 2017 v hotelu Academic, Roztoky u Prahy. Zaměří se mj. na snižování emisí automobilů, asistenční systémy řidiče a autonomní vozidla.
Tradiční konference Autosympo se v letošním roce pořádá jako třídenní akce pod patronací světové Federace společnosti automobilových inženýrů a techniků FISITA, organizace CzechInvest a Sdružení automobilového průmyslu a společnosti LeasePlan.
 
Letos se konference kromě tradičního Kolokvia Centra kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka FS ČVUT v Praze a tématu snižování emisí automobilů zaměřuje na asistenční systémy řidiče a autonomní vozidla. Konference Autosympo se stala platformou pro setkávání a diskuzi odborníků z oblasti výzkumu, výroby, legislativy a vzdělávání i všech dalších, kteří se zabývají silniční dopravou i životním prostředím.
 
Konference je rozdělena do tří dní:
První den 31. 10. 2017 (kolokvium Josefa Božka, Budova VTP Roztoky sídlo CVUM JB - ČVUT FS) je výroční rekapitulací dosažených výsledků výzkumu a vývoje v rámci projektu Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka. Přednášky se zaměřují na oblasti bezpečnosti a pohodlí vozidel, spalovacích motorů, převodů, elektrických pohonů a řízení a zkoušení vozidel.
 
První den Autosympo 2017 nabízí rekapitulací výsledků výzkumu a vývoje v projektu Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka, podporovaného Technologickou agenturou České republiky (projekt TA ČR TE0102 0020) v rámci programu Centra kompetence. Zástupci jednotlivých pracovních balíčků představí výsledky dosažené v posledním roce projektu.
 
Druhý den 1. 11. 2017 (konference Emise, Hotel Academic, Roztoky u Prahy) je představením trendů v oblasti snižování emisí a alternativních pohonů. Přednášky se zaměřují na legislativní trendy, vývoj a schvalování vozidel a komponentů i na infrastrukturu pro alternativní pohony s důrazem na CNG a elektromobily.
 
Program konference se zaměřuje na současné možnosti vývoje, využití a provoz vozidel s alternativními pohony stejně jako na hodnocení a optimalizace stávajících spalovacích motorů. To vše v souladu s domácím i evropským legislativním rámcem. Týká se to nejen využití dostupných alternativních paliv, především zemního plynu, ale také hybridních pohonů vozidel, elektrických pohonů a s tím související dopravní infrastruktury.
 
Třetí den 2. 11. 2017 (konference AD) se zaměřuje na oblast pokročilých asistenčních systémů a autonomních vozidel z pohledu legislativních trendů, vývoje technologií a jejich akceptace.
 
Pořadatelé a odborní garanti symposia
- Česká automobilová společnost (CAS-SAE) Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.
- ČVUT v Praze, Fakulta strojní Prof. Ing. Jan Macek, DrSc.
Spolupracující organizace:
- Sdružení automobilového průmyslu
- CzechInvest
- TÜV SÜD Czech
- Leaseplan CZ
 
Praktické informace a pokyny:
On-line registrace: http://www.cas-sae.cz/autosympo.php
Sekretariát konference: e-mail: autosympo@cas-sae.cz
Kontaktní osoba (registrace): Ing. Pavel Brynych, tel. 246 003 708, 731 112 073
 
Vložné
KOLOKVIUM BOŽEK 31. 10. 2017
Bez vložného
Autosympo EMISE 1. 11. 2017
Účastnický poplatek (vložné): 1800 Kč,
Pro členy CAS, AutoSAP, FISITA a státní správu 1000 Kč
Vložné uhrazené na místě a v den konání konference 2000 Kč
Autosympo AD 2. 11. 2017
Účastnický poplatek (vložné): 3800 Kč,
Cena pro členy CAS, AutoSAP, FISITA a státní správu 2280 Kč
Vložné uhrazené na místě a v den konání konference 4000 Kč
OBA DNY (1. a 2. 11. 2017)
Účastnický poplatek (vložné): 4500 Kč,
Pro členy CAS, AutoSAP, FISITA a státní správu 2500 Kč
Vložné uhrazené na místě a v den konání konference 5000 Kč