bilance roku 2020 a výhled na rok 2021 | Aktuality | autoweek.cz

Bilance roku 2020 a výhled na rok 2021

Bilance roku 2020 a výhled na rok 2021

15.12.2020 | | Aktuality

Tiskové prohlášení Českého plynárenského svazu s bilancí roku 2020 a výhledem na stěžejní události roku příštího. Na otázky odpovídá předseda Rady ČPS Martin Slabý.
Jaký byl pro plynárníky rok 2020?
„I přes naše obavy pramenící z pandemické situace a slabší zimy hodnotíme rok 2020 jako uspokojivý, bez dramatických dopadů do hospodaření plynárenských společností. Propad spotřeby u velkých odběratelů byl totiž částečně kompenzován odběrem domácností. Jednoduše se projevil „efekt home office“, kdy si lidé při práci z domova zatopili. V rámci profesního fungování se plynárenským firmám podařilo zavést flexibilní organizační opatření a díky nim zvládnout většinu plánovaných projektů i přes přijatá omezení.
Jako klíčovou událost tohoto roku bych označil navázání spolupráce s Teplárenským sdružením ČR za účelem podpory přechodu tepláren na zemní plyn.
Za zmínku stojí i rozvoj plynové mobility v ČR, kterému věnujeme velkou pozornost. Vedle rostoucího počtu vozidel na CNG nám dělá radost i zájem o LNG. Jeho potvrzením je mj. memorandum o spolupráci, které za plynárenství podepsal Český plynárenský svaz se Škoda Auto.“
 
Co nás čeká v roce 2021?
„Po vypjatém pandemickém roce 2020 očekáváme postupný návrat k normálu. Ať už proto, že nemoc časem a s očkováním odezní, či proto, že se naše obchodní, pracovní i osobní modely epidemickému standardu přizpůsobí.
Rok 2021 bude rokem změn velké energetické legislativy. Má být představen návrh nového energetického zákona, schválen zákon o podpoře obnovitelných zdrojů energie a řada dalších. Zásadní strategické normy budou předkládány na půdě EU. Plynárenství musí potvrdit klíčový význam plynu v budoucím energetickém mixu jak z pohledu stabilního a stabilizujícího zdroje energie, tak z pohledu razantního snižování emisí.
Velmi praktickým tématem příštího roku v České republice bude zahájení konkrétních realizací přechodu prvních uhelných tepláren na plyn tak, aby zvládly nové ostré emisní limity, které začnou platit již 1. ledna 2023.“