boj o mýto pokračuje | Aktuality | autoweek.cz

Boj o mýto pokračuje

Boj o mýto pokračuje

26.05.2016 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Vláda vzala na vědomí posudky ke krizové variantě výběru mýta po roce 2016. Na to reaguje společnost Sky Toll, nabízející alternativní řešení.
Tisková zpráva Ministerstva dopravy
Vláda vzala na vědomí právní rozbor postupu Ministerstva dopravy, který zajistí provoz systému elektronického mýta po roce 2016. Členové kabinetu se také seznámili s dvěma znaleckými posudky smlouvy a dodatků mýtného systému, podle kterých od příštího roku může spravovat mýtné pouze současný provozovatel.

Kromě pokračování výběru mýta ve výši 10 miliard korun ročně, ministerstvo plní usnesení vlády a hledá v otevřené soutěži projektového manažera, který pomůže s přípravou a spuštěním nového systému elektronického mýta po roce 2019.

„Tento stav je důsledkem smlouvy uzavřené v roce 2006 tehdejší vládou. Špatně nastavená smlouva zavřela stát do klece a dala od ní klíč dodavateli. Mýto představuje 10 miliard korun ročně a je mojí odpovědností najít spolehlivé a co nejlevnější řešení pro jeho výběr od ledna příštího roku. Hlavním cílem ale je vybrat v otevřené soutěži nový mýtný systém, který bude pro stát a pro občana co nejvýhodnější,“ říká ministr dopravy Dan Ťok.

Podle dvou právních stanovisek je kvůli technickým důvodům možné využít podle zákona tzv. jednací řízení bez uveřejnění (§ 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách). Nutnost použít tento způsob zadání potvrdily i dva nezávislé znalecké posudky 6000 stran dlouhé smlouvy a dodatků k mýtnému systému. Z nich totiž vyplývá, že stávající systém elektronického mýta může od příštího roku spravovat jen stávající provozovatel, pokud se stát nechce vystavit riziku přerušení výběru mýta. Podle znalců je to dáno více technickými důvody.

V neposlední řadě byl obsahem materiálu pro vládu popis jednotlivých kroků v následujících 19 týdnech vedoucích k zajištění kontinuity výběru mýta po roce 2016 s uvedením dílčích termínů jejich plnění. Podle harmonogramu tak nyní bude projednána informace o jednacím řízení bez uveřejnění v Pracovní skupině pro JŘBU Rady vlády pro informační společnost a jejím předsednictvem, následně dostane informaci vláda k projednání.

Ministerstvo dopravy zároveň zpracuje dokumentaci veřejné zakázky a dojedná finální znění smlouvy se stávajícím dodavatelem. Před samotným podpisem prodloužení smlouvy dostanou členové vlády podrobnou informaci, která bude obsahovat také návrh ujednání se stávajícím dodavatelem služeb, na jejichž základě se Systém elektronického mýta stane provozovatelným i jiným subjektem než stávajícím dodavatelem služeb.

Reakce společnosti Sky Toll: Když chybí argumenty, je potřeba je vytvořit
 
Dění kolem českého mýta nabírá na obrátkách. Ve chvíli, kdy se Ministerstvo dopravy České republiky snaží prosadit pro stát nevýhodné prodloužení smlouvy se stávajícím provozovatelem, začínají v některých médiích vycházet články, které se snaží negativně informovat o společnosti SkyToll. 
 
SkyToll totiž ministerstvu dopravy předložil konkrétní cenovou nabídku na převzetí provozu elektronického mýtného systému od 1. ledna 2017, na jejímž základě by Česká republika mohla ušetřit 1,5 až 3,0 miliardy korun. Společným jmenovatelem všech těchto článků je, že údaje v nich jsou poskládány chybně a tak, aby vyzněly v neprospěch společnosti SkyToll.

„Porovnávat český a slovenský mýtný systém je neobjektivní a velmi zkreslující. Jsou na ně jiné požadavky od státní správy, využívají odlišné mýtné sazby, výrazně se liší délkou zpoplatněné silniční sítě s diametrálně odlišnou intenzitou dopravy. Objektivní je jen porovnání současných nákladů na provoz českého mýtného systému s náklady, za kterých je systém schopen provozovat SkyToll, což je minimálně o 1,5 miliardy méně. Proč tyto články, byť využívají údaje z roku 2014, vycházejí právě v těchto dnech, když ministerstvo dopravy dělá vše možné proto, aby prosadilo prodloužení smlouvy se stávajícím provozovatelem českého mýtného systému, asi dojde každému…,“ řekl Matej Okáli, generální ředitel a předseda představenstva společnosti SkyToll.