boj o biopaliva pokračuje | Aktuality | autoweek.cz

Boj o biopaliva pokračuje

Boj o biopaliva pokračuje

19.05.2021 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Opuštění biopaliv z rostlinných zdrojů ze strany EU může bránit dekarbonizaci dopravy.
Rozhodnutí EU omezit podíl biopaliv na bázi plodin na energetické skladbě bloku může omezit úsilí o dekarbonizaci odvětví dopravy, varoval průmysl před revizí směrnice o obnovitelných zdrojích energie. Ekologové naopak tvrdí, že exekutiva EU nejde dostatečně daleko v zastavení používání biopaliv a tvrdí, že paliva z původních plodin nemohou být udržitelná.
 
Aktualizovaný návrh směrnice o obnovitelných zdrojích energie, který má být předložen 14. července jako součást širšího balíčku právních předpisů v oblasti klimatu, zachovává limit pro používání takzvaných biopaliv první generace vyrobených z potravinářských plodin.
 
Aktualizace směrnice z roku 2015 stanovila hranici 7 % toho, kolik biopaliv na bázi plodin lze v odvětví dopravy použít a započítaly se do cílů členských států EU v oblasti obnovitelné energie.
 
„Příspěvek biopaliv z potravinářských a krmných plodin k dekarbonizaci je omezený kvůli jejich dopadu na nepřímou změnu využití půdy a jejich příspěvek by měl být minimalizován,“ uvádí návrh. Nepřímá změna využívání půdy (ILUC) označuje označení půdy pro výrobu biopaliv, která by jinak byla vyhrazena pro zemědělské využití. Ekologové tvrdí, že by to mohlo vést k přeměně rozsáhlých oblastí jako jsou lesy a mokřady na zemědělské s uvolňováním velkého množství uhlíku a zrušením úspor emisí v průmyslu.
 
Návrh stanoví cíl získávání 38 - 40 % energie z obnovitelných zdrojů do roku 2030, přičemž cíl v oblasti obnovitelných zdrojů pro dopravu vzroste z 15 % na 26 %.
 
Průmysl požaduje uvolnění biopaliv
Generální tajemník evropského sdružení pro obnovitelný ethanol ePURE Emmanuel Desplechin uvítal vyšší cíle pro obnovitelné zdroje v dopravě, ale kritizoval, že exekutiva EU odmítla biopaliva první generace.
 
„Komise bohužel v poslední době prokázala, že se stále zdá být nakloněna snaze minimalizovat příspěvek biopaliv na bázi plodin ve skladbě zdrojů energie v silniční dopravě, i když tato biopaliva jsou hlavním přispěvatelem k vytěsňování fosilních paliv a jsou nezbytná pro splnění cílů snižování emisí skleníkových do roku 2030. Bez kapalných a plynných biopaliv by bylo 99,7 % energie v silniční dopravě v EU fosilních,“ uvedl pro Euractiv generální tajemník ePURE Emmanuel Desplechin.
 
Doprava, která v současnosti představuje přibližně 27 % emisí EU, je jediným odvětvím, které v posledních letech zaznamenalo zvýšení emisí, a to částečně díky vysoké závislosti na fosilních palivech. Navzdory snahám o dekarbonizaci sektoru studie z roku 2019 zjistila, že obnovitelné zdroje tvoří méně než 10 % pohonných hmot.
 
Skupina zastupující výrobce bionafty Evropská rada pro bionaftu EBB varovala, že limit pro biopaliva na bázi plodin poškodí úsilí o snížení emisí z těžkých vozidel, jako jsou dodávky, autobusy a nákladní automobily.
 
„Dnes jsou biopaliva na bázi plodin, jako je bionafta, hlavním přispěvatelem k dekarbonizaci dopravy, mají pozitivní dopad na produkci bílkovin a přispívají k oběhové ekonomice. Proto by měl být stávající strop pro udržitelné biopaliva na bázi plodin také přehodnocen směrem nahoru, aby se uvolnil jejich plný potenciál,“ řekl pro Euractiv generální tajemník EBB Xavier Noyon.
 
Noyon varoval, že začlenění obnovitelné energie do silniční dopravy by nemělo být „uměle nafukováno nadměrnými multiplikátory.“ Multiplikátory působí jako pobídka k využívání určitých zdrojů energie tím, že jim umožňují počítat s vyšší hodnotou oproti cílům EU. Například biopaliva na bázi odpadu, jako je použitý kuchyňský olej, mají multiplikátor dva, což znamená, že je lze do cílů započítat dvakrát. Průmysl výroby biopaliv na bázi plodin je častým kritikem těchto multiplikátorů a tvrdí, že umožňují zemím EU budit dojem, že využívají více obnovitelných zdrojů, než je tomu ve skutečnosti.
 
Návrh rovněž zvyšuje dílčí cíl pro moderní biopaliva vyrobená z nepotravinových zdrojů, jako je lesní nebo zemědělský odpad, z 3,5% na 5,5%. Zvýšený cíl uvítala předsedkyně Advanced Coalition pro biopaliva Gloria Gaupmannová, která uvedla, že je klíčem k podpoře investic do pokročilé kapacity výroby biopaliv.
 
Několik zemí EU ještě musí plně začlenit aktualizaci směrnice o obnovitelných zdrojích energie z roku 2019 do svých zákonů, což vede některé z průmyslových odvětví k obavám, že častá revize norem poškodí jejich investice.
 
Zelení aktivisté kritizují „nepořádek v oblasti biopaliv“
Ekologové však tvrdí, že snahy o omezení biopaliv na bázi plodin nejdou dostatečně daleko. Vedoucí politického úřadu v evropské kanceláři WWF Alex Mason označil analýzu Evropské komise, týkající se návrhu aktualizace směrnice o obnovitelných zdrojích energie, jako „zmatenou a nevědeckou“ a uvedl, že je v rozporu s doporučením jejího vlastního interního vědeckého orgánu Společného výzkumného střediska.
 
„Specializovaná biopaliva a energetické plodiny obvykle zvyšují emise ve srovnání s fosilními palivy, ale Komise předpokládá velké zvýšení jejich využívání a neuvažuje ani o nových omezeních na základě toho, že to není něco, co by bylo předmětem veřejné debaty,“ uvedl Mason pro Euractiv.
 
Nevládní organizace Transport & Environment kritizovala exekutivu EU za stanovení vyšších cílů v oblasti obnovitelných zdrojů v dopravě aniž by napravila nepořádek v oblasti biopaliv. „Namísto pouhého omezení biopaliv na bázi plodin by je mělo vyřadit z dopravního cíle v roce 2030 a následovat několik zemí EU, které mnohem dříve vylučují palmový olej a sójová biopaliva. Zatímco pokročilá biopaliva mohou hrát roli v dekarbonizaci dopravy, rozhodnutí Komise zvýšit cíl pro pokročilá biopaliva by mohlo mít nezamýšlené důsledky. Stanovení vyššího cíle by mohlo vést k neudržitelným postupům a odvrátit některé suroviny od jejich stávajícího použití v jiných odvětvích, což by bylo v rozporu se zásadami EU v oblasti odpadu a oběhového hospodářství,“ sdělila pro Euractiv ředitelka společnosti T&E pro energie Laura Buffetová.