barometr platební morálky 2020 | Aktuality | autoweek.cz

Barometr platební morálky 2020

Barometr platební morálky 2020

26.11.2020 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Covid-19 má na světovou ekonomiku větší dopad než velká finanční krize před 12 lety. I pro rok 2021 tak musí firmy počítat s propadem poptávky a opožděnými platbami faktur.
Světová ekonomika se letos propadne o 4,3 %, očekávají analytici úvěrové pojišťovny Atradius. Negativní dopad pandemie Covid-19 je tak větší, než tomu bylo v případě globální finanční krize z let 2008 a 2009. Řada zemí navíc nyní čelí druhé vlně pandemie, kvůli které znovu dochází ke zpřísňování karanténních opatření. Firmy proto budou i v roce 2021 čelit propadu poptávky a zhoršené platební morálce. Rychleji bude přibývat také insolvencí.
 
Přestože byl letošní dopad pandemie na ekonomiku náhlý a výrazný, nejnovější výsledky průzkumu Barometr platební morálky, provedeného úvěrovou pojišťovnou Atradius, ukazují, že Evropa je sice pod tlakem, zcela na kolenou se ale ještě neocitla. Důvodem jsou především programy vládní pomoci, jež jednotlivé státy včetně České republiky postupně přijaly.
 
České firmy přesto podle průzkumu patří mezi nejvíce zasažené v Evropě. Nepříznivý dopad pandemie na tržby letos pocítily téměř dvě třetiny z nich, 47 % dotazovaných podniků se potýká i se zhoršením cash flow.
 
„Příčinou je především vysoká závislost tuzemské ekonomiky na exportu. Z dotazovaných zemí ve východní Evropě vykazuje větší nepříznivý dopad pandemie jen Bulharsko a Slovensko,” říká ředitelka české pobočky úvěrové pojišťovny Atradius Markéta Stržínková.
 
Pokračující vládní podpora bude pro mnoho podniků po celé Evropě zásadní i příští rok. Vyhlídky na další vývoj totiž nejsou příliš příznivé. Zásadně bude zasažen sektor cestovního ruchu a pohostinství. Kvůli recesi, v níž se eurozóna v důsledku pandemie ocitla, ale počítají s propadem poptávky i firmy v dalších odvětvích.
 
Kromě toho budou muset evropské firmy čelit také pokračujícímu nárůstu opožděných plateb. Například Spojené království a Nizozemsko už nyní vykazují nárůst faktur po splatnosti o 81 % resp. 75 %. Ve Východní Evropě tento ukazatel dokonce dosáhl 88 %.
 
„Bez výjimky každá dotazovaná země v Evropě hlásí zvyšující se objem opožděných plateb. Ve srovnání s obdobím před pandemií je nárůst v průměru dvoutřetinový,“ upozorňuje člen představenstva společnosti Atradius Andreas Tesch. Světová ekonomika i hospodářství jednotlivých zemí se podle něj budou s dopady stávající krize vyrovnávat ještě několik let, ve kterých je proto třeba počítat se zvýšenou pravděpodobností výskytu insolvencí.