benzina rozšiřuje nabídku | Aktuality | autoweek.cz

Benzina rozšiřuje nabídku

Benzina rozšiřuje nabídku

12.06.2018 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Benzina slaví 60 let existence a současně se připravuje na očekávané změny. Unipetrol ve spolupráci s ČEZ rozšiřuje nabídku sítě Benzina o elektrickou energii. Vedle tradičních paliv Benzina prodává také alternativní paliva LPG a CNG a připravuje se na prodej vodíku.
Největší řetězec čerpacích stanic Benzina, který patří do rafinérské a petrochemické skupiny Unipetrol, rozšiřuje svou nabídku o možnost rychlého dobití elektromobilů. Ve spolupráci s Elektromobilitou Skupiny ČEZ začal vybavovat své čerpací stanice rychlodobíjecími stojany umožňujícími většině elektromobilů dobít 80 % kapacity baterií za cca 20-30 minut.
 
Desítky rychlodobíjecích stojanů po celé České republice postaví Elektromobilita Skupiny ČEZ. První dvojice už byla uvedena do zkušebního provozu u čerpací stanice Benzina plus v Rousínově u Vyškova. Do konce roku ČEZ s Benzinou zprovozní přes 10 těchto rychlodobíjecích stojanů a vytipované lokality budou vybaveny během následujících dvou let.
 
Výstavba bude z části financovaná díky prostředkům z dvojice grantů evropského programu CEF, v jehož výzvách ČEZ loni a předloni uspěl. Evropská komise touto cestou podporuje propojování Evropy budováním dobíjecích stanic podél hlavní silniční sítě TEN-T.
 
Spolupráce Unipetrolu a ČEZ začala v roce 2014, kdy ČEZ instaloval stojan na dobíjení elektrické energie u čerpací stanice Benzina ve Vrchlabí v rámci tzv. Smart regionu Vrchlabí.
 
Unipetrol jako producent vodíku se logicky připravuje i na jeho maloobchodní prodej pro vozidla poháněná s využitím palivových článků. Vozidla na vodík se už začínají objevovat v prodeji a jejich předností proti elektromobilům je dojezd srovnatelný s auty poháněnými fosilními palivy. Prvním prodejním místem by měla být čerpací stanice Benzina v Praze na Barrandově a další u rafinérie v Litvínově. V březnu byl vyhlášen dotační program na podporu budování infrastruktury pro zásobování vodíkem a Unipetrol se snaží jej využít pro výstavbu těchto stanic.
 
Osobní automobily s pohonem s palivovými články už jsou sice v prodeji, ale nikoliv v České republice. Unipetrol chce jít vstříc jejich využívání a proto jedná se dvěma z jejich výrobců (v Evropě osobní auta FCEV už prodávají Toyota a Hyundai) aby podpořil uvedení těchto vozidel na českém trhu.
 
„Na čerpacích stanicích Benzina chceme nabízet co nejširší portfolio produktů a služeb. Vedle tradičních paliv poskytujeme také alternativní paliva LPG a CNG. Nyní nabídku rozšíříme o elektrickou energii. V první fázi jsme vytipovali 25 stanic ležících na exponovaných místech - ve městech, na dálnicích a na silnicích první třídy. Pracujeme na tom, abychom do nabídky Benziny zařadili také vodík, jehož jsme sami producentem. Máme k dispozici studie proveditelnosti pro konkrétní lokality a projekt je ve stádiu získávání potřebných povolení,“ řekl Tomasz Wiatrak, místopředseda představenstva skupiny Unipetrol zodpovědný za maloobchod a corporate governance.
 
Kromě rozšiřování nabídky LPG a stlačeného zemního plynu (CNG) u čerpacích stanic Benzina Unipetrol připravuje i projekt jedné stanice se zkapalněným zemním plynem (LNG), protože to je palivo, které chce EU prosazovat pro kamionovou dopravu.
 
  • Benzina rozšiřuje nabídku
  • Benzina rozšiřuje nabídku
  • Benzina rozšiřuje nabídku
  • Benzina rozšiřuje nabídku