bosch mění automobil v aktivní součást internetu | Aktuality | autoweek.cz

Bosch mění automobil v aktivní součást internetu

Bosch mění automobil v aktivní součást internetu

13.07.2015 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Každodenní život bez internetu je už sotva představitelný. Brzy to bude platit i pro automobily. Bosch totiž promění automobil v aktivní součást internetu. Bosch vyvinul vlastní způsob integrace chytrých telefonů k informačnímu a zábavnímu systému vozidla mySPIN.
Propojená vozidla jsou komfortnější, bezpečnější a hospodárnější. Připojením k internetu lze získávat například informace o dopravních zácpách, náledí nebo nehodách, ale i volných parkovacích místech a nabíjecích stanicích. Jeho prostřednictvím lze realizovat také rezervaci a úhradu služeb. Automobil se zároveň stane multimediálním centrem. Bosch totiž umožní trvalý přístup k internetovým hudebním službám, sociálním sítím a velkému počtu aplikací pro chytré telefony.
 
Bosch je připraven na internet věcí (IoT- Internet of Things) jako žádná jiná společnost v celosvětovém měřítku. „Síťově propojený automobil je vždy lepším automobilem. Bosch sází v oblasti síťového propojení na 3S: senzory, software a služby,“ řekl nám člen představenstva Robert Bosch Dr. Markus Heyn na 62. mezinárodním kolokviu pro motoristické novináře, které uspořádala společnost Bosch v Boxbergu.
 
Automobil jako součást propojeného světa
Vznikají síťově propojená řešení pro inteligentní dům, energii, průmysl a také pro mobilitu. To umožňuje realizovat inovativní funkce. V aktuálním zkušebním prototypu je například díky jeho navigačnímu systému možno automaticky zvýšit teplotu vzduchu doma již před návratem vozidla do svého cíle.
 
Už v roce 2020 budou vozidla jezdit po dálnicích s vysokou mírou automatizace. Důležitým předpokladem pro to jsou síťově propojené funkce. Rychle přenášená data o dopravě vytvářejí rozšířený elektronický horizont, díky němuž vidí vozidla předvídavě i za další zatáčku. Tyto informace nabízejí více bezpečnosti. Pokud více vozidel hlásí ze stejného místa zásah ESP, dojde systém z porovnání s informacemi o počasí například k závěru, že je tam náledí, a následující řidiči jsou patřičně varováni.
 
Díky informacím o omezeních rychlosti na přechodných staveništích nebo o konci dopravní kolony může automatizovaný automobil navíc předvídavě s dostatečným předstihem odlehčit pedál plynu. Úroveň komfortu a hospodárnosti tím vzroste.
 
Bosch mySPIN propojí mobilní telefon s automobilem
Bosch realizuje připojení automobilu k internetu dvěma způsoby. Tou první je využití chytrého telefonu řidiče. Prostřednictvím integračního řešení mySPIN lze připojit přístroje Android a iOS k informačnímu a zábavnímu systému vozidla. Velký počet aplikací lze pak jednoduše ovládat prostřednictvím centrálního displeje vozidla.
 
Jako druhou možnost Bosch nabízí jednotku CCU (Connectivity Control Unit), která komunikuje prostřednictvím modulu mobilního telefonu s vlastní kartou SIM a na přání umožňuje také určování polohy pomocí GPS. Kromě verze pro prvovýbavu je k dispozici také řešení pro dodatečnou montáž, které lze připojit k palubní síti vozidla například prostřednictvím diagnostického rozhraní OBD.
 
Na základě informací o stavu vozidla, které CCU přenáší do cloudu, lze pak realizovat velký počet různých služeb. Z toho vychází softwarová platforma Bosch IoT Suite dceřiné společnosti Bosch Software Innovations, která propojuje přístroje, uživatele a společnosti s cílem poskytovat nejjednodušším možným způsobem atraktivní služby - včetně služeb od společnosti Bosch.
 
Bezpečnost připojení je předpokladem důvěry
Rostoucí výkonnost řídicích jednotek, celosvětově rostoucí pokrytí rychlými bezdrátovými sítěmi a rostoucí možnosti zabezpečených aktualizací on-line otvírá nové možnosti realizace stále obsáhlejších funkcí. Samotná technika však ještě není zárukou úspěchu.
 
„Pouze bezpečné funkce si získají důvěru řidičů. Zákazník musí mít možnost vlastního rozhodnutí o rozsahu a způsobu využití dat,“ řekl Heyn a poukázal na tři dimenze diskuze o bezpečnosti: funkční bezpečnost, bezpečnost dat a ochrana dat.
 
Funkční bezpečnost zajišťuje požadovanou aplikaci a definuje bezpečné vypnutí při defektech jednotlivých komponent. Jasnou nezbytností v této oblasti jsou pro společnost Bosch standardy na technické a procesní úrovni v souladu s normou ISO26262 pro funkční bezpečnost.
 
Bosch také zaručuje transparentní zacházení se všemi daty a jejich zabezpečení.
 
Ochrana dat má za úkol zabránit neautorizovaným zásahům zvenčí. Bosch zde sází na vícestupňové hardwarové a softwarové řešení, aby byly zachovány dnešní vysoké bezpečnostní standardy i v budoucích vozidlech s intenzivnější mírou propojení. Děje se tak prostřednictví dceřiné firmy eScript, kde se systematicky hledají řešení pro maximální bezpečnost zpracovávaných dat. Ochrana dat je definována v právní rovině nařízeními a zákony.
 
Různé úrovně zabezpečení dat - řešení na úrovni softwaru a hardwaru vyvíjená společností Bosch v dceřiné firmě eScript:
Zabezpečení připojených vozidel
- Firewally a bezpečnostní standardy pro externí rozhraní
Zabezpečení E/E architektury
- Použití oddělených a bezpečně konfigurovaných bran (Gateway) k ochraně domén nebo E/E architektur
Zabezpečení sítě ve vozidle
- Ochrana nedotknutelnosti kritických signálů ve vozidle
- Standardizace v AUTOSAR 4.2.1
Zabezpečení jednotlivých řídicích jednotek
- Ochrana nedotknutelnosti softwaru a dat v řídicích jednotkách
- Bosch "hardware security module"
  • Bosch mění automobil v aktivní součást internetu
  • Bosch mění automobil v aktivní součást internetu
  • Bosch mění automobil v aktivní součást internetu
  • Bosch mění automobil v aktivní součást internetu
  • Bosch mění automobil v aktivní součást internetu
  • Bosch mění automobil v aktivní součást internetu