bosch v drážďanech otevřel továrnu na čipy | Aktuality | autoweek.cz

Bosch v Drážďanech otevřel továrnu na čipy

Bosch v Drážďanech otevřel továrnu na čipy

24.06.2021 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Bosch v Drážďanech otevřel továrnu budoucnosti na čipy - plně propojenou a řízenou umělou inteligencí. Umělá inteligence vytváří základ pro neustálé zlepšování výroby založené na datech a rychlý náběh výrobních sérií.
V době, kdy se celý svět potýká s kritickým nedostatkem polovodičových čipů společnost Bosch v Drážďanech otevřela jeden z nejmodernějších závodů na jejich výrobu na světě. Vysoce automatizované, plně propojené stroje a integrované procesy v kombinaci s metodami umělé inteligence (AI) dělají z drážďanského závodu inteligentní továrnu (AIoT) a průkopníka v oblasti Průmyslu 4.0.
 
Společnost Bosch investuje do této high-tech lokality miliardu eur. Jedná se o největší jednorázovou investici ve více než 130leté historii společnosti. Výroba bude v Drážďanech zahájena již v červenci, tedy o půl roku dřív, než bylo plánováno. Pro potřeby automobilového průmyslu bude výroba čipů zahájena v září, o tři měsíce dřív, než bylo plánováno. V současné době v novém závodě na výrobu základních desek (waferů) pracuje na ploše 72 000 m2 250 lidí. Po rozšíření závodu se očekává nárůst počtu zaměstnanců na 700.
 
Závod v Drážďanech bude vyrábět speciální čipy pro správu napájení a integrované obvody pro specifické pro aplikace (ASICs), které jsou určeny k provádění jediného úkolu, jako je spuštění automatického brzdového systému automobilu. Nebude však vyrábět nedostatkové produkty, jako jsou mikrokontroléry, jejichž nedostatek nutí výrobce automobilů zastavovat výrobu.
 
Výroba významná pro Silikonové Sasko i celou EU
Za virtuální přítomnosti německé kancléřky Angely Merkelové, místopředsedkyně Evropské komise Margrethe Vestagerové a saského ministerského předsedy Michaela Kretschmera byl závod v Drážďanech slavnostně otevřen.
 
„Nejmodernější technologie, představené v novém drážďanském závodě na wafery, jsou skvělým příkladem toho, čeho mohou dosáhnout evropský soukromý průmysl a vlády když spojí své síly. Polovodiče přispějí k rozvoji průmyslových odvětví, v nichž Evropa vyniká, jako jsou doprava, výroba, čistá energie a zdravotnictví. Pomůže posílit evropskou konkurenceschopnost jako kolébky špičkových inovací,“ uvedla místopředsedkyně Evropské komise Margrethe Vestagerová.
 
„Nedostatek polovodičů brání německému hospodářskému oživení, a proto je důležité posílit naši odolnost vůči přerušení dodávek. Nestojíme v tomto ohledu v čele, ale musíme naši ztrátu dohnat. Musíme mít vysoké ambice, protože naši konkurenti po celém světě nespí,“ řekla kancléřka Angela Merkelová.
 
„Pro společnost Bosch jsou polovodiče klíčovou technologií a je strategicky důležité, aby je sama vyvíjela a vyráběla. S pomocí umělé inteligence posuneme výrobu polovodičů v Drážďanech na novou úroveň,“ řekl předseda představenstva společnosti Robert Bosch Volkmar Denner.
 
„Nový závod na čipy je přínosem pro Evropu, Německo i Sasko. To je přímo i nepřímo spojeno s mnoha novými pracovními místy v obrovsky rostoucím odvětví. Miliardová investice posiluje Silicon Saxony a celý evropský polovodičový průmysl,“ uvedl saský ministerský předseda Michael Kretschmer.
 
Společnost Bosch je jediným dodavatelem automobilového průmyslu, který se od 50. let minulého století intenzivně zabývá mikroelektronikou. Vlastní polovodiče vyrábí od roku 1958. Integrované obvody od roku 1970 vyrábí v závodě v Reutlingenu. Od zavedení 200 mm technologie v roce 2010 společnost Bosch do svých závodů na výrobu polovodičů v Reutlingenu a Drážďanech investovala více než 2,5 miliardy eur, přičemž získala státní podporu ve výši 200 milionů eur. Navíc investuje další miliardy eur do vývoje mikroelektroniky.
 
Průkopníci v Průmyslu 4.0
V Drážďanech je jeden z nejmodernějších závodů na výrobu základních desek (waferů) na světě se stroji, které přemýšlejí, údržbou ze vzdálenosti 9000 km a brýlemi s vestavěnými kamerami. Konkrétně to znamená, že se všechna data z výroby polovodičů - ze zařízení, senzorů a výrobků - shromažďují v centrálním úložišti dat. Každou sekundu se v závodě generují výrobní data o objemu odpovídajícím 500 stranám textu. Tato data se pak vyhodnocují pomocí metod umělé inteligence.
 
Sebeoptimalizační algoritmy se na základě dat učí odvozovat předpovědi. Tím se v reálném čase analyzují procesy ve výrobě a údržbě. Algoritmus umělé inteligence odhalí i nejmenší abnormality ve výrobcích, které se na deskách projeví specifickými obrazy vad, tzv. signaturami. Příčiny se okamžitě analyzují a odchylky se bleskově opravují ještě dřív, než mohou ovlivnit spolehlivost výrobku. To následně pomáhá k rychlému náběhu sériové výroby polovodičových produktů a zákazníkům ušetří časově náročné testování, které je v automobilovém průmyslu nutné pro uvolnění nové výroby.
 
Pomocí umělé inteligence lze také optimalizovat údržbu. Algoritmy přesně předpovědí zda a kdy výrobní stroj nebo robot potřebuje údržbu nebo seřízení. To znamená, že práce neprobíhají podle pevného plánu, ale přesně tehdy, kdy je to potřeba dřív než nastanou problémy.
 
Závod existuje dvakrát
Další zvláštností závodu na výrobu polovodičů je to, že existuje dvakrát - jednou v reálném a jednou v digitálním světě. Říká se tomu „digitální dvojče“. Během výstavby byly všechny části továrny a všechna relevantní stavební data zaznamenány digitálně a vizualizovány v trojrozměrném modelu.
 
Dvojče se skládá z půl milionu 3D objektů - od budov a infrastruktury přes zásobovací a likvidační zařízení, kabelové trasy a ventilační systémy až po stroje a výrobní zařízení. To umožňuje simulovat optimalizace procesů i přestavby bez narušení probíhající výroby.
 
High-tech se v drážďanském závodě používá také při údržbě. Stroje lze dokonce udržovat na dálku pomocí datových brýlí a rozšířené reality (Augmented Reality). Údržbu v Drážďanech tak může provádět specialista výrobce zařízení v Asii aniž by musel být přítomen na místě. Kamera datových brýlí přenáší obraz přes půl světa a odborník pak v reálném čase na dálku provede pracovníka v Drážďanech procesem údržby. Tato technologie byla také klíčová pro to, aby bylo možné uvést stroje do provozu navzdory cestovním omezením souvisejícím s pandemií koronaviru.

  • Bosch v Drážďanech otevřel továrnu na čipy
  • Bosch v Drážďanech otevřel továrnu na čipy
  • Bosch v Drážďanech otevřel továrnu na čipy
  • Bosch v Drážďanech otevřel továrnu na čipy
  • Bosch v Drážďanech otevřel továrnu na čipy