bosch nadále věří české republice | Aktuality | autoweek.cz

Bosch nadále věří České republice

Bosch nadále věří České republice

03.06.2020 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Výroční obchodní výsledky za rok 2019 ukazují, že Bosch v České republice udržuje vysoký výkon. Bylo dokončeno vývojové a technologické centrum v Českých Budějovicích a rozšířily se vývojové aktivity v závodě Jihlava. Letos si Bosch připomíná 100 let od založení první pobočky v Praze v roce 1920.
Společnost Bosch v roce 2019 v České republice dosáhla konsolidovaný obrat ve výši 20,5 miliardy Kč, což meziročně znamená pokles o 6 %. Celkový obrat včetně exportu dosáhl 51,4 miliardy Kč a meziročně poklesl o 3 %. Čísla odpovídají vývoji na klesajícím automobilovém trhu. Investice v roce 2019 dosáhly 2,5 miliardy Kč. Většina investic byla spojena s dokončením vývojového a technologického centra v Českých Budějovicích a automatizací výroby v Jihlavě. Celkově Bosch v letech 2015 až 2019 investoval 12,5 miliardy Kč. Počet zaměstnanců, působících v šesti entitách Bosch v ČR byl k 31. 12. 2019 8400.
 
„S ohledem na rekordní výsledky v minulých letech si i v roce 2019 Bosch v České republice dokázal udržet vysokou úroveň prodeje a výroby,“ konstatoval reprezentant Bosch Group v ČR Milan Šlachta.
 
Základem oblast Mobility Solutions
Obchodní oblast Mobility Solutions představuje hlavní část prodeje a výroby Bosch v České republice. Bosch dodává řadu komponent výrobcům automobilů a náhradní díly velkoobchodním partnerům. Nezávislá autorizovaná servisní síť Bosch Car Service čítá 85 autoservisů.
 
Jihlavský a českobudějovický závod jsou významnými exportéry. Oba patří z pohledu kvality a flexibility do špičky v mezinárodní výrobní síti Bosch a rozšiřují svoje vývojářské kapacity. Svoje kompetence a konkurenceschopnost neustále prohlubují zaváděním klíčových řešení digitalizace a automatizace jako jsou monitorování v reálném čase, rozšířená realita, 3D tisk, projekty využívající velké množství dat, autonomní vozíky ve výrobě nebo prediktivní údržba.


V roce 2019 Bosch v Českých Budějovicích otevřel novou budovu vývojového a technologického centra v hodnotě 850 miliónů korun. Téměř 600 vývojářů se zde zaměřuje na aplikovaný vývoj automobilových komponent pro zákazníky Bosch po celém světě. Centrum je výjimečné tím, že je jeho budova energeticky soběstačná a disponuje unikátními akustickými laboratořemi. Jedna z nich má prostor pro celé vozidlo a umožňuje testování a měření hluku automobilových komponent. Další z akustických komor je bezdozvuková pro měření zvláště tichých výrobků s hlukem pozadí okolo 6 dB(A). To je důležité zejména pro zkoušky velmi tichých komponent pro elektromobily.
 
V Jihlavě Bosch investuje do digitalizace a automatizace výroby a logistiky. V roce 2019 byl dokončen tříletý projekt automatizace výrobní linky na hliníková tělesa do vstřikovacích čerpadel pro osobní a užitkové vozy v hodnotě stovek miliónů korun. Jihlavský tým vývojářů se rozrostl na 130 techniků. Přebírá zodpovědnost za další nové produkty v rámci mezinárodní vývojové sítě, řeší individuální zákaznické projekty a odpovídá za dlouhodobé zkoušky systému a komponent Common Rail.
 
Úspěšná bilance v ostatních odvětvích
V obchodní oblasti Průmyslová technika se divizi Bosch Rexroth vedlo velmi dobře. Významně k tomu přispěly projekty automatizace a hydrauliky v automobilovém průmyslu, hydraulické zkušební stolice a projekty divadelní pódiové techniky.
 
V obchodní oblasti Energetika a technika budov udržela v roce 2019 divize Bosch Termotechnika v České republice dobrý výkon ve všech tržních segmentech: rezidenčním, komerčním podnikovém i průmyslovém. Úspěšně si vedou nové výrobky a topenářská technika s možností připojení k internetu. Výrazně stoupá prodej tepelných čerpadel. Koncem roku 2019 Bosch ukončil výrobu kotlů na pevná paliva pod značkou Dakon v Albrechticích. Divize Building Technologies představila kompletní Building Integration System založený na konektivitě. Integruje v sobě všechny bezpečnostní technologie včetně jejich vizualizace v grafickém rozhraní v reálném čase. Dalším inovátorským řešením je vizuální detekce požáru AVIOTEC IP starlight 8000.
 
Obchodní oblast Spotřební zboží dosáhla v roce 2019 velmi dobrých výsledků. Obě divize - Elektrické nářadí a BSH domácí spotřebiče - zároveň zaznamenaly další navýšení podílu prodeje on-line. Pokračoval růst v prodeji akumulátorového nářadí pro profesionály i kutily.
 
Bosch Group: Výhled 2020 a dlouhodobý strategický kurz
S ohledem na současný fiskální rok a pandemii koronaviru očekává společnost Bosch, že světová ekonomika bude čelit významným výzvám. Vedení Bosch na bilanční tiskové konferenci v Německu oznámilo, že k dosažení alespoň vyrovnaného výsledku je třeba vyvinout velké úsilí. Podle předsedy představenstva společnosti Bosch Volkmara Dennera je důležitá rozsáhlá technologická ofenzíva, která směřuje k udržitelné mobilitě nejen cestou elektrické baterie, ale bere v potaz také efektivní spalovací motory, eFuels a palivový článek.
 
Náročný rok 2020
Pro aktuální obchodní rok Bosch v České republice předpovídá útlum kvůli celosvětové pandemii koronaviru. Po přechodném omezení výroby v České republice opět postupně zvyšuje svou produkci.
 
„Letos si připomínáme stoleté výročí založení první pobočky Bosch v Praze. Těší mě, že si Bosch u nás vybudoval dobré jméno. Vzhledem k současné situaci očekáváme náročný rok i v České republice, ale přesto nadále věříme místnímu trhu a jeho dlouhodobému potenciálu. Díky novým produktům a řešením, založeným na konektivitě a softwaru, jsme kompetentním partnerem pro oblast internetu věcí a digitalizaci. Ve výrobě zavádíme prvky Průmyslu 4.0, posilujeme naše vývojářské týmy a tím zvyšujeme konkurenceschopnost a přispíváme k prohlubování kompetencí zdejšího průmyslu,“ konstatoval Milan Šlachta.
 

  • Bosch nadále věří České republice
  • Bosch nadále věří České republice
  • Bosch nadále věří České republice
  • Bosch nadále věří České republice
  • Bosch nadále věří České republice