boj proti stáčení tachometrů | Aktuality | autoweek.cz

Boj proti stáčení tachometrů

Boj proti stáčení tachometrů

02.05.2018 | Rybecký Vladimír | Aktuality

V Evropském domě se uskutečnila tisková konference na aktuální automobilová témata: stáčení kilometrů, emise ve městech a situace s filtry pevných částic (DPF). Nejprve se podívejme na boj se stáčením měřidel ujeté vzdálenosti z hlediska evropské legislativy.
Výbor pro dopravu evropského parlamentu schválil celoevropské řešení pro boj se stáčením měřidel ujeté vzdálenosti (odometrů). Europoslanci z Výboru pro dopravu (TRAN) jednoznačnou většinou přijali zprávu o boji proti stáčení kilometrů, která vyzývá Evropskou komisi k přijetí celoevropského řešení problematiky. To by mělo být ve formě využití z Belgie známého systému car-pass a speciálního nástroje umístěného v automobilu, který by přetáčení znemožnil. Pokud budou opatření přijata, zvýší se tak nejen ochrana nakupujících, ale i bezpečnost na silnicích.
 
„Výbor jednal o zprávě z vlastní iniciativy, protože Komise (konkrétně eurokomisařka Jourová) byla dosud přesvědčená, že stačí národní řešení. Studie ale ukazují, že největší problém je s auty dováženými ze zahraničí a je proto nutná spolupráce a vzájemná výměna dat mezi všemi státy,“ přibližuje podrobnosti k přijaté zprávě europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), který problematiku stáčení dlouhodobě řeší a v minulosti k tématu také uspořádal několik mezinárodních konferencí, ať už v České republice, Belgii nebo v Polsku.
 
Ve zprávě jsou navržena dvě hlavní řešení, a to systém car-pass, kdy se při každé návštěvě servisu a při technických prohlídkách opisuje stav odometru do speciální průkazky a historie vozidla je tak lehce dohledatelná. Dále pak jde o lepší ochranu počitadel proti manipulaci přímo od výrobců automobilů. Nutnost přijetí těchto opatření je zdůvodněna předně ochranou zákazníků, kteří kvůli těmto podvodům přicházejí odhadem o 5,6 - 9,6 miliard eur ročně.
 
„Zkušenost z evropských zemí ukazuje, že zvyšování trestů nikam nevede. Jako nejúčinnější řešení se ukazuje použití car-passů, se kterým mají v Belgii už 11 let zkušeností a řadu let se osvědčuje i v Nizozemsku. Překupníci se proto snaží toto řešení obcházet tím, že vozy z Belgie na 24 hodin vůz zaregistrují v Německu a poté jej dále odvážejí na východ Evropy. Car-pass bude od května zaveden i na Slovensku. Nabídku pomoci zdarma zavádět tento systém dostala i Česká republika, ale bohužel nebyla z politických důvodů přijata,“ uvedl Zdechovský.
 
Zdechovský však upozorňuje také na bezpečnostní rozměr nutnosti boje proti stáčení: „Ne všichni nakupujících kontrolují celkový stav vozidla a zásadním údajem je nezřídka kromě ceny právě počet najetých kilometrů, protože méně ojeté auto bývá bezpečnější. Proto budu návrh ještě připomínkovat a budu chtít, aby se do průkazek neopisoval jen počet najetých kilometrů, ale zaznamenávaly se i všechny vážnější nehody a výměny komponent.“
 
Poznámka:
Belgická vláda oficiálně a písemnou formou zaslala českému ministerstvu dopravy nabídku s pomocí implementace systému car-pass na české prostředí. 
 
Zpráva výboru o boji proti stáčení
Zpráva je ke stažení zde.
 
Nejdůležitější informace ze zprávy:
- neoprávněné zásahy do počítadel ujetých kilometrů, tj. praktiky, kdy je úmyslně a bez povolení měněn skutečný počet kilometrů ujetých vozidlem, který se zobrazuje na jeho počítadle kilometrů, představují vážný a rozšířený problém v celé Evropské unii, zejména při přeshraničním obchodování
 
- ekonomický zisk z těchto neoprávněných zásahů do počítadel ujetých kilometrů může být značný s ohledem na nízké ceny potřebného vybavení a umělý nárůst hodnoty ojetých vozidel, vzhledem k tomu, že studie odhadují podíl vozidel, u nichž byl proveden tento neoprávněný zásah, na 5 % až 12 % ojetých vozidel v rámci vnitrostátního prodeje a 30 % až 50 % v rámci přeshraničního prodeje, to v celé Unii představuje celkovou hospodářskou škodu v rozmezí 5,6 až 9,6 miliardy eur
 
- vozidla s upravenými počítadly mohou vykazovat vyšší spotřebu a vyšší emise znečišťujících látek než se očekává, čímž porušují požadavky na životnost v právních předpisech o schvalování typu
 
- Evropský informační systém vozidel a řidičských oprávnění (EUCARIS) již poskytuje infrastrukturu a organizační strukturu pro výměnu harmonizovaných údajů souvisejících s dopravou mezi orgány členských států a všechny členské státy jej používají k plnění povinností podle směrnice 2011/82/EU, přičemž mezi jeho funkce již patří záznamy o počtu ujetých kilometrů
 
- existují i technická řešení z hlediska hardware i software, která by mohli výrobci zabudovat do vozidel, a tím od počátku předejít manipulacím s počítadly ujetých kilometrů, vzhledem k tomu, že se ve vozidlech již používají nástroje jako Hardware Security Modules (HSM) a Secure Hardware Extensions (SHE) na ochranu elektronických řídicích jednotek před neoprávněným přístupem, manipulací nebo krádeží vozidla a jejich náklady na jedno vozidlo se odhadují na jedno euro.