biometan dostupným řešením čisté mobility | Aktuality | autoweek.cz

Biometan dostupným řešením čisté mobility

Biometan dostupným řešením čisté mobility

23.09.2021 | Rybecký Vladimír | Trendy

Potenciál biometanu je pro Českou republiku větší než spotřeba CNG a LNG v roce 2020. Realita CNG a LNG překonala v roce 2020 očekávání plynařů i ministerstva. Biometan z odpadů ušetří v dopravě až 90 % emisí.
Strategické dokumenty České republiky, konkrétně Národní klimaticko-energetický plán a Národní akční plán čisté mobility (NAP ČM), které směřují k přechodu na udržitelnou a čistější dopravu, počítají se všemi druhy nízkoemisní dopravy a všemi druhy obnovitelné energie. Na skutečnosti, že biometan má v České republice velký potenciál a může pomoci splnit národní cíle České republiky pro rok 2030 v sektoru dopravy, se dlouhodobě shodují experti z oblasti dopravy, průmyslu i životního prostředí.
 
„Skutečná udržitelná doprava budoucnosti bude kombinací spalovacích motorů na CNG, LNG a elektromotorů s baterkou nebo vodíkovým článkem. Potřebujeme, aby zdroje energie byly obnovitelné a nízkoemisní. Elektřina z uhlí už dávno nedává smysl a stejně tak i plyn pro dopravu musí zvyšovat podíl biometanu a snižovat podíl fosilního zemního plynu. Například biometan vyráběný z odpadů je obnovitelným zdrojem energie s vysokou až 90% úsporou emisí skleníkových plynů oproti fosilním pohonným hmotám,“ uvedl člen předsednictva CZ Biom zodpovědný za biometan Martin Schwarz.
 
V České republice roste počet autobusů i osobních a nákladních vozidel na plyn. Ty mají aktuálně k dispozici více než 220 plnicích stanic. Rostoucí zájem o plynovou mobilitu dokládá také celková spotřeba zemního plynu v dopravě za minulý rok, která s 92,954 miliony m³ překonala o 10 % i predikce NAP ČM. V roce 2020 začaly po českých silnicích jezdit také první vozy poháněné BioCNG.
 
„Bioplyn se v České republice vyrábí více než deset let a jeho roční produkce dosahuje 1218 miliónů m3. V současnosti se bioplyn využívá hlavně k výrobě elektřiny a tepla, ale budoucnost sektoru vidíme v přechodu na biometan. A také ve větším využívání odpadů pro výrobu bioplynu. Výrobu bioplynu v našich stanicích je možné navýšit ještě o cca 6 %. Navíc je v ČR stále prostor pro stavbu nových převážně komunálních bioplynových stanic, které se budou zaměřovat na likvidaci gastroodpadů a dalších bioodpadů. S takovýmto nárůstem počítá i Národní klimaticko-energetický plán. Biometan může kolem roku 2030 zajistit 8 TWh obnovitelné energie, což představuje zhruba 850 miliónů metrů krychlových plynu,“ doplnil předseda CZ Biom Jan Habart.
 
„Biometan může nahradit 10 % celkové spotřeby zemního plynu v České republice nebo může zcela pokrýt spotřebu plynu pro dopravu. Potenciál biometanu i jeho úspora emisí skleníkových plynů jsou velké, ale naprosto reálné. Západní Evropa má ve výrobě biometanu více než desetiletý náskok a my musíme jejich zkušenosti dobře využít. Velkou výhodou je, že biometan je dostupný už nyní, že se využívá dávno vybudovaná plynárenská infrastruktura a existující flotila kamiónů, autobusů a aut s motory na LNG a CNG,“ uzavřel Martin Schwarz.
 
Bioplyn je směs plynů, které jsou výsledkem procesu anaerobní fermentace - biologického rozkladu biomasy a bioodpadů bez přístupu vzduchu, který probíhá v bioplynových stanicích, čistírnách odpadních vod nebo na skládkách odpadu. Obsahuje cca 55 % metanu, 40 % oxidu uhličitého a 3 % dalších plynů. Bioplyn je obnovitelným zdrojem energie, který se používá k výrobě elektřiny, tepla nebo se upravuje na biometan.
Biometan je bioplyn upravený na kvalitu zemního plynu s min. 95% obsahem metanu. Biometan je obnovitelným zdrojem energie, který nahrazuje fosilní zemní plyn. Používá se především v dopravě jako LNG, CNG nebo v teplárenství.
RNG je mezinárodní označení biometanu. Zkratka pochází z anglického renewable natural gas (obnovitelný zemní plyn).
Zemní plyn je směs plynů fosilního původu s min. 95% obsahem metanu. Zbytek tvoří vyšší plynné uhlovodíky a další plyny.
CNG je stlačený plyn, který se používá v dopravě jako palivo pro spalovací motory. Zkratka anglického compressed natural gas (stlačený zemní plyn).
LNG je zkapalněný plyn, který se používá v dopravě jako palivo pro spalovací motory. Zkratka anglického liquefied natural gas (zkapalněný zemní plyn).
 
  • Biometan dostupným řešením čisté mobility
  • Biometan dostupným řešením čisté mobility