bosch zvyšuje bezpečnost řidiče a provozu na silnici | Aktuality | autoweek.cz

Bosch zvyšuje bezpečnost řidiče a provozu na silnici

Bosch zvyšuje bezpečnost řidiče a provozu na silnici

15.08.2021 | Rybecký Vladimír | Trendy

Bosch na IAA Mobility: Asistovaná a automatizovaná jízda zvyšuje bezpečnost a komfort silničního provozu.
Vozidla, která stále častěji přebírají úkoly řízení, jsou zásadní součástí mobility budoucnosti. Automatizované vozidlo musí mít všechny schopnosti, které člověk potřebuje k řízení auta: vnímat okolí, rozhodovat se, zrychlovat, brzdit a řídit. Společnost Bosch připravuje technickou cestu k automatizovanému řízení a díky asistenčním systémům řidiče položila základy pro všechny úrovně automatizace již v počátcích.
 
Vnímání okolí ve všech dopravních situacích
Technologie senzorů tvoří základ pro asistovanou a stále více automatizovanou jízdu. Vozidlo musí spolehlivě detekovat předměty, osoby a jiné dopravní prostředky, aby bylo možné bezpečně cestovat. Multifunkční kamera Bosch kombinuje klasické algoritmy zpracování obrazu s metodami umělé inteligence. Díky umělé inteligenci kamera rozumí tomu, co vidí, a interpretuje to. To umožňuje spolehlivé rozpoznávání objektů a dobré porozumění scéně. Kromě kamery, radaru a ultrazvuku vyvíjí Bosch také lidar s dlouhým dosahem, který se opírá o různé principy senzorů. Čím složitější je řidičský úkol, tím důležitější je jejich souhra.
 
Lokalizace pro přesné určení polohy
Automatizovaná vozidla musí vždy přesně vědět, kde se nacházejí. Bosch nabízí komplexní balíček hardwaru, softwaru a služeb pro vysoce přesnou vlastní lokalizaci. Senzor pohybu a polohy vozidla VMPS (Vehicle Motion and Position Sensor) využívá k určení přesné polohy signály satelitní navigace. Doplňuje je údaji z korekční služby a informacemi ze snímačů úhlu natočení volantu a otáček kol. Cloudová mapová služba Bosch road signature využívá data z radarových a video senzorů a údaje o pohybu vozidel k vytváření dalších vrstev map s vysokým rozlišením. V současné době sbírají v Evropě informace pro tento účel vozy Volkswagen Golf 8.
 
Redundantní brzdové a řídicí systémy pro bezpečné a energeticky úsporné jízdní manévry
Dva jsou lepší než jeden - to platí zejména pro funkce související s bezpečností v automatizovaném řízení. Například elektrické řízení Bosch nabízí dodatečnou bezpečnost díky vícenásobnému redundantnímu systému. V případě poruchy stále zůstává zajištěno minimálně 50 % asistence elektrického posilovače řízení.
 
Bosch také navrhuje své brzdové systémy s redundancí. V případě poruchy elektromechanického posilovače brzd iBooster nebo elektronického stabilizačního programu ESP může vozidlo zabrzdit jiná součást. Integrovaný brzdový systém Power Brake, který kombinuje funkci posilovače brzd a ESP, je podpořen druhou brzdovou jednotkou. To je nezbytné zejména pro automatizované řízení. Kromě toho regenerativní brzdové systémy Bosch řidiči umožňují nepozorovaně, a tedy pohodlně přepínat mezi generátorovým a třecím brzděním, takže brzdná energie může být při každém brzdění přeměněna zpět na energii elektrickou a vrácena zpět do akumulátoru.
 
Služby pro automatizovanou jízdu
Prediktivní služby společnosti Bosch pro sledování stavu vozovky informují o potenciálních nebezpečích dlouho předtím, než dojde ke kritické situaci. V reálném čase poskytují informace o okolních podmínkách a rizicích, jako je aquaplaning, náledí nebo sníh. Automatizovaná vozidla tak mohou správně předvídat stav vozovky, přizpůsobit jízdu podmínkám, zvolit jinou trasu nebo dokonce požádat řidiče, aby převzal řízení.
 
Monitorování interiéru pro lepší ochranu cestujících
Společnost Bosch vyvinula systém s kamerami a umělou inteligencí, který může zvýšit bezpečnost cestujících ve vozidle. Systém rozpozná, že je řidič unavený nebo rozptýlený, nebo že cestující sedí v nebezpečné poloze. Upozorní řidiče, pokud nedává pozor, doporučí mu přestávky, pokud je unavený, nebo sníží rychlost vozidla - v závislosti na přání výrobce vozidla nebo zákonných požadavcích. Kromě toho systém zvyšuje komfort, například prostřednictvím automatického individuálního nastavení sedadla, zrcátek a výšky volantu a ovládání informačního a zábavního systému gesty.
 
Varování před řidiči jedoucími v protisměru
Pomocí cloudového varování před vozidlem v protisměru Bosch varuje všechny ohrožené účastníky silničního provozu během několika sekund před hrozícím nebezpečím od tohoto vozidla, mnohem rychleji než dopravní hlášení. Od jara 2021 se Škoda Auto jako první automobilka na světě spoléhá na digitálního anděla strážného Bosch. Řidiči obdrží varování zachraňující život přímo na displej v kokpitu vozidla. Služba je k dispozici také jako aplikace pro chytré telefony a již ji využívá 2,5 milionu aktivních uživatelů ve 20 zemích Evropy.
 
Smartphone jako klíč od auta
V systému Perfectly Keyless rozpoznají senzory ve vozidle chytrý telefon majitele stejně bezpečně jako otisk prstu a otevřou vozidlo pouze na jeho žádost. To znamená, že mobilní telefon nahrazuje klasický klíč od auta. Díky ultraširokopásmové technologii nabízí systém i další praktické výhody v každodenním životě. Díky tomu lze s vozem ještě snadněji manévrovat do úzkých parkovacích míst pomocí dálkového ovládání nebo dálkově otevřít zavazadlový prostor, aby do něj mohly doručovatelské služby doručovat zásilky. Pokud je vozidlo zaparkováno na velkém a nepřehledném parkovacím místě, systém Perfectly Keyless pomáhá najít cestu k vozidlu a osvětlit ji světlomety.