naší nejvyšší prioritou je udržet všechny škodováky na palubě | Aktuality | autoweek.cz

Naší nejvyšší prioritou je udržet všechny Škodováky na palubě

Naší nejvyšší prioritou je udržet všechny Škodováky na palubě

06.04.2020 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Generální ředitel společnosti Škoda Auto Bernhard Maier poskytl exkluzivní rozhovor redaktoru magazínu Focus Stefanu Grundhoffovi. Mluvili mimo jiné i o tom, jak automobilka chce překonat krizi bez snižování pracovních míst. Z obsáhlého rozhovoru vybíráme několik zajímavých odpovědí.
Jak funguje váš Home Office?
„Překvapivě dobře. Všechny schůzky představenstva pořádáme virtuálně, téměř všechna další jednání probíhají online a stále máme e-mail a telefon. Přesto se opravdu těším na osobní setkání, která zůstává nezastupitelná. Mnoha lidem již chybějí a určitě nám přinesou novou hodnotu.“
 
Jak jste reagovali na zastavení výroby? Původně měla výroba začít znovu od 6. dubna. Nyní jste prodloužili zastavení výroby do 20. dubna. Proč?
„Naším cílem je nyní disciplinovaně využívat čas během odstávky a organizovat postupný restart. Některé činnosti musejí pokračovat, například napájení naší elektrárny nebo zásobování náhradními díly. Zároveň pokračujeme v práci na vývojových projektech. Naštěstí lze mnoho úkolů realizovat z domova. Opatření k omezení pandemie se rozšířila přes hranice a naše obchodní operace v České republice i mnoha dalších zemích EU jsou stále uzavřeny. Funkčnost našich dodavatelských řetězců a dodávky dílů stále nejsou zaručeny. I kdybychom nyní mohli zahájit výrobu, chyběly by nám důležité součástky, například od dodavatelů z jižní Evropy. S ohledem na úzkou interakci mezi výrobci a dodavateli by mělo být v celé Evropě připraveno těsné propojení všech závodů.“
 
Předpokládáte, že od 20. dubna opravdu zahájíte výrobu? Jak chcete ochránit zdraví svých zaměstnanců, když do té doby bude koronavirus těžko poražen?
„V současné době pracujeme na konceptech „Bezpečná výroba“ a „Koncept bezpečných kanceláří“ abychom všem našim zaměstnancům poskytli nejlepší možnou ochranu, zejména tam, kde lidé úzce spolupracují, například ve výrobě. Koncept poskytuje rozsáhlá ochranná opatření, jako jsou dostatečné dýchací masky a dezinfekční prostředky. To už používáme pro všechny, kteří v současné době provádějí nezbytnou práci během odstávky.“
 
Jak těžce koronavirová krize zasáhne společnost Škoda Auto?
„Naše prodejní trhy po celém světě byly vážně zasaženy. To znamená, že v současné době máme jen velmi malé tržby, zatímco naše fixní náklady stále běží. To je obrovské břemeno. Proto velmi vítám skutečnost, že česká vláda v této obtížné situaci rychle a nebyrokraticky podporuje ekonomiku, například ve formě balíčku pomoci, který je srovnatelný s německým příspěvkem na zkrácenou pracovní dobu (kurzarbeit). Takové opatření však nemůže být neomezené. Je důležité, aby společnost jako celek v následujících dnech a týdnech našla dobrou rovnováhu mezi nejlepší možnou ochranou občanů proti viru a ochranou hospodářství a pracovních míst.“
 
Můžete již odhadnout finanční důsledky koronavirové pandemie?
„Ne, na to je ještě příliš brzy. Pozitivní je, že se nám daří vše spolehlivě zvládat a v současné době máme dostatečnou likviditu, protože Škoda Auto dosahovala v posledních letech rekordní výsledky. A ano, poškozuje nás každý vůz, který momentálně nesjíždí z montážní linky. Již několik let vyrábíme na hranici naší kapacity. Je nepravděpodobné, že bychom tuto ztrátu výroby v tomto roce zcela vyrovnali. O to více doufáme, že koronavirová pandemie bude zvládnuta co nejrychleji abychom mohli uspokojit mnoho zákazníků, kteří čekají na naše auta. Přes tuto současnou obtížnou celkovou situaci si jsem jistý, že se z ní naše společnost dostane. Také proto, že se Škoda jako velká rodina v těchto časech semkla k sobě. Nyní ukazujeme, co nás odlišuje: solidaritu, důvěru a opatrnost. V této chvíli bych rád poděkoval všem Škodovákům, kteří tuto situaci zvládají velmi dobře. Děkujeme také našemu sociálnímu partnerovi Kovo.“
 
Znamená to, že jste si jisti, že tuto krizi zvládnete bez snižování počtu pracovních míst?
„S naší strategií 2025 jsme v roce 2015 definovali jasný plán růstu, který funguje. Chceme v tom pokračovat i po této velmi náročné situaci. Přijde čas po koronaviru a naší nejvyšší prioritou je udržet všechny Škodováky na palubě.“
 
Jaké dopady koronavirové pandemie očekáváte na globální ekonomiku?
„Globální ekonomika se svými celosvětově propojenými obchodními toky byla tvrdě zasažena. Nikdo dnes nemůže vážně odhadnout dopady. Budou větší než v krizích posledních desetiletí. Čím delší je zastavení veřejného života a ekonomiky, tím větší je riziko, že se nabourá naše celková prosperita, kterou jsme si vybudovali v minulých letech. Tuto krizi proto zvládneme pouze společným koordinovaným mezinárodním úsilím. Solidarita, s níž musíme nahradit následnou škodu, bude muset být ještě větší, než v současné době demonstrujeme.

Nyní je například ještě důležitější celoevropská soudržnost, abychom po krizi mohli znovu začít společně. Například si myslím, že je správné diskutovat o eurobondech nebo o alternativních opatřeních abychom dlouhodobě posílili Evropskou unii. My ve Škoda Auto jsme součástí globální skupiny, která má své kořeny v Německu a v Evropě. Pro naši ekonomiku, například volný pohyb zboží, a také pro naši demokratickou společnost, je nezbytná silná sjednocená Evropa.“

Pracujeme na různých scénářích, které budou připraveny pro všechny eventuality. Na základě předchozího vývoje zdravotních krizí experti popisují současnou krizi jako „scénář V“. To by znamenalo kontrolovatelný vývoj. Poté, co jsme na krátkou dobu konfrontováni s velkým propadem, se rychle a ještě silnější odrazíme ode dna. V současné době vidíme první známky takového scénáře v Číně. Jsem pevně přesvědčen, že i my v Evropě to dokážeme - se správnými ochrannými opatřeními pro lidi, ale především se správným přístupem. Dále budou muset následovat dalekosáhlé podněty ve formě podpůrných programů a půjček od příslušných vlád. Jsem rád, že mnoho zemí EU již o takových opatřeních diskutuje. To je jediný způsob, jak „scénář V“ učinit myslitelným. V sázce je toho hrozně moc. Národní sobectví nevede k potřebné rovnováze mezi lidstvím, morálkou a ekonomikou jako základem života.“
 
Jak koronavirová krize ovlivňuje vaši strategii elektronické mobility?
„Stále se držíme našeho plánu do konce roku 2022 mít v nabídce deset částečně nebo plně elektrifikovaných modelů. V letošním roce představíme Enyaq iV, náš první čistý e-vůz, který byl navržen jako takový úplně od počátku.“
 
Co si vy osobně odnesete z této krize?
„Napadá mne několik věcí. Například to, že bychom nikdy nic neměli považovat za samozřejmost. Zejména jednoduché a elementární věci z našeho každodenního života. V současné době se učíme je přehodnocovat. Pokud jde o komunikaci a digitalizaci, zjistil jsem, že jsme mnohem dál, než jsem si před koronavirovou krizí myslel. Dokážeme se velmi rychle přizpůsobit novým formám práce. Tuto účinnost digitální komunikace budeme nadále využívat i po krizi. A konečně: snad po krizi paradoxně zjistíme, že virus sice fyzicky způsobil zvětšení odstupů, ale současně nás všechny víc semknul k sobě. A to je důvod, proč jsem si, i přes veškerou současnou nejistotu, jistý jednou věcí: každá krize - včetně této - vytváří příležitost pro nás všechny.“