autotým už rok kultivuje obchod s ojetinami | Aktuality | autoweek.cz

Autotým už rok kultivuje obchod s ojetinami

Autotým už rok kultivuje obchod s ojetinami

15.06.2015 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Společnost Autotým zveřejnila své výsledky a zkušenosti, získané v oboru poradenství na trhu s ojetými vozy v České republice za prvních 12 měsíců své činnosti. Vedení společnosti Autotým zároveň nastínilo své plány v oblasti své poradenství na další období.
Projekt Autotým je zaměřen na komplexní poradenství v oblasti koupě ojetého vozu s cílem snížit možná rizika kupujícího vlivem nekalých praktik prodejců s ojetými vozy.

Služba nabízí zájemcům z řad veřejnosti vyhledání požadovaného kvalitního vozu na trhu s ojetinami, jeho administrativní prověření, technickou prohlídku, testovací jízdu a případně řešení v oblasti pojištění či financování.
 
Pomoc prodejcům kvalitních ojetin
Autotým s.r.o. rovněž analyzuje trh s ojetými vozy v České republice a provádí v této oblasti vlastní výzkumy s cílem zkvalitňovat obchod s ojetými automobily v ČR. Ukazuje se, že nedůvěra vyvolaná neférovým jednáním mnoha prodejců je problémem nejen pro kupující, ale také pro ty, kteří chtějí prodávat kvalitní auto nebo auta, protože pro ty je za současného stavu prakticky nemožné dosáhnout cenové diferenciace odpovídající kvalitě vozidel proti těm nekvalitním, protože jsou nuceni přizpůsobovat se převažující nabídce na trhu.

To se projevuje mj. i tím, že v naprosté většině případů jsou zástupci Autotýmu v autobazarech přijímáni velmi příznivě, protože s jejich pomocí mohou získat doklad o kvalitě své nabídky a mají šanci získat ty zákazníky, kteří zatím dávají přednost koupi vozů napřímo, protože autobazarům nedůvěřují.

Zákazníci volí pomoc Autotýmu buď proto, že nemají čas vybírat sami ojeté auto, nebo proto, že autům nerozumí a hledají pomoc odborníků. Okolo 25 % klientů jsou ženy.

Zajímavé je, že zákazníci občas nakonec koupí i auto, u něhož Autotým zjistí závady, protože už předem vědí, co je čeká a nejsou tím zaskočeni.
 
Činnost Autotýmu
Společnost Autotým s.r.o. vznikla v červnu roku 2014 se sídlem v Praze jako start up projekt, který vytvořila společnost Creative Dock, zabývající se inovacemi v různých oborech (finance, pojištění a energetika). Investorem projektu Autotým je společnost Home Credit Lab N.V. V rámci projektu Autotým pracuje v této společnosti 10 odborných rádců, kteří mají dlouholeté obchodní a technické zkušenosti získané většinou z dlouhodobých pracovních poměrů u velkých prodejců ojetin nebo jako majitelé malých autobazarů, a další 10 kmenových zaměstnanců.

Hlavní činnost společnosti se zaměřuje na vyhledávání kvalitních ojetých vozů podle požadavků zákazníků a administrativní prověřování vozidla (historie, počet skutečně najetých kilometrů, pravost dokumentace vozu atd.), a to společně s partnerem, kterým je společnost Cebia. Prověřují se mj. i údaje uváděné v servisních knížkách porovnáním se záznamy v příslušných autoservisech, protože i servisní knížky se falšují.

Následně rádci společnosti Autotým uskuteční základní technickou prohlídku a testovací jízdu. Poslední fází procesu prověření vozu je jeho kontrola ve smluvním servisu.

Nedílnou součástí nabídky společnosti Autotým je v případě zájmu zákazníka rovněž sjednání havarijního pojištění vozu či možnost jeho profinancování. Financování formou úvěru od společnosti Home Credit ale není nutnou součástí služeb Autotýmu (volí jej jen 6 % jeho klientů).

Poradenských služeb Autotýmu využívají lidé po celé České republice. Za necelých 12 měsíců uzavřela společnost Autotým již 430 zákaznických smluv na poradenství při koupi ojetého vozu. Zájem o komplexní služby společnosti Autotým každým měsícem výrazně roste. Rekordním měsícem byl květen 2015, kdy bylo uzavřeno téměř 90 smluv. Cílem Autotýmu pro nejbližší období je překročení hranice 1000 uzavřených smluv za rok.
 
Téměř polovina inzerátů tají havarované vozy
Sekundární činností společnosti Autotým je mapování a analyzování trhu s ojetými vozy s cílem orientace na kvalitu nabídky ojetin. Jedním z analytických nástrojů je tvorba vlastních výzkumů, které dávají celkový obraz o situaci s ojetinami v ČR.

Začátkem letošního roku provedla společnost Autotým první průzkum na téma Kvalita inzerátů na ojeté vozy. V něm prověřila 213 náhodně vybraných inzerátů a ojeté vozy poté osobně prověřila na místě a porovnala s původní nabídkou.

Výsledky průzkumu bohužel ukázaly neutěšený stav na trhu s ojetými vozy v ČR. U 22 % inzerátů prodejce již během telefonického kontaktu s rádcem Autotýmu přiznal, že skutečný stav vozu je odlišný od popisu v inzerátu.

Při následné fyzické kontrole vozu se podíl neúplných nebo nepravdivých informací, zjištěných rádci, zvýšil na 49 %, zejména v kritériích stavu lakování, koroze a mechanických vlastností. U 42 % inzerátů nebyla prodejcem sdělena havárie vozu.

Dalším zjištěním v rámci tohoto průzkumu je fakt, že prodejci reagují různě na telefonické a osobní dotazy, na dotazy profesionála, laika a dokonce i na dotazy vznesené ženou, které se v 75 % lišily od odpovědí poskytnutých volajícím mužům.

Naopak pozitivním bodem provedeného výzkumu je ochota prodejců se zapůjčením nabízeného vozu na servisní prohlídku v 86 % či předložení servisní knížky s úplnou historií vozu v 73 % případů.